Percepcja wzrokowa

Report
Percepcja wzrokowa
Percepcja wzrokowa
Percepcja wzrokowa jest zdolnością do
rozpoznawania i rozróżniania bodźców
wzrokowych, a także ich rozumienia
zgodnie z uprzednim doświadczeniem.
P.w. nie jest wyłącznie zdolnością
do dokładnego spostrzegania.
Interpretacja bodźców wzrokowych
dokonuje się nie na siatkówce, ale w mózgu.
1.Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2.Spostrzeganie figury i tła
3.Stałość spostrzegania
4.Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
5.Spostrzeganie stosunków przestrzennych
2.Spostrzeganie figury i tła
Spostrzeganie przedmiotu w relacji do tła i
zdolność do wyodrębniania z pola
spostrzeżeniowego tej jego części, która
znajduje się w centrum naszej uwagi
1.Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2.Spostrzeganie figury i tła
3.Stałość spostrzegania
4.Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
5.Spostrzeganie stosunków przestrzennych
3.Stałość spostrzegania
Zdolność do spostrzegania przedmiotu jako
posiadającego stałe właściwości-określony
kształt, położenie i wielkość, niezależnie
od zmiennych wrażeń wywołanych przez
ten przedmiot na siatkówce oka.
1.Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2.Spostrzeganie figury i tła
3.Stałość spostrzegania
4.Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
5.Spostrzeganie stosunków przestrzennych
1.Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Zdolność do zharmonizowania ruchów
gałek ocznych z ruchami całego ciała
lub którejś z jego części
1.Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2.Spostrzeganie figury i tła
3.Stałość spostrzegania
4.Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
5.Spostrzeganie stosunków przestrzennych
4.Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
Spostrzeganie relacji przestrzennych
zachodzących między przedmiotem a
obserwatorem. Biorąc pod uwagę przestrzeń
jednostka jest zawsze w centrum własnego
świata i spostrzega przedmioty jako będące z
tyłu, z przodu, przed, za, ponad, itp
1.Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2.Spostrzeganie figury i tła
3.Stałość spostrzegania
4.Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
5.Spostrzeganie stosunków przestrzennych
5.Spostrzeganie stosunków przestrzennych
Zdolność do spostrzegania położenia dwóch
lub więcej przedmiotów w stosunku
do siebie, a także relacji przestrzennych
zachodzących między tymi przedmiotami

similar documents