Geogebra 16/11 2010

Report
Gratisprogrammer i
matematikundervisningen
Program
Velkommen – oplæg til dagens arbejde.
Citater fra Fælles mål 2009.
Forløb 1
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
WordMat
Math 4,0
Graph
INFA
4. Forløb 2:
1.
GeoGebra
2. Evt. andre programmer.
5. Opsamling og ideudveksling
Den afsluttende prøve:
Kære Alle
 Til afgangsprøverne i matematik FSA og FS10 december 2011 er planen, at der til prøverne
udsendes en USB-nøgle eller en CD med et regneark, som kan bruges ved løsning af
nogle af opgaverne.
 Dette vil også blive beskrevet i nyhedsbrev til skolelederne, som udsendes i forbindelse
med skolestarten.
 Der vil i løbet af kort tid blive lagt 12 eksempler på brug af regneark i matematik ud på
nettet., så eleverne har mulighed for at se, hvordan man kan anvende regneark til løsning
af matematiske problemstillinger .

Husk spørg, hvis der er noget som er uklart
 Med venlig hilsen
 Annette Lilholt
 Pædagogisk konsulent - Matematik og Naturfag
Slutmål:
 undersøge, systematisere, ræsonnere og
generalisere i arbejdet med matematiske
problemstillinger…..
(Trinmål efter 3. klasse)
Geometri:
 undersøge og eksperimentere inden for geometri,
bl.a. med brug af it ……
Trinmål efter 6. klasse
Matematiske kompetencer:
 kende, vælge og anvende hensigtsmæssige
hjælpemidler, herunder konkrete materialer,
lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende
udforskning af matematiske sammenhænge
(hjælpemiddelkompetence).
Trinmål efter 6. klasse
Geometri:
 bruge it til at undersøge og konstruere geometriske
figurer .
Matematiske arbejdsmåder:
 undersøge, systematisere og begrunde matematisk
med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og
andre repræsentationer samt ved brug af it
Trinmål efter 9.klasse
Kompetencer:
 kende forskellige hjælpemidler, herunder it, og deres
muligheder og begrænsninger, samt anvende dem
hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende
udforskning af matematiske sammenhænge, til
beregninger og til præsentationer
(hjælpemiddelkompetence).
Trinmål efter 9. klasse
Geometri:
 bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og
ræsonnementer vedrørende geometriske figurer
Matematiske arbejdsmåder:
 forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige
præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med
inddragelse af it
 undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik
på at generalisere
Fra Matematik FSK 31/1:
 Hej jeg vil gerne vise mine elever hvordan man beregner
skæringen mellem to vækstfunktioner, altså efter hvor
mange terminer funktion 1 og 2 er lig med hinanden.
 Eks. 15(1,0275)^n = 16(1,022)^n
 Hvordan gør man det?
 Venlig hilsen
 Casper Simonsen, Helgenæs naturefterskole
Forslag samme dag fra HC Hansen
Men vil det hjælpe eleverne?
Grafer - vækstfunktioner
 Hvornår er Tokyo og Delhi lige store?
 I 1988 var forventningerne til det nye årtusinde, at
Tokyo i år 2000 ville få et indbyggertal på 20 mio. med
en årlig vækstrate på 0,5 % og Delhi et indbyggertal på
13 mio. med en vækstrate på 4,6%.
 En problemstilling kunne være: Hvornår vil de 2 byer
være lige store?
Grafer vækstfunktioner – negativ
vækst:
 Hvornår døde Gravballemanden?
 Når en levende organisme dør, vil andelen af C14
(kulstof 14) henfalde efter forskriften
f ( x )  100  0 ,99987925
x
 Da Gravballemanden i 1952 blev fundet, var der 76%
C14 tilbage.
 Hvornår døde han?
Tilfældige tal i GeoGebra
 Skriv i et celle
 Tilfældigmellem[1,6] . Bemærk: Du skal kun skrive
=tilfældigmellem, så kommer der automatisk en kantet
parentes, som du skriver intervallet i.
 Tryk på F9 flere gange. Hvad sker der?
 Til et amerikansk lotteri skal der trækkes lod mellem
tallene til 3 gevinster. Løs det med regnearket.
 Lav et regneark, der på en gang kan simulere 100
møntkast.
1. Problemstilling:
 En rombes areal kan finde som det halve produkt af
diagonalernes længde. Hvordan kan det begrundes?
Her et visuelt bevis ved hjælp af parallelforskydning.
 Link:
http://www.youtube.com/watch?v=1oDlTW8k8sA
2. Problemstilling:
 Et fastland og en ø deler fiskerettigheder efter
princippet ”den der bor tættest må fiske”. Hvem må
fiske hvor?
 Link:
http://www.youtube.com/watch?v=KX1_px0D8e0

similar documents