VY_32_INOVACE_PR4_13 – Srnec

Report
Anotace - V prezentaci se žáci seznamují s zástupcem sudokopytníků srncem
obecným
Autor - Zuzana Pištová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – poznání přírodního druhu, popis , rozlišení samce a samice
Speciální vzdělávací potřeby – žádné
Klíčová slova - srnec, srna, srnče, pastva, parohy
Druh učebního materiálu - prezentace
Druh interaktivity - výklad
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
Typická věková skupina - 9 - 12 let
Celková velikost – 879 kB
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pištová.
VY_32_INOVACE_PR
Srnec obecný
• Srnec je sudokopytník, který není
zcela typickým lesním živočichem.
• Je zajímavé, že určité skupiny srnčí
zvěře následují člověka až k jeho
obydlím.
• Je nejmenším parohatým
živočichem ve volné přírodě v
Evropě.
• Srnčí zvěř je intenzivně lovena, ale
díky péči myslivců jsou její stavy
velmi vysoké.
9.
Popis
• Velikost: Délka těla je 100 – 140 cm, velmi
krátký ocásek, hmotnost 15 - 30 kg.
Má velmi dobrý čich a sluch.
Samec = srnec, samice = srna, mládě = srnče.
3.
4.
• Zbarvení: Letní barva je hnědočervená
a krátká, zimní srst je hnědošedá a delší.
Mláďata jsou nepravidelně bíle puntíkovaná.
1.
2.
• Výskyt: Setkat se se srnčí zvěří můžeme v
různých biotopech. Nejlépe se jim daří na
okraji listnatých lesů. Nepatří mezi typická
lesní zvířata, raději má volné prostranství.
V hustém lese nebo houštinách hledá
úkryt, pouze je-li pronásledována.
Srnčí zvěř je velice přizpůsobivá, setkáme se
s ní v nižších polohách až do hor na rozhraní
s revíry kamzíků.
5.
• Vývoj paroží: Oproti jelenům mají srnci malé
paroží, které vystupuje kolmo vzhůru a nestáčí
se tolik dozadu. Paroží shazuje na podzim, brzy
narůstá na pučnicích nové. Je pokryto lýčím a
proto vypadá mohutněji, než skutečně je. Lýčí
otloukají. Po otlučení lýčí nastává období
páření = říje. Mladí srnci mají holé lodyhy bez
výsad (tzv. vidlák), starší mají obvykle 3 výsady
(šesterák) a na paroží bílé kulaté výstupky =
perlení. Paroží slouží k soubojům mezi samci.
7.
• Způsob života: Den tráví většinou střídavou
pastvou, odpočinkem a přežvykováním. Potravu
přijímá častěji a v menších dávkách než jeleni.
Hlavní část pastvy je však za soumraku. Koncem
léta si s dostatkem potravy vytváří tukové zásoby
k přežití zimy. Přes zimu mají klidové období (jsou
někde v úkrytu s malým množstvím pohybu a
šetří energii). Na jaře tráví čas především pastvou,
srnci doplňují energii na dokončení růstu paroží,
srny se připravují k vrhu srnčat. Rodí obvykle v
květnu, vrhají 1 – 2 mláďata. Stádo hlídá zkušená
vodící srna. Dospělé srny odvádějí pozornost
nepřátel dlouhými skoky.
6.
• Potrava: Srnčí zvěř je výhradně býložravá.
Živí se výhonky a pupeny, mladými větvičkami,
trávou, obilím, plody. V zimě se přikrmují
senem, obilím, suchým pečivem, řepou, mrkví,
jablky, kukuřicí, žaludy a k lizu se dává hrouda
soli. Zimní přikrmování zajistí přežití i méně
zdatným jedincům.
8.
• Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:
1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_m
ale_p.jpg?uselang=cs
2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Srna_and_srn%C4%8De.j
pg?uselang=cs
3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kid-jbk.jpg?uselang=cs
4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_2_
Jojo.jpg?uselang=cs
5. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_2_
(Marek_Szczepanek).jpg?uselang=cs
6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%A5dyr_1.jpg?usel
ang=cs
7. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saut_chevreuil.jpg?usela
ng=cs
8. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Capreolus
_capreolus_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
9. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roe_buck_mansbridge.J
PG?uselang=cs

similar documents