Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach

Report
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach a zenetörténet
egyik legnagyobb egyénisége,
a protestáns egyházi zene kiemelkedő
képviselője.
Gyermekkora
Johann Sebastian Bach 1685.
március 21-én született
Eisenachban, mint a Bach család
8. gyermeke.
1692-1693-as tanévre beiratták a latin iskolába, ahol
megtanult irni, olvasni valamint megismerkedett a
zsoltárokkal valamint megtanulta a Bibliát úgy német
mint latin nyelven.
1694.májusában meghalt édesanyja.
1695.februárjában elveszitette édesapját is.
Ekkor költözött Ohrdruftba bátyjához.
Tanulmányai
Tanulmányait Ohrdruftban a
liceumba folytatta , ahol
megismerte később legjobb
barátját Georg Erdmannt. 5 évet
töltött itt.
Barátja Georg Erdmann
1700.januárjában Lüneburgba
költözött ahová Bach is követte.
Barátjával a Mihály gimnáziumba
mentek, ahol 1700.április 3.-án
felvették őket az ösztöndijas
kórusba.
Tanulmányait 1702.-ben fejezte be
Johann Christoph
Bach, Johann
Sebastian bátyja
Fiatalkora
1703.áprilisába állást vállal a
weimari herceg öccsének udvari
zenekarában mint hegedűs.
1703.augusztusában orgonistának
szerződik az arnstadti Újtemplomba. Itt kezdtek mutatkozni
első hires alkotásai.
1707.szeptemberében a Mülhauseni
Szent Balázs-templom orgonistája
lett.
A mühlhauseni Szent
Balázs-templom
Bach 22 évesen megnősült Mária
Barbarával.7 gyermekük született 5 fiú és
2 leány.1708.-ban elbocsájtást kért a
Szent Balázs-templomból és ismét
Anna Magdalena
Bach egy
Weimarba ment ahol udvari orgonista és és
korabeli grafikán
kamaramuzsikusként alkalmazták.
1714.március 2.-án kinevezték koncertmesternek és
ennek a titulusnak megfelelően minden hónapban
egy kantátát kellett irnia.
1720.júliusában meghalt felesége Mária Barbara.
1721.dec.3.-án újra nősült Anna Magdalena
Wilckennel. 13 gyermekük született 6 fiú és 7 lány
akik közül sokan csecsemőkorukban meghaltak.
1723.-ban Lipcsébe költözött. Életének 27
évét töltötte itt a városi tanács szolgálatában,
mint a Tamás iskola kántora, tanitója
valamint a városi templomok
A lipcsei Tamásiskola, ahol Bach
zeneigazgatójaként.
is lakott
családjával
1728.-ig volt a kötheni udvar karmestere.
1729-1736-ig volt a weissenfelsi udvar
karmestere.
1736-haláláig a drezdai udvar
HOFKOMPOSITEUR-je volt.
Bach halála
Bach utolsó éveit betegsége boritotta
homályba, szemét hályog boritotta
valószinűleg cukorbetegsége miatt.
Betegsége 1749.májusában fordult komolyra.
Egy angol szemorvos megműtötte Bach
Bach sírja a
lipcsei Tamásszemeit, de sikertelenül, állapota csak
templomban
romlott.
1750.július 28.-án este negyed kilenckor elhunyt.
3 nappal később a Szent János-templom melleti
temetőbe temették el. Pontos helyét a sirjának
nem ismerik, de a feltételezett maradványait
1950-ben a Tamás templomba vitték.
1 Vokális művek 1.1 Egyházi kantáták (BWV 1–200)
1.2 Világi kantáták (BWV 201-224)
1.3 Motetták (BWV 225-231)
1.4 Liturgikus művek latin nyelven (BWV 232–243a)
1.5 Passiók és oratóriumok
1.6 További kantáták (BWV 249a-249b)
1.7 Korálharmonizációk (BWV 250–438)
1.8 Dalok és áriák (BWV 439–524)
1.8.1 Vallásos dalok és áriák a Schemellis Gesangbuchból
(BWV 439–507)
1.8.2 Áriák és dalok Anna Magdalena Bach kottásfüzetéből
(BWV 508–518)
1.9 Öt vallásos ének (BWV 519–523)
1.10 Quodlibet (BWV 524)
HORTI RÓBERT
 ÉS
 ELEK VIKTOR


similar documents