klikke HER

Report
Studietur til Pistoia og Firenze
Fra d. 17. – 22. februar 2013
Rejseledere: Kirsten Birk Olsen & Ulla Qvist Engholm, MDI
30 pædagoger og ledere drog af
sted for at se og høre om...
Søndag: Velkomst
Mandag: Børnemuseet i Firenze og oplæg om Teori-U
Tirsdag: Besøg i en børnehave og en vuggestue
Onsdag: Besøg i en børnehave og det røde børnekulturhus
Torsdag: Oplæg om hvad vi kan lære af hinandens
pædagogiske praksis og organisering og besøg i Uffizierne i
Firenze
Børnemuseet i Firenze
På børnemuseet i Firenze arbejder de med at formidle byens storslåede historie til
børn. Det handler bl.a. om at formidle kunsten og introducere børnene til det
storslåede arbejde og de mange timer der er lagt i paladserne og i kunsten. Bl.a.
ved at børnene selv skal lave deres egen lille frise.
For derefter bedre at kunne forstå det her…
I børnemuseet dykker de ned i dele af kunsten. Her eksemplificerer og filosoferer
de over farven rød. Et nyt projekt med at sanse farven hvid går snart i gang, bl.a.
hvor de har fået en komponist til at komponere et stykke musik der beskriver
farven hvid.
Teori - U
For at skabe en forandring skal vi undlade at gå i handling med det samme. For så
kopierer vi fortiden i stedet for at skabe fremtiden.
Skal der skabes noget nyt er det vigtigt at gå ned i U-et og åbne sindet, hjertet og
viljen. Uanset om det nye kommer fra børnene, Italien, kollegaerne…
så lad os vove et stykke…
”Den der vover, mister fodfæste for en tid. Den, der intet vover, mister sig selv.”
Citat Søren Kierkegaard
Institutionsbesøg i børnehaverne
Il Castello og Bruno Ciari
Il Castello slottet
I entreen stod en lille fin kommode. Skuffen var lukket. Men med barnlig
nysgerrighed åbnende vi skuffen. Og så at der boede sommerfugle der!!!
Fantasi og magi i børnehaven ”Slottet”
Overskuelighed og struktur hjælper børn og voksne med at finde ro og fordybelse i
hverdagen. Tingene indbyder til aktivitet og til at man passer på sine ting.
Børn lærer at rydde op, og medhjælperen sørger for den sidste finish. Der bliver
ikke lukket ned når dagen er omme, men lukket op næste morgen, når børn og
voksne igen mødes .
Overskuelighed og struktur hjælper børn og voksne med at finde ro og fordybelse i
hverdagen. Tingene indbyder til aktivitet og til at man passer på sine ting. Alle
stuer er aldersopdelte.
Installationer er positive anvisninger til en leg, her med dyr
Den æstetiske indretning som den tredje pædagog, samtidig med, at menneskene
får en oplevelse af nydelse og harmoni.
”De voksne er der for barnet. Vi skal lære at læse de små børn, vi skal
forstå dig – komme ind i dig – vores krop taler”.
(citat Alessandra)
Til oplægget torsdag fortalte Alessandra om zoneopdeling på stuen. Når man
skaber et rum som er let at læse, bliver arbejdet mindre kompliceret for både børn
og voksne. Her har Alessandra tegnet hvordan de små zoner er med til at indrette
store zoner. De røde prikker er pædagogerne der har fordelt sig i zonerne med
børnene.
Tæppet markerer en zone f.eks. til leg med træklodserne.
Roen og overskueligheden giver mulighed for fokuseret opmærksomhed og
fordybelse. En gruppe på ni 5-årige børn var i gang med at udforske kroppens
anatomi. Skelettet havde de været igennem dagen forinden og nu var de ved at
udforske store og små muskler i kroppen.
Her var det muskler i ansigtet de havde fat i.
Der er mange muskler i kroppen. Og børnene pegede, snakkede og tegnede.
”Vi skal ikke være bange for det der kommer fra børnene. Vi skal
spidse ører og høre hvad de siger. For nogle gange kommer
inspirationen fra dem”
Citat fra Alessandra oplæg torsdag
Et eksempel på hvordan børnene er medskabere af deres egen dag i institutionen.
Her havde de fået fortalt en historie og skulle selv skabe en slutning på historien.
Historien endte på mange forskellige måder…
Uddrag fra et dokumentationsarbejde, hvor børnene er med til at synliggøre hvad
de har oplevet og lade oplevelserne få liv og give næring til nye pædagogiske
aktiviteter.
Børnene dokumenterer
en byvandring.
Alessandra kom om torsdagen ind på hvor vigtigt det er med
rollefordelingen pædagogerne imellem og mellem pædagogerne
og hjælperne.
Det sparer tid og frigiver energi når rollerne er klart definerede.
Endvidere fortæller Alessandra:
Medhjælperen skal hjælpe pædagogen, hun støtter pædagogen.
Pædagogen skal tage ansvar for medhjælperrollen.
Udvasker vi rollerne, mister vi vores stolthed som pædagog
Her har hjælperne sat rummet til når børnene skal have middagslur. Bamsen
venter på børnene og sætter scenen for at nu skal vi sove.
I soverummet er bøgerne sat op så børnene kan se fortællingerne.
Institutionsbesøg i vuggestuen Lago
Mago og i det røde børnekulturhus,
som havde fokus på vuggestuer og
mødre/fædregrupper
”Børn har brug for tid til at vokse godt”
I vuggestuen var indretningen præget af at de små børns sanseapparat skulle
stimuleres maksimalt.
I krearummet, hvor man er fælles om at lave noget og derfor laver alle det samme.
Sanserne stimuleres med musik
Sanserne stimuleres ved et lysbord, hvor lyset skaber former og farver
En overheadprojektor giver børnene lov til at lege med lys, skygger og figurer
Vuggestuen var indrettet til forskellige rollelege, her udelivet med hunden
Eller udflugten med bil
Rollelegene dokumenteres med tekst og billeder.
Hjemmet som scene for forskellige rollelege.
I biblioteket blev der læst højt og hver fredag blev der lånt bøger med hjem. Den
lille førstehjælpstaste står klar hvis nogle bøger kommer til skade.
Om at importere Pistoias pædagogik i
Danmark v. Alessandra,
psykolog bosat i Rom
Citater fra Alessandra om legetøjet:
”Godt legetøj viser respekt for børnene. Jeg kan ikke komme her og give et
oplæg, hvis ikke der er det rette IT-udstyr. Børn kan heller ikke
lege/arbejde hvis ikke deres legetøj er i orden”
”Hvis der mangler ting i en leg, skabes der uro og dermed urolige børn”
Citater fra Alessandra om barnets selv:
”Man kan ikke lære barnet at være selvstændigt. Men man kan støtte op lade
barnet opleve selvstændigheden, ved at føle og sanse den”.
Citater fra Alessandra om pædagogen:
”Det danske sprog er sødt og blødt. Men, misforstå mig ikke. Også nogle
gange overfladisk og mangler empati”
Til pædagogen: ”Spørg åbent og afslappet. Ikke hårdt, konkret og forhørende”
”De voksne skal vise at de ser barnet og rummer barnet. Den voksne skal
blande sig, ikke kun observere hvordan barnet selv finder ud af det”.
Citater fra Alessandra om respekten for faget:
”Respekten for faget kommer ud af at vi tror på vores egen rolle. Det arbejde
vi gør er vigtigt og vi dokumenterer det”
”Sæt scenen overfor forældrene. Vent ikke på at de spørger hvad der er sket i
dag. Fortæl at der er sket det og det fordi …”
Citater fra Alessandra om helhedsindtrykket:
”Når man besøger et hjem, får man hurtigt et indtryk af hvem der bor her.
Når jeg besøger en institution, ved jeg når jeg træder ind i garderoben,
hvilken pædagogik der arbejdes med”.
Og alt imens at der vises rundt og fortælles, dokumenteres der på livet løs.
Og til allersidst gives der gaver til børnene, fordi de var så søde og tålmodige mens
deres pædagog viste os rundt og fortalte om børnenes liv i Pistoia.
Dukkerne er håndlavet af Tina Pedersen, leder af Adventskirkens vuggestue

similar documents