Workshop Introductie rekenen

Report
Conferentie
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Introductie rekenen
22 en 24 mei 2013
Frank Haacke
Vincent Jonkers
Monica Wijers
Introductie rekenen
1. 10.55 – 11.10
2. 11.10– 11.20
3.
4.
5.
6.
11.20– 11.40
10.45– 10.55
11.40– 12.10
12.10– 12.15
Kennismaking
Standaarden en
eindtermen rekenen
Opbouw handreiking
Voorbeeldopgaven
Voortgang
Tot slot
deel 1
KENNISMAKING
Kennismaken
Wie geeft er rekenen in de volwasseneneducatie?
Wie geeft er rekenen in het mbo o.a. steunlessen?
Wie wil er rekenen gaan geven?
deel 2
STANDAARDEN EN EINDTERMEN
REKENEN EDUCATIE
Standaarden en eindtermeen
rekenen
• Volgt de referentieniveaus Meijerink (VO en MBO)
• Niveaus:
Instroomniveau
Niveau 1F
Niveau 2F
• Domeinen = geen ‘losse’ vaardigheden (wel bij taal)
Getallen, verhoudingen, Meten en meetkunde en
verbanden
• Rekenen functioneel gebruiken in situaties
– vaak meer dan 1 domein
– domein Getallen ondersteunend (vgl taalverzorging)
Kenmerken context en hulp
Domein Getallen
• Basiskennis volwassenen anders dan bij
kinderen
• Niet (opnieuw) aanleren vanaf basis
• Begrip ipv specifieke technieken
• Rekenen leren gebruiken en toepassen
• Getallen is ondersteunend aan functioneel
rekenen in de domeinen:
• Verhoudingen;
• Meten en Meetkunde;
• Verbanden
deel 3
OPBOUW HANDREIKING
Opbouw handreiking
1.
2.
•
•
Handreiking Taal
Handreiking rekenen (laatste twee tabbladen)
Voorbeeldopgaven
Voortgang
 Overzicht eindtermen
 Voortgangsschema’s van 7 leerlijnen voor 3 domeinen
 Overzicht voortgang
deel 4
VOORBEELDOPGAVEN
Voorbeeldopgaven
Ga naar het een na laatste tabblad “voorbeelden”
1. Lees het stappenplan
2. Bekijk bij een domein een voorbeeldopgave
3. Bepaal samen met je buren het niveau van de
volgende opgave. Gebruik de standaarden en
eindtermen ve.
Voorbeeldopgave 1
Het reuzenrad
Dit reuzenrad is 135 meter hoog. Een schaalmodel hiervan is 1:1.000.
Hoe hoog is het schaalmodel?
..... , ..... cm
deel 5
VOORTGANG
Indeling Voortgang
• Overzicht eindtermen
• Voortgangsschema’s
• Samenvattend overzicht voortgang
Samen even door de map gaan
Voortgangschema’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verhoudingsproblemen oplossen
Procentproblemen oplossen
Meetinstrumenten gebruiken
Metriek stelsel en tijd
Meetkunde: begrippen en ruimt. Oriëntatie
Meetkunde: rekenen in de meetkunde
Grafieken, diagrammen, tabellen en formules
Kies samen met je buren een
Voortgangsschema
1. Bespreek met je buren welke werkvorm
optimaal is bij het gebruik van het
voortgangsschema.
2. Welke informatie op het voortgangsschema
is cruciaal om het niveau van de deelnemer
te bepalen?
deel 6
TOT SLOT
Vragen??
Vragen in de toekomst
http://www.steunpuntve.nl

similar documents