Lojistikte Yeni Yönelimler

Report
İstanbul Üniversitesi
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Lojistik Yönetimi
Ders – I
Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ
Gündem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lojistikte Yeni Yönelimler
Müşteri Değeri
Tedarik Zincirinde Kritik Bağlantılar
Yeni Rekabet Çevresi
Örgütsel Yapı
En İyi Çözümler
Küresel Lojistik Eğilim ve Stratejileri
Uluslararasılaşma
Güvenlik
Lojistikte Yeni
Yönelimler
Katma
Değerli
Ürün
Maliyet
ve Değer
Lideri
Meta
Maliyet
Lideri
Müşteri Değeri
Algılanan
Yarar
Müşteri
Değer
Toplam
Maliyet
Tedarik Zincirinde
Kritik Bağlantılar
Nissan
Birlikte
Yapım
Yalın? - İsraf
Ana Takvim
Takvim
Eşgüdüm
Malzeme
Planlama
Tedarik
Esneklik
JIT
Yönetimi
İmalat
Çevik? – Hacim
ve Çeşitlilik
Talep
Yönetimi
Hızlı Yanıt
Erteleme
Fiziksel
Dağıtım
Xerox
Yeni Rekabet Çevresi
• Güvenirlik (Reliability): Uzlaşılan zamanda teslimi
sağlayabilme...
• İsteklilik, Heveslilik (Responsiveness): En yüksek
esneklikle en kısa çevrim süresinde gerçekleştirebilme
becerisi...
• Esneklik (Resilience): Şoklara karşı dayanıklılık,
beklenmedik değişimlerde bile işlev görebilme...
• İlişki (Relationship): Alıcı – tedarikçi ilişkisi...
Örgütsel Yapı?
Dikey Yapı
Satınalma / Tedarik
A
B
C
İmalat / Üretim
Dağıtım
D
F
E
Yatay?
G
H
En İyi Çözümler
Sürdürülebilirlik!
En İyi Çözümler
Çevresel
Performans
Ekonomik
Performans
Sosyal
Performans
En İyi Çözümler
Sürdürülebilirlik
Sosyal
Performans
Ekonomik
Performans
Çevresel
Performans
Sağlık ve
Güvenlik
Kalite
Emisyon
Gürültü
Verimlilik
Doğal Kaynak
Kullanımı
Çalışanlar
İsteklilik
Atık ve Geri
Dönüşüm
Küresel Lojistik
Eğilim ve Stratejileri
•
•
•
•
•
Tedarikin, üretim ve satışın uluslararasılaşması
Kaynaklara erişimin güçleşmesi
Enerji maliyetlerinin yükselmesi
Güvenliğe yönelik tehditlerin artışı
Ekolojik açıdan sürdürülebilirlik kaygısı
Uluslararasılaşma
Yeni pazarı
değerlendirme
Stratejik
planlama
Lojistik planlama
Lojistik sistem
entegrasyonu
Güvenlik
•
•
•
•
•
Süreç iyileştirme
Müşteri beklentileri
Güvenlik düzenlemeleri
Sigorta işletmelerinin koşul dayatmaları
Teknolojik gelişim
İstanbul Üniversitesi
Teşekkür ederim.

similar documents