Sole wokół nas

Report
Michał Topór kl.
IIa
Czym są sole, już wiemy. Jak dotąd
wykorzystywaliśmy lub uzyskiwaliśmy je
w doświadczeniach chemicznych.
Jednakże sole wykorzystujemy też w
wielu dziedzinach gospodarki oraz w
życiu codziennym. Następne slajdy
pokażą wam przykłady tych soli oraz ich
praktyczne zastosowanie.
Nawozy mineralne- to związki
chemiczne które są dodawane do
gleby w celu wyrównania ubytku
danego pierwiastka. Są również
wzbogacone w sole potrzebne do
prawidłowego funkcjonowania
roślin
Nawozy azotowe, np.: saletra sodowa NaNO3 , saletra
amonowa NH4NO3 – azot jest niezbędny do procesu
wzrostu.
Nawozy fosforowe, np.: fosforan(V) wapnia Ca3(PO4)2 - fosfor
jest niezbędny przy wzroście korzeni roślin.
Nawozy potasowe, np.: chlorek potasu KCl
– przyśpiesza wzrost roslin.
W kuchni- sól kuchenna, saletra
potasowa, soda oczyszczona.
Soda
kalcynowana
Jest to składnik
proszków do
prania.
NaCl, KCl, MgCl2
Sole te wykorzystywane
są do produkcji soli do
kapieli.
MgCO3
Jest stosowany przy
produkcji leków i
pasty do zębów.
Skały w których są sole:
-wapienie,
-marmury.
W wyniku parzenia wapna
powstaje wapno palone, gdy
do niego dodamy wody
otrzymamy wapno gaszone .
Przykłady:

similar documents