Nemzeti Tehetség Program

Report
TANÉVNYITÓ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYVEZETŐK
RÉSZÉRE
2013. augusztus 28.
Csete György Eörs
A TÁMOGATÁSKEZELŐ
A KÖZNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN
ÁLLAMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS,
TÁMOGATÁSPOLITIKA:
Az esélynövelésben alapvető szerepet tölt be
az állami felelősségvállalás, a
támogatáspolitika, ez utóbbi pályázati
programokban nyilvánul meg.
1 év
105 ezer pályázat
15 Mrd forint
A TÁMOGATÁSKEZELŐ
ERŐSSÉGEINK:
 szakmaiság
 felelősség
 személyesség
+ professzionalitás
A TÁMOGATÁSKEZELŐ szerepe:
 Részvétel a pályázati felhívás előkészítésében
 Pályázatok meghirdetése
 Pályázatok formai értékelése, hiánypótoltatása,
 Pályázatok előkészítése tartalmi értékelésre
 Döntés alapján a pályázók értesítése
 Szerződéskötés
 Támogatási összeg folyósítása
 Elszámoltatás
 Helyszíni monitoring
A TÁMOGATÁSKEZELŐ programjai:
 Bursa Hungarica
 Egyházi támogatások
 Integrációs Pedagógiai Rendszer
 Nemzeti Együttműködési Alap
 Nemzetiségi támogatások
 Nemzeti Tehetség Program
 Roma Kultúra
 Szociális Földprogram
 Út a tudományhoz
 Útravaló-MACIKA
MOTTÓ
„Egy ország versenyképessége nem az
üzemekben vagy kutatólaboratóriumokban dől
el, hanem a tantermekben.”
(Lee Iacocca, a Chrysler egykori vezérigazgatója)
ESÉLYEGYENLŐSÉGI TÁMOGATÁSOK
ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK
Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram (UTR)
 Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR)
A PROGRAMOKRÓL
Útravaló – MACIKA
 Természetes személyeket
támogat
 a támogatás az általános
iskola felső tagozatától az
egyetemig igényelhető
Integrációs Pedagógiai Rendszer
 intézményeket támogat
 a támogatás az óvodától az
iskoláig igényelhető
Integrációs Pedagógiai Rendszer jellemzői:
 keretrendszer, melynek célja a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az
óvodákban, iskolákban
 a képesség-kibontakoztatásra, integrációs felkészítésre,
valamint óvodai fejlesztő programok szervezésére nyújt
támogatást
 tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket valósítanak meg
INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER
Eredmények 1.

folyamatosan nőtt mind az esélyegyenlőségi, mind a pedagógusok
illetménykiegészítésére fordítható támogatási összeg
 az esélyegyenlőségi támogatás az óvoda és az iskola tekintetében
egységes lett
 kibővült a támogatott létszám: iskolák esetében 10%-ról 30%-ra;
óvodáknál korábban nem lehetett hátrányos helyzetű gyermeket
beszámítani, most csoportonként 15% lehet a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
 30/2012 EMMI rendelet értelmében már nem csak az fenntartású
intézmények igényelhettek támogatást
Integrációs Pedagógiai Rendszer
Eredmények 2.
Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram
Forrás: latszoter.hu
Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram
A program célja:
 a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos
helyzetű tanulók esélyegyenlőségének
elősegítése
 a fiatalok továbbtanulásának, érettségi és
diplomaszerzési, a munkaerőpiacon jól
hasznosítható szakmaszerzési esélyeinek javítása
Útravaló - MACIKA alprogramjai
 az Út a középiskolába alprogram célja a résztvevő
tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való
tanulásra,
 az Út az érettségihez alprogram célja a résztvevő
tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése
céljából,
 az Út a szakmába alprogram célja a részt vevő
szakiskolai tanulók sikeres tanulmányinak elősegítése,
tanulási nehézségeinek leküzdése.
Útravaló - MACIKA támogatásai
 Út a középiskolába alprogram tanulói ösztöndíja 3
500 Ft/hó
 Út az érettségihez alprogramban 4 500 Ft/ hó
 Út a szakmához alprogram esetén 4 000 Ft /hó
 A mentori ösztöndíj összege egységesen 5 000
Ft/hó/tanuló, 2011/12-től 7 000 Ft-ra emelkedett.
Útravaló − MACIKA támogatási mutatói az
állami intézmények esetében
2010/2011-es tanév
 583 település
 1 916 nyertes intézmény
 18 879 ösztöndíjban
részesült tanuló
 9 939 nyertes mentor
 1 406 984 500 Ft összesen
elnyert támogatás
2011/12-es tanév
 585 település
 1901 nyertes intézmény
 20 317 ösztöndíjban
részesült tanuló
 10 374 nyertes mentor
 2 013 725 500 Ft összesen
elnyert támogatás
Útravaló - MACIKA támogatási mutatói a
nem állami intézmények esetében
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM célja
célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek
felismerése, folyamatos segítése.
 az Országgyűlés 2008. november 25-én elfogadott
határozata 2008 − 2028 között 20 évre kiemelt
lehetőséget adott a tehetségsegítés fejlesztésére, a
tehetséges fiatalok felkutatására, folyamatos
segítésére.
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM célja
A tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása
és társadalmi hasznosulása érdekében a tehetség
segítésének átfogó célkitűzései az alábbiak szerint
került meghatározásra:
 A tehetséges fiatalok megtalálása
 A tehetség jellegének és szintjének megfelelő
folyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában
 A tehetség hasznosulásának elősegítése
A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
lebonyolítói:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (szakmai)
 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (operatív)
A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
pályázatai forrásai:
 EMMI 2011. évi fejezeti forrás: 628 900 000 Ft
 Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész Nemzeti
Tehetség Program: 1 425 000 000 Ft
 EMMI 2012. évi forrás: 1 090 942 000 Ft
 EMMI 2013. évi forrás várhatóan: 800 000 000 Ft
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
KERETÖSSZEGEK ÉVES
BONTÁSBAN
NYERTES PÁLYÁZATOK ÉVES
BONTÁSBAN
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM - régiónkénti eloszlás - 2012
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM jelenlegi
pályázatai
 2013 májusában 40 pályázat került
meghirdetésre
 a pályázatok elbírálás alatt állnak
www.emet.gov.hu
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

similar documents