Prezentace aplikace PowerPoint

Report
ŽIVOČICHOVÉ
obratlovci
savci
ptáci
bezobratlí
plazi
hmyz
obojživelníci
ryby
Vzpomeňte si na znaky živých organismů:
•
•
•
•
•
Dýchání
Příjem vody a potravy
Vylučování odpadních látek
Rozmnožování
Růst a vývoj
DÝCHÁNÍ ŽIVOČICHŮ
•
Živočichové jako každý
živý organismus
dýchají kyslík
•
vydechují
oxid uhličitý
•
Dýchají stále
24 hodin denně
•
Savci, ptáci, plazi a
dospělí obojživelníci
dýchají plícemi
•
Ryby a pulci
obojživelníků
dýchají žábrami
•
Hmyz
dýchá vzdušnicemi
O2
CO2
PŘÍJEM POTRAVY
býložravci
masožravci
býlí
kráva
maso
zajíc
mandelinka
liška
hmyzožravci
štika
všežravci
hmyz
vlaštovka
jestřáb
býlí, maso, hmyz
krtek
netopýr
prase
myš
kachna
VYLUČOVÁNÍ
Odpadní látky vylučované živočichy mají všechna tři skupenství
TRUS
• pevné,
nestrávené
zbytky potravy
• řitním otvorem
MOČ
• močovou trubicí
POT
• celým povrchem
těla
OXID UHLIČITÝ
• při dýchání
ROZMNOŽOVÁNÍ
• Aby mohl vzniknout nový jedinec,
musí dojít k oplodnění samičí buňky
samčí buňkou.
samec
samice
• U většiny živočichů existují od jednoho
druhu dvě pohlaví – samec a samice.
• Existují i živočichové, kde má každý
jedinec ústrojí samčí i samičí –
hermafroditi
• Někteří živočichové rodí živá mláďata,
jiní kladou vajíčka.
hlemýžď zahradní
kočka domácí
mláďata
RŮST A VÝVOJ
Někteří nově narození jedinci se
svým rodičům podobají.
Někteří zprvu svým rodičům moc
podobní nejsou

similar documents