tema_06_bakterie_ a_ sinice - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Bakterie a sinice
• velikost v mikrometrech
• léčba bakteriálních nemocí antibiotiky
• historie
– 1676 Antoni van Leeuwenhoek – první zpozorování
– 1859 Louis Pasteur prosazoval názor, že mikrorg. způsobují
nemoci
– 1905 Robert Koch objevil původce tuberkulózy a cholery
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Louis Pasteur
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Robert Koch
Prokaryota – anatomie (1)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Anatomie (4)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A – pilus (fimbrie)– vlasovitý útvar na povrchu bakterií
B – ribozom – organela s funkcí syntézy bílkovin
C – kapsula - vnější ochranná vrstva některých
D - buněčná stěna - pevná struktura, která vzniká na povrchu buněk rostlin a bakterií
E – bičík - buněčná struktura, která slouží k pohybu
F – cytoplazma - tekuté prostředí buňky buněčná struktura, která slouží k pohybu
jednobuněčných bičíkovců
G – vakuola - jednoduchá membrána ohraničující prostor v buňce
H – plazmid - kruhová molekula DNA
I – nukleoid - dvoušroubovnicová kruhová molekula DNA prokaryotických buněk
J - cytoplazmatická membrána - semipermeabilní obal (lipidová dvouvrstva a v ní
ukotvené bílkoviny)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Tvar těla
• koky (kok, diplokok, obalený diplokok)
• tyčinkovité (vibrio, spirila, spirocheta)
• kokobacily (bacil, stafylokok, sacina,
streptokok)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vývoj a systém bakterií
• Prokaryota se vyvíjela ve 2 zcela odlišných větvích (
považovaných v některých systémech za samostatné říše!!)
• A. ARCHEBAKTERIE:
- mají odlišnou BS ( bez mureinu), někdy BS chybí
- odlišné metabolické procesy( např. syntéza bílkovin)
- žijí zpravidla v extrémních podmínkách
patří sem: metanové bakterie – redukují CO2 na metan,
rostou až do teploty 97°Crod
Methanobacterium
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
– extrémně slanomilné bakterie- potřebují k svému
životu 12 – 23 % soli
– termofylní bakterie – z horkých sirných pramenů
•
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Koky
• Diplokoky
– Neisseria gonorrhoeae – půvoce kapavky
• Streptokoky
– Streptococcus pyogenes -angína, zánět mandlí,
spála
– Str. pneumoniae – zápaly plic,
mozk.plen
– Str.faecium - siláž
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Stafylokoky
– staphylococcus aureus – časté infekce, hnisání,
tvorba toxinů, ničení tkáně
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Koky – velká a malá kolonie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Tyčinkovité
•
•
•
•
•
•
•
•
Vibrio cholerae – cholera
Lactobacilus bulgaricus – v mléce, jogurtu
L. vaginalis – běžný v poševní mikroflóře
Escherichia coli - střevní mikroflóra
Mycobakterium tuberculosis – tuberkulóza
Corynebacterium – záškrt
Treponema pallidum – příjice ( syfilis, lues)
Borrelia burgdorferi – lymská borelióza
• Rickettsia prowazeki – skvrnitý tyfus
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Clostridium tetani – tetanus
• Cl.botulinum – klobásový jed
( botulotoxin)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Yersinia pestis – černý mor
• Salmonella enteritidis – salmonelóza
• S.typhi – břišní tyfus
• Shigella – bakteriální úplavice
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Escherichia Coli – střevní mikroflóra
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Salmonella
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
S. aureus unikají před bílými krvinkami
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Význam bakterií
• komenzálové – na kůži, v trávící soustavě
• symbionti – hlízkovité bakterie  berou ze
vzduchu N a dávají ho rostlinám
• destruenti – rozkládají mrtvé organismy
• paraziti – způsobují nemoce
• průmysloví producenti – užití v potravinářství
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zajímavosti
• dosud největší objevená bakterie (1999) má)
velikost 0,75 mm (tzv. Namibijská sirná perla)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sinice (Cyanophyta)
• - fototrofní, přes 3 000 druhů
• - na záhybech cytoplasmat. membrány fixována fotosyntetická
barviva
• (chlorofyl, fykocyan, fykoerytrin) – větš. modrozelené
• - pravá fotosyntéza jako u rostlin – produkují O2 (už před 3,5
mld. let)
• - někdy vstupují do symbiózy s houbami (lišejníky), ale i
s kapraďorosty, bičíkovci, kořenonožci
• - některé váží N2 ze vzduchu
• - zásobní látkou glykogen
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• - plynové vakuoly – nadnášejí
• - slizová pochva (- i kolonie slepené slizem, někt. na přechodu
k mnohobuněčnosti)
• Rozmnožování: dělením buněk, rozpadem vláken
• Nepříznivé období – možnost tvorby spor (klíčí i po 100
létech)
• Ekologie: odolné – arktické oblasti až horské prameny
• pionýrské organismy (skály, kůra stromů...)
• v planktonu
• v lišejnících (symbioza)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• chmýřnatka (Anabaena flos-aque) –
planktonní
• při přemnožení tvoří „vodní květ“, jeho
zahníváním vzniká nepříjemný zápach vody
• produkují jedovaté látky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• jednořnatka (Nostoc) – plankton, půda,
lišejníky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• drkalka (Oscilatoria) – vláknité kolonie, pohyb
pomocí aktinových vláken v BS
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Trichodesmium erythraeum – Rudé moře
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Prochlorophyta
• -jen 1 druh (na tělech moř.sumek)
• Mají chlorofyl a + b (jako vyšší rostliny), aj.
barviva
• Spojka mezi prokaryotickými a eukaryot. org.?
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Test
•
Jaký tvar těla mají bakterie na obrázku?
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Test
•
Jaký tvar těla mají bakterie na obrázku?
Odpověď: koky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
otázka č. 2
•
Která bakterie sídlí ve střevech člověka?
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
otázka č. 2
•
Která bakterie sídlí ve střevech člověka?
Escherichia Coli
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Které bakterie způsobují:
– salmonelózu
– choleru
– tetanus
– tuberkulózu
– černý mor
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Které bakterie způsobují:
– salmonelózu - Salmonella
– choleru - Vibrio cholerae
– tetanus - Clostridium tetani
– tuberkulózu - Mycobakterium tuberculosis
– černý mor - Yersinia pestis
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Popište bakterii (9 částí)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents