Presentatie downloaden

Report
Blended learning
Motiveren van deelnemers
Leren : to blend or to blend!
15 maart 2012
Opleidingsinstituut van de
Federale Overheid
FOD
Personeel
&
Organisatie
Opleidingen
Opleidingsinstituut van de
Federale
Overheid
Ca 30.000
deelnemers
in 2011
105.000
federale
ambtenaren
109 FTE
90 klantorganisaties
Strategie
Opleidingsmethodologie
Workshops
Auteurssystemen
Off the shelf
Outsourcing
Vragen
Opleiding BL/e-L
Blended learning & e-learning
Aantal deelnemers/module
MODULES
2004 -2010
2011
Bureautica
5404
1833
Talen
1639
0
Omgaan met taken & informatie
6131
0
E-Communities
892
9
Information Mapping
158
21
PC basics & internet
116
40
Train-the-trainer
395
64
e-HR
187
0
Competentiemanagement
315
229
Knowledge transfer
436
312
Documenten beheren & klasseren
594
764
SMART
55
0
TOTAAL
16.141
3.272
Blended learning :
welke mix?
Blended learning benadering
e-Learning
Orientatie sessie
Gebruikersnaam
en paswoord
Workshop
Projecten
Serious Games
Coaching
Collaboration
Component zelfstudie
Wat heb je via zelfstudie of een
zelfsturende aanpak geleerd?
Wat heeft jou gemotiveerd?
Waaraan heb je het succes herkend?
Zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000)
2 soorten motivatie
Intrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie
Plezier
Belangstelling
Congruentie
Persoonlijke waardering
Conformiteit
Beloning - sanctie
Locus of
control
Intrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie - 3 behoeften
Deci & Ryan, 2000
Beschikbare informatie
•
•
•
•
Gesprekken sponsor – projectleider
Tevredenheidsevaluatie
Vorderingspercentages
Test na de opleiding
Project Overgangsexamens
Context
Voorbereiding voor de bevorderingsexamens
Slagen voor de test  toegang tot een hoger niveau (van C tot B)
BL-formule
E-learning met de hulp van coaches. De coaches zijn lid van de organisatie zelf
en gecoached door een « super-coach » vanuit het OFO.
Resultaten
35% hebben meer dans 75% doorgelopen (slechts 2 van de 5 voorgestelde
modules waren echt interessant voor de bevorderingsexamen).
Motivatie
Deelnemers :
• vooral extrinsieke motivatie
• meer dan 70% zeggen dat de methode goed was voor hen (op 90% voor wie
BL was iets nieuw).
Coaches :
• intrinsieke motivatie : competentie
• extrinsieke motivatie : (h)erkenning als key-user is een plus.
Bureautica vanuit de catalogus
Context
Vrije inschrijving
BL-formule
Oriëntatiesessie en reactieve coaching
Resultaten
Uiteenlopende resultaten : afhankelijk van de sessie en naargelang de persoon.
Toch veel drop out per sessie (ofwel 1%, ofwel 75 tot 100 %).
Motivatie
Eerder intrinsieke motivatie: verbeteren een bepaalde vaardigheid (60%) of « in
het kader van mijn persoonlijk ontwikkelingsplan (20%) » (dus eerder intrinsieke
en minder extrinsieke motivatie).
Gecertificeerde opleidingen
Context
Opleiding bureautica + certificeringstest
Slagen voor de test: competentiepremie
BL-formule
1 dag opleiding (+ specifieke inhoud)  2 à 3 weken zelfstudie  1 dag
workshop met een integratieoefening
Kort traject : op maximum 4 weken zelfstudie +coaching + 2 maanden
toegang tot e-learning module vóór de test.
Resultaten
Meer dan 95 % van de deelnemers zijn geslaagd op de test.
Deelnemers doorlopen gemiddeld 82 % van de modules.
Motivatie
Extrinsieke motivatie : competentiepremie + loopbaan
Meer interne component: erkenning in de job
Opleiding onderhoudspersoneel
Context
Verandering van functie voor de onderhoudspersoneel van FAVV. Aangevraagd
door een directeur generaal = sponser van het project.
BL-formule
1 dag opleiding (PC Kennismaking)  3 maanden zelfstudie + coaching 1 dag
workshop met een integratieoefening
Resultaten
De meerderheid van de deelnemers hebben nieuwe competenties ontwikkeld en
de nieuwe functie gekregen.
Motivatie
Extrinsieke motivatie :
• moeten nieuwe competenties verwerven voor de nieuwe job.
• heel « sterke » sponsor aanwezig binnen de organisatie en zichtbaar.
Opleiding onderhoudspersoneel
Context
Cursussen Word en Excel bij FAVV op vrijwillige basis
Doel: medewerkers van niveaus C en D leerkansen bieden.
Sponsor = opleidingsverantwoordelijke
BL-formule
1 dag opleiding (Bij FAVV, met interne coach)  3 maanden zelfstudie + coaching
Resultaten
Geen enthousiasme, moeilijk begin, veel drop out.
Motivatie
Interne motivatie : Kunnen nieuwe competenties ontwikkelen (niet genoeg)
Extrinsieke motivatie : alleen maar een voorstel om nieuwe competentie te krijgen
Open aanbod: IMAP
Context
Vrije inschrijvingen
BL-formule
Oriëntatiesessie – e-learning met reactieve coaching – Workshop
Resultaten
Meerderheid van de deelnemers doorloopt 95 à 100 % van de elearning
Motivatie
Volledig vrije inschrijving, niet gestuurd door leidinggevende, hebben
een tijd moeten wachten, dikwijls aangevraagd in het kader van een
project (KM, communicatie)  duidelijk toepassingsgebied
Conclusie
Externe
Autonomie
Interne
Coaching/sponsor

similar documents