Het begin van staatsvorming en centralisatie

Report
DE LATE
MIDDELEEUWEN
HET BEGIN VAN STAATSVORMING EN CENTRALISATIE
KONINGEN WILLEN GREEP OP GRONDGEBIED VERSTEVIGEN
CENTRALISATIE
GELD MAAKT BELASTING
HEFFEN MAKKELIJKER
STAAND (PERMANENT)
(HUUR)LEGER BIJ DE
KONING
VEROVERINGSOORLOGEN
SLIM TROUWEN
AMBTENAREN
IN DIENST IPV
ADEL
KONINGEN KRIJGEN MEER
GRIP OP EIGEN GEBIED
CENTRALISATIE

CENTRALE WETTEN EN
REGELS (VANUIT 1 PUNT)

OPTREDEN ALS HOOGSTE
RECHTERLIJKE MACHT
VERZET TEGEN CENTRALISATIE EN
STAATSVORMING

LEENMANNEN EN STEDEN WILLEN PRIVILEGES NIET KWIJT

WILLEN INSPRAAK BIJ DE KONING

STANDENVERGADERING (STATEN-GENERAAL OF PARLEMENT)
VERTEGENWOORDIGERS VAN 1E , 2E EN 3E STAND GEVEN
ADVIES AAN KONING
DUITSLAND





KEIZER KOMT ZWAK UIT
INVESTITUURSTRIJD
KEIZER WORDT GEKOZEN DOOR
LEENMANNEN
NA DOOD KEIZER, NIEUWE
VERKIEZINGEN
LEENMANNEN ZEER ZELFSTANDIG
DUITSLAND BLIJFT VERSNIPPERD
FRANRIJK



SUCCESVOLLE
CENTRALISATIE
MACHT BREIDT ZICH UIT
VANUIT PARIJS
100-JARIGE OORLOG
TUSSEN ENGELAND EN
FRANKRIJK, ZORGT
VOOR EENHEIDSGEVOEL
BIJ FRANSEN.
ENGELAND

KONING AAN HET HOOFD

LEENMANNEN HEBBEN OOK
MACHT KONING GEBONDEN
AAN REGELS (MAGNA CARTA)

KONING OVERLEGT MET
PARLEMENT
(VERTEGENWOORDIGERS VAN 1E,
2E EN 3E STAND)

similar documents