Új termékek új szervizelési folyamatáról a linkre kattintva tájékozódhat

Report
Jade Dragon Átalakulás – Bevezető információk Lenovo BP-k részére
Tisztelt Üzleti partner,
Ezen bemutató célja, hogy bemutassa a Lenovo új jótállási, szolgáltatás-modellben bekövetkező
változás részleteit és irányvonalait.
Kérem olvassa el ezt a bemutatót, ossza meg azokkal cégében, akire vonatkozhat és tegye meg a
szükséges
intézkedéseket, hogy az új Lenovo jótállási szolgáltatás-modellben bekövetkezett
változások igazodjanak az Ön működési eljárásaihoz.
Köszönöm együttműködését.
Sasha Pusica
Service Delivery Manager CEE
Lenovo Slovakia
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
[email protected]
ph: +421 0 2 6868 3031
Mob: +421 91 1677395
2 •
© 2011 Lenovo Confidential. All rights reserved.
IDEA MODELLEK
Termékek
JD 2-ik. hullám
NB
S-series
U-series
V-series
Z-series
B- series
G- series
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
DT & AIO
IdeaCentre
Igen
A- series
Tablets / Tábla pc-k
K1
igen
3 •
© 2011 Lenovo Confidential. All rights reserved.
KEZDÉS DÁTUMA:
2012. MÁRCIUS 06.
Új IDEA Delivery Model - INSERT COUNTRY
A folyamat általános lépései:
1. Fogyasztói hívás, igény bejegyzése, a hibás termék begyűjtése
2. A Hotline szám hívása - szolgáltatásigénylés
3. A POP-t (számlát) vagy Jótállási jegyet a Call center konzulens elkérheti: pdf másolatot a [email protected] címre küldendő
4. BIOS update elvégzése és a Call center konzulens informálása
5. CC munkatárs intézi a gép felvételét (kiválasztott futárszolgálat: UPS)
6. Felvétel és szállítás a Jabilnek
7. A termék javítása és elküldése a meghatározott címre (hívásban vagy xls –formátumba másolni).
8.A javított
terméket
nyelvű
jelentéssel
4 •
© 2011
Lenovo Magyar
Confidential.
All rights
reserved. történő kiszállítása (csatolt részletes javítási leírás)
CALL CENTER




Szólgáltató: Teleperformance -http://www.teleperformance.com/en.aspx
Helyszín: Románia
Támogatott nyelv: Magyar
Ügyfélszolgálati órák: hétfőtöl péntekig magyar idő szerinti 9-től 18-ig
A Call Center Ünnepnapokon zárva tart
Új Ügyfélszolgálati telefonszám: 0680 987 425
 VIP kódok: ezek kiosztása késöbbi fázisban történik
5 •
© 2011 Lenovo Confidential. All rights reserved.
SZERVIZ DEPOT





Szólgáltató : Jabil Lengyelország -www.jabil.com
Helyszín : Bydgoszcz
Szállítási modell : Carry in
TAT: nem fog változni, marad a jelenlegi
Logisztikai és szállítási szólgáltató : UPS
FONTOS MEGJEGYZÉS!
 Azon eseteket, amelyeket a Profi Szerviz nem kezelt 2012.03.06-ig, azokat
törölni fogják és annak érdekében, hogy a UPS kezelni tudja,
automatikusan új SO-t készítenek.
6 •
© 2011 Lenovo Confidential. All rights reserved.
Szerviz igénylés létrehozása és az ügyfél adatainak rögzítése
Igénylési és regisztrálási eljárás:
 Lépések:
 Hívás a Hotline számon: 0680 987 425
Ügyfél adatainak rögzítése
 Gyári sorozatszám és termék típus szám
 Ügyfél vezeték- és keresztneve
 Felvételi cím
 Kontakt adatok : e-mail, mobilszám
 Igény nyilvántartás(protokol) részletes hibaleírással
 Számlamásolat (pdf): a CC kérésére
 A gép ne rendelkezzen biztonsági jelszavakkal
7 •
© 2011 Lenovo Confidential. All rights reserved.
DOA (Vásárláskor észlelt hiba)
Definíció: Egy vásárláskor észlelt hiba: bármilyen, a kicsomagolás után, illetve a 7 napos normál használat mellett
észlelt hardverhiba, amely hatással van gép működésére. Ügyfél által kiváltott károkra nem vonatkozik a DOA.
Kritérium: Észlelt hardver hiba, amelyre a vásárlás dátumát követő 7 napon belül nyujtottak be észlelést.
Lépések:
1. DOA kérvényt a viszonteladó fogadja , aki ellenőrzi a DOA a vásárlás dátumát követő 7 napon belül
2. A Viszonteladó bejelenti a termékeket a Lenovo call centerének a DOA kérvényt mellékelve
Megjegyzés!! Amikor a Viszonteladó benyujtja a DOA kérvényt, megadja a visszaszállításhoz szükséges disztributori címet
3. TP konzulensek érvényesítik a POP + 7 nap tényét, IW szervíz kérvény : DOA megjegyzés a CRM-ben (notes rublikában)
4. Termék elszállítását - IW procedurának megfelelelően - a call center intézi. A gépet a viszonteladónál veszik fel.
5. Jabil bevizsgálja, érvényesíti a hibát, és megjavítja a terméket
Megjegyzés!! Javítási jelentést ennek megfelelően frissítik, és töltik ki - ‘DOA elfogadva/elutasítva ‘ kipipálása
6. A termék visszaküldése a disztributorhoz (eset lezárása)
8. Disztributor felveszi a terméket, B-stock értékelése, és havi kredit kérvény készítése a GCS (xls.) számára.
Megjegyzés: NTF (Nincs hibaészlelés) cseréket a viszonteladónak nem írják jóvá
9. Disztributor részére jóváírást irnak elő az adott összegről és később rendezi a számlák egyenlegét a viszonteladóval.
Megjegyzés!! Az eszkalációkat (DOA 7 napon belül) a TP CallCenter továbbítja a Task ID [email protected] és SDM-hez
elfogadásra.
Követelmények: DOA kérvényeket kizárolagosan a Viszonteladó nyújthatja be
Amit a CallCenter kér: DOA szervizbe küldési kérvénnyel együtt a 7 napos érvényesítéssel
8 •
© 2011 Lenovo Confidential. All rights reserved.
Service Request - Eszkalációs Folyamat
 Az eszkalációs folyamat alapesetben a standard szolgáltatásigénylést követi, azon esetekben amikor az Ügyfél
elégedetlen a kapott válasszal,vagy döntéssel.
 Elvárt, hogy a Viszonteladó/Ügyfél fektessen be megfelelő mennyiségű energiát az ügy megoldása érdekében a
szokásos garanciális feltételeknek megfelelően, mielött az eszkalálásra térnek
 Vonatkozhat (nem kizárólagosan): jótállási probléma, DOA esetek , Nem megfelelő minőségű javítás
 Lépések:
 Ügyfél/Viszonteladó hívást kezdeményez, hogy eszkalálja az elözőlegesen megosztott véleményt ( service ticket szám
és releváns adatok szükségesek)
 Call Center elbírálja ennek jogosultságát
 Eszkalációs folyamat alkalmazása és a meghatározott Lenovo elbírálási szinteken való feldolgozása
 Ügyfél/Viszonteladó tájékoztatása az eszkaláció eredményéről
 Eset lezárása: elutasított eszkaláció
 Új eset nyitása: elfogadott eszkaláció
 Követelmények: Részletezett érvelés (service ticket szám csatolásával) megosztása a Call Center-rel, az eszkalációs
folyamat megkönnyítése érdekében
 Amit a CallCenter kér: Részletezett eszkaláció érvelés (service ticket szám csatolásával) )
9 •
© 2011 Lenovo Confidential. All rights reserved.
OOW és CID PROCEDURÁK
I. A termék garanciális időn túl(OOW)
Lépések:

CC (Call Center) ellenőrzi a jótállási státuszt

A termék túllépte a garanciális időt

A Viszonteladó elküldi a számlát, hogy alátámassza a jótállási státuszt (a
számla dátuma érvényesül a rendszerben található jótállási időponttal
szemben)

A termék túllépte a garanciális időt - a számla elbírálása után

A Call Center adhat árbecsélést, de hivatalos kvótát csak a depot (Jabil)
ellenörzést követően
II. Garanciális javítás elutasítása, bár a termék garanciális időn belüI van
(CID: Felhasználó által okozott kár)
Lépések :

CC (Call Center) ellenőrzi a jótállási státuszt

A Viszonteladó POP-t biztosítja, hogy alátámassza szolgáltatásigénylés
jótállási időn belüli létét

termék garanciális időn belüI van

CID felfedezése Jabil depot által

Kvótakészítés, CC elküldi a Viszonteladónak

A) Kvóta elfogadása


Számlakiállítás a Viszonteladó részére, és annak befizetése az adott
Bankszámlaszámra
Termék javítása és visszaszállítása a Viszonteladóhoz

B) Kvóta elutasítása

Amennyiben a kvótát nem fogadják el, a terméket javítatlanul visszaszállítják
és a logisztikai, illetve diagnosztikai költségek a Viszonteladóra hárulnak
(számlázás), aki kapcsolatban áll a végfelhasználóval

A) OOW javítást elfogadja




Termékek depot-ba szállítása
Depot ellenőrzés és kvótaképzés (viszontelado engedélyeyése szükséges)
Számlakiállítás a Viszonteladó részére, és annak befizetése az adott
Bankszámlaszámra
Termék javítása és visszaszállítása a Viszonteladóhoz

B) Kvóta elutasítása


Amennyiben a becsült kvótát nem fogadják el, a javításra nem kerül sor
Amennyiben a kvótát nem fogadják el, a terméket javítatlanul visszaszállítják
és a logisztikai, illetve diagnosztikai költségek a Viszonteladóra hárulnak
(számlázás), aki kapcsolatban áll a végfelhasználóval

Követelmények : POP (Vásárlás tényét igazoló okirat ) , ennek benyújtása,
kvóta & költségek elküldése a Viszonteladónak és annak időbeni válasza a
CC számára

Amit a CallCenter kér : POP (pdf copy), Kvóta elfogadása vagy elutasítása


10 •
© 2011 Lenovo Confidential. All rights reserved.
Követelmények : POP (Vásárlás tényét igazoló okirat ) , ennek benyújtása,
kvóta & költségek elküldése az Ügyfélnek és annak időbeni válasza a CC
számára
Amit a CallCenter kér : POP (pdf copy), Kvóta elfogadása vagy elutasítása

similar documents