EURES reforma 2014.

Report
This project is
funded by the
European Union
UVODNE
INFORMACIJE
• EURES je uspostavljen 1993. godine
• Međunarodna, međuregionalna i
prekogranična razmjena slobodnih radnih
mjesta i prijava za posao
• Pruža pristup slobodi kretanja radnika
• Omogućava otvorenost europskog tržišta
rada svima
•
Popunjavanje slobodnih radnih mjesta i
prijava za zapošljavanje
• 31 zemlja (EU 27, Norveška, Island,
Lihtenštajn i Švicarska)
• 850 EURES savjetnika i EURES pomoćnika
• 150.000 kontakata s tražiteljima zaposlenja i
poslodavcima mjesečno
• 100.000 tražitelja zaposlenja dobije posao ili
poslovnu ponudu preko EURES-a godišnje
• 50.000 zapošljavanja u drugoj zemlji Europske
unije godišnje
EURES mreža i Europska komisija
• “Strateški kišobran” / krovna organizacija za sve komunikacijske
aktivnosti unutar EURES mreže
 EURES web portal
 Osigurava prisutnost EURES mreže na društvenim mrežama
 Središnje mjesto izdavanja informacijskih materijala (newsletteri,
primjeri dobrih praksi, statistički podaci…)
 Stalno pružanje pomoći, podrške, edukacija i savjeta pri razvoju
nacionalnih strategija i aktivnosti.
• Edukacija EURES osoblja
• Olakšava umrežavanje, zajedničko učenje i razmjenu dobrih
praksi.
EURES reforma
EURES reforma
• Poticati mobilnost sa svrhom povećanja rasta
u zaposlenosti
• Proširenje prostora slobodnog kretanja
radnika sa 15 na 25 zemalja članica nakon 1.
svibnja 2011. godine
• Strategija Europa 2020 kao cilj postavlja
stopu zapošljavanja od 75%
• Ograničena geografska mobilnost
• Visoka stopa nezaposlenosti pojavljuje se
istovremeno s “uskim grlima” u slobodnim
radnim mjestima i deficitom određenih
vještina kroz cijelu Europsku uniju
Novi sastav EURES mreže
• Europski koordinacijski ured (sadašnji "EURESco")
• EURES članovi – nacionalni koordinacijski uredi koje
imenuju zemlje članice
• EURES partneri – imenuju ih Nacionalni koordinacijski
uredi u skladu sa zajedničkim akreditacijskim kriterijima
(definirat će se Poveljom)
• EURES pridruženi partneri – pružaju ograničene
usluge, pod nadzorom Europskog koordinacijskog
ureda
Novi elementi reformiranog EURES
• Usmjeravanje na rezultate “uparivanja” tražitelja
zaposlenja i slobodnih radnih mjesta, posredovanja i
zapošljavanja
• Javne službe za zapošljavanje surađuju s privatnim
službama za zapošljavanje u pružanju EURES
usluga
• Proširenje EURES djelokruga kako bi se podržale
ciljane sheme mobilnosti na EU razini:
 inicirane i provedene na nacionalnom nivou
 pokrenute od strane Europske komisije
REFORMIRANI EURES – snažan
mehanizam prilagodbe
• Uzima u obzir manjak radne snage i
vještina koji postoje uz visoku
nezaposlenost
• Poboljšava dodjelu financijskih sredstava i
konkurentnost europskog gospodarstva
• Instrument za zapošljavanje koji je u skladu
sa zahtjevima Strategije Europa 2020.
• Usmjerenost na rezultate posredovanja i
zapošljavanja u svrhu spajanja
Ukratko o EURES reformi
• Koordinacijski uredi u svakoj zemlji članici koji su
odgovorni za akreditaciju novih partnera
• Novi partneri koji pružaju EURES usluge
• Projekti se financiraju kroz Europski socijalni fond
• Povećan fokus na spajanje poslodavaca i
tražitelja zaposlenja, posredovanje i zapošljavanje
te evaluaciju rezultata posredovanja
Ukratko o EURES reformi
Buduća EURES povelja:
• Katalog EURES usluga - uključujući opis općih i
dodatnih usluga
• Programiranje, praćenje i periodično izvještavanje
nacionalnih EURES članova i Komisije
• Akreditacijski sustav za ponovno uspostavljanje
nacionalnih mreža
• Standardi kvalitete, opis poslova i profila EURES
zaposlenika
• Ujednačeni sustav i zajednički modeli za razmjenu
informacija
Ukratko o EURES reformi
Organizacije izabrane za pružanje EURES usluga
moraju biti u mogućnosti:
• Pružiti podršku tražiteljima zaposlenja u
pronalaženju poslova u inozemstvu
• Pružiti podršku kompanijama u zapošljavanju
radnika iz drugih zemalja članica
• Ponuditi usmjeravanje i informacije
• Imati potrebna IT sredstva; portal s objavama
slobodnih radnih mjesta, itd.
• Pružiti usluge u svim dijelovima zemlje
Ukratko o EURES reformi
“Kako bi se pružile usluge na najučinkovitiji
način, EURES mora biti integriran u opću
ponudu usluga institucija koje u njemu
sudjeluju.”

similar documents