filozófia

Report
A filozófia vizsgatárgy története
• Világnézetünk alapjai
Bevezetés a filozófiába
• 1990-től bizonytalanság: kötelező - nem kötelező
• Részt vettünk a nemzetközi verseny szervezésében: IPO
(International Philosophy Olympiad)
• ahol első részvételünk 1992, Budapest rendezi 2000-ben, a
legnagyobb siker 2013-ban (40 ország, 90 versenyzője közül az egyetlen
aranyérmet a magyar Palasik Róbert nyerte! )
•.
A vizsgatárgy dokumentumai
• 1996. Országos Középiskolai Tanulmányi verseny
• 2003. érettségi követelmények kidolgozása - csak
szóbeli vizsga 2007-ig
• 2005. kerettanterv kidolgozása
• 2006. kétszintű érettségi követelmények
kidolgozása (OM rendeletben elfogadása 2007.)
• 2011. májusától csak középszintű vizsga tehető
Érettségi adatok
Középszint
Emelt szint
Előrehozott
OKTV
2007.
636 szóbeli
-
2008.
294
21
16
231
2009.
381
17
17
214
2010.
364
13
31
190
2011.
288
-
48
227
2012.
296
-
32
185
2013.
247
-
25
234
228
A filozófia középszintű
érettségi vizsga szerkezete
Jelenlegi szerkezeti arányok
• Írásbeli 100 pont
• 30 pont alapvető ismeretek
• 70 pont filozófiai szövegek
értelmezése (reflexió)
• Szóbeli 50 pont
• 35 pont a tétel A része
• 15 pont a tétel B része
Változtatási igények, javaslatok
• Írásbeli 100 pont
• 40 pont alapvető ismeretek
• 60 pont filozófiai szövegek
értelmezése (reflexió)
• Szóbeli 50 pont
• 40 pont a tétel A része
• 10 pont a tétel B része
Szóbeli segédanyagok, egyéb
előírások
Jelenlegi előírások
• A jelenlegi szóbeli
tételeknek tartalmazniuk
kell minden segédanyagot
(képeket, szövegeket,
ábrákat).
• Értékelési útmutató
szükséges minden tételhez.
• Az évenkénti előírás a
tételek 20 százalékának
cseréje.
Változtatási igények, javaslatok
• Változtassunk így: a
tételekhez ezeket biztosítani
kell!
• Minden tételhez
használható általános
értékelési szempontsor
szükséges.
• Az évenkénti előírás legyen
a tételek 15 százalékának
cseréje.
A tartalmi követelmények
hármas struktúrája maradjon
Jelenlegi filozófiai problémák
• Középszinten 10 kötelező,
emelt szinten 13 kötelező
• Az érték problémája: a jó és
a szép
• Nincs kiemelten
vallásfilozófia
• Kevés a kortárs elem
• Választható probléma nincs.
Változtatási igények, javaslatok
• Marad.
• Ketté választva: egy etikai és
egy esztétikai problémaként
jelenne meg
• Legyen vallásfilozófiai
problémafelvetés
(kapcsolódhatna a végesség
emberi problémához), több
kortárs elem
• Legyen választható
probléma.
Filozófusok alapvető
gondolatainak ismerete
Filozófusok
• Középszinten 5 kötelező 4
választható (megkötéssel)
• Emelt szinten 9 kötelező 4
választható
Változtatási igények, javaslatok
• Nietzsche helyett vagy
mellett középszinten legyen
kötelező Wittgenstein
• A választhatók körét
bővítsük (posztmodern
alkotók)
Korszakok, irányzatok
Jelenleg
• Jelenleg középszinten 3,
emelt szinten 7 korszak,
irányzat;
• Középszinten: antik görög
filozófia, felvilágosodás,
életfilozófiák
• A filozófusok és problémák
leírása az előző
táblázatokban megadva
Változtatási igények, javaslatok
• Más elnevezések indokoltak
• Életfilozófiák helyett 20.
századi filozófiák: analitikusés életfilozófiák
tartalommal
• Felvilágosodás helyett
kortárs filozófia?
• A részproblémák megadása
is indokolt
Művek, műrészletek
•
•
•
•
A fejezet megújítása szükséges
Kortárs szerzők kellenek
Esztétika témához részletek szükségesek
Etika témához új részletek szükségesek: pl. a
bio- és környezetetika, a globalizáció témáinál
Értékelés
Az értékelés megújítására valójában nincs
szükség, a korrekció megtörténik a tételen
belüli pontarányok megváltoztatásával.
A vizsgatárgy jövője, jelenléte
Ahhoz, hogy a filozófia vizsgatárgy a magyar
közoktatásban a jövőben is jelen legyen
• fontos az emelt szint újraélesztése,
• felvételi tárgyként való elismertetése,
• a tanárképzés biztosítása.
Kerner Anna
Budapest, 2014. április 09.

similar documents