Přechodníky - Stránky Základní školy v Domažlicích, Komenského 17

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_16_02_05
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Přechodníky
Třída
9.A
Mgr. Eva Dékányová
Předmět
Český jazyk
Datum vytvoření
13.1.2013





Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Tematický okruh: Jazyková výchova
Určeno: pro 9.ročník ZŠ
Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace
Anotace : žák si pomocí prezentace uvědomí tvoření
přechodníků a jejich překlad do současného jazyka
-tvoření přídavných jmen slovesných
-vyhledávání tvarů přechodníků a určení druhu
-využití při výkladu nového učiva nebo shrnutí hodiny
časová dotace 20 minut
PŘECHODNÍKY
Přechodníky = transgresivy
 Vyjadřují číslo,čas, slovesný rod ,vid a jmenný
rod
 Přechodník přítomný vyjadřuje současnost s
dějem slovesa v přísudku v
přítomnosti,minulosti,budoucnosti


Přechodník minulý vyjadřuje předčasnost před
dějem slovesa v přísudku
PŘECHODNÍKY


Přechodník přítomný se tvoří od kmene
přítomného sloves nedokonavých
Kmen přítomný vytvoříme,oddělíme-li od tvaru 3.osoby
jednotného čísla přítomného času osobní koncovku
mlč-í, třes-e, zpív-á,žaluj-e,křič-í,píš-e
PŘECHODNÍKY

Přechodník přítomný – tvary
rod mužský ,číslo jednotné třes-a
váž-e
rod ženský a střední,č.jed. třes-ouc
váž-íc
rod muž.,žen.,stř. č.mn.
třes-ouce
váž-íce
PŘECHODNÍKY


Přechodník minulý se tvoří od kmene minulého
sloves dokonavých
Kmen minulý vytvoříme ,oddělíme-li od tvaru 3.osoby čísla
jednotného příčestí minulého – l
chodi-l, zpíva-l,cviči-l,odnes-l,dáva-l,sáze-l
PŘECHODNÍKY

Přechodník minulý –tvary
rod mužský,číslo jednotné - odnes – 0
seskoči-v
rod ženský,střední č.jed
- odnes- ši
- seskoči-vši
rod. muž.,žen.,stř. čísla mn. - odnes-še
seskoči-vše
PŘECHODNÍKY
Příklady přechodníků
Marie,sedíc na sedačce,pije černou kávu.
Marie sedí na sedačce a pije černou kávu.
Vystoupiv z vozu,rychle odcházel.
Nejdříve vystoupil z vozu,potom rychle odcházel.
PŘECHODNÍKY
Vyhledávání přechodníků a určování druhů
Úkol: vyhledej v textu přechodníky,urči druh a přelož
Krůpěj jasu padala na Anniny rty,vzbuzujíc
velkou lahodu.
Marie vyšla z vozu,a vstoupivši na koberec,
zjednala si ticho.
PŘECHODNÍKY
Vyhledávání přechodníků a určování druhů -řešení
Krůpěj jasu padala na Anniny rty,vzbuzujíc
velkou lahodu./Krůpěj jasu padala na Janiny rty a vzbuzovala velkou
lahodu- přechodník přítomný/
Marie vyšla z vozu,a vstoupivši na koberec,
zjednala si ticho./Když Marie vyšla z vozu a potom vstoupila na
koberec, zjednala si ticho.-přechodník minulý /
PŘECHODNÍKY


Dnes již současný český jazyk přechodníky
nepoužívá,ale najdeme je v literatuře u Vladislava
Vančury a Aloise Jiráska a dalších spisovatelů.
Z přechodníků se tvoří přidáním koncovky- í
přídavná jména slovesná.
píšící,kropící,tvořící.chodící,vážící,zpívající
ZDROJE
Použity pouze vlastní zdroje autorky prezentace

similar documents