letöltése

Report
VPE Kft.
Tartalom
• Az Európai Parlament és a Tanács
913/2010/EU rendelete
• Az Európai Parlament és a Tanács
2012/34/EU irányelve (Recast)
• Negyedik Vasúti Csomag
Főbb dátumok, célok
Hatály: 2010. november 9.
Kilenc árufuvarozási folyosó
(ERTMS, TEN-T folyosók bázisán)
-
2013. november 10-ig 6
2015. november 10-ig 3
-
2013. május 10 (Megvalósítási Terv)
A rendelet főbb céljai:
-
A pályahálózat-működtetők közötti együttműködés erősítése
Az árufuvarozási folyosók minőségének javítása, kapacitásának növelése
Jó minőségű szolgáltatások biztosítása az árufuvarozó társaságok számára
Árufuvarozási folyosók
Rajna-Alpok Folyosó – NL-BE-DE-IT
Benelux-Franciaország Folyosó – NL-BE-LU-FR
Közép-Észak-Dél Folyosó – SE-DK-DE-AT-IT
Atlanti Folyosó – PT-ES-FR
Balt-Adria Folyosó – PL-CZ-SK-AT-IT-SI
Mediterrán Folyosó – ES-FR-IT-SI-HU
Almería-Valencia/Madrid-Zaragozsa/Barcelona-MarseilleLyon-Torino-Milano-Verona-Padova/VelenceTrieszt/Koper-Ljubljana-Budapest-Záhony
7. Orient Folyosó – CZ-AT-SK-HU-RO-BG-EL
Prága-Bécs/Pozsony-Budapest/Bukaerst-Constanta/VidinSofia-Thesszaloniki-Athén
8. Közép-Kelet-Nyugat Folyosó – DE-NL-BE-PL-LT
9. Keleti Folyosó – CZ-SK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Főbb előírások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Megfelelő irányítási struktúra létrehozása
Megvalósítási terv elkészítése
Rendszeres konzultáció a lehetséges kérelmezőkkel
Beruházások összehangolása, ütemterv
Kapacitás-korlátozó tevékenységek összehangolása
(vágányzárak)
Egyablakos ügyintézési rendszer bevezetése
Prioritási szabályok meghatározása
Üzemzavar esetére eljárás kidolgozása
Vasúttársaságokon túl egyéb kérelmezők fogadása
Információk biztosítása
Az irányító testület
Irányító testület
(tagállamok minisztériumainak képviselői)
- Általános célkitűzések meghatározása
- Az árufuvarozási folyosó felügyelete
- A tanácsadó csoport és az ügyvivő testület közötti viták esetén
közvetítőként való eljárás
- Megvalósítási terv jóváhagyása
- Beruházási terv jóváhagyása
- Infrastruktúra-kapacitás árufuvarozási folyosón belüli elosztására
vonatkozó keret meghatározása
- Megvalósítási terv végrehajtásáról jelentés benyújtása a
Bizottsághoz
Az ügyvivő testület
Ügyvivő testület
(az érintett pályahálózat-működtetők és kapacitás-elosztó szervek képviselői)
-
Független jogalany
Tanácsadó csoport létrehozása (terminálok, vasúttársaságok)
Közös informatikai alkalmazások koordinálása
Megvalósítási terv kidolgozása (-6 hónap), felülvizsgálata
Közlekedési piaci elemzés elvégzése
Konzultációs mechanizmusok kidolgozása
Beruházási terv kidolgozása, felülvizsgálata
Kapacitás-korlátozó munkálatok ütemtervének összehangolása, közzététele
Egyablakos rendszer létrehozása
Kapacitás-szükséglet felmérése, prioritási szabályok összehangolása, kapacitáselosztási eljárások
kialakítása
Forgalomirányítás összehangolása, üzemzavar kezelési eljárása
Ún. Corridor Information Document elkészítése
Teljesítményösztönző Rendszerek közötti összhang elősegítése
A vasúti árufuvarozás teljesítményének nyomon követése, az eredmények közzététele
Ügyfél-elégedettségi vizsgálatok lebonyolítása, az eredmények közzététele
A tanácsadó csoportok
Tanácsadó csoportok
(az árufuvarozási folyosó termináljai, a folyosó használatában érdekelt
vasúttársaságok)
- Vélemény nyilvánítás kérelemre vagy saját kezdeményezésre
Megvalósítási terv
Egyablakos ügyintézés – C-OSS
Létrehozás: kijelöléssel vagy létrehozással
Feladat:
- Kapacitás-igények kezelése a korridoron legalább egy
határon áthaladó árufuvarozó vonatokkal kapcsolatosan
- Tájékoztatás
- Döntések a katalógus menetvonalak, illetve a kapacitási
tartalék tekintetében
- Nem teljesíthető kérelem esetén továbbítja az érintett
PHM-nek, a válaszokat feldolgozza
- Nyilvántartást vezet a kérelmekről
- RFC 6: Milánó – Állandó Menedzsment Iroda (1+1 fő)
- RFC 7: Budapest – VPE Kft. (1 fő)
Katalógus menetvonalak
Közlekedéspiaci
elemzés
Szolgálati menetrendekkel
kapcsolatos kapacitáskérelmek
Korridor Katalógus
(PaP)
X-11
Keretmegállapodások
A közlekedéshez képesti
két hónapon belül már
csak a kérelmező
hozzájárulásával lehet a
menetvonalát törölni.
Kapacitás-tartalék
(60 nap) - RFC 7: 30 nap
Eltérő forgalmi típusok
kapacitás-szükséglete
Hozzáférésre jogosultak + kérelmezők
A kapacitás-elosztási folyamat
Corridor Information Document
- Nemzeti HÜSZ-ök árufuvarozási folyosókkal
kapcsolatos információi
- Terminálok jegyzéke, jellemzői
- Eljárási információk (kapacitás-elosztás,
forgalomirányítás, üzemzavar esetén
követendő eljárások)
- Megvalósítási terv
RNE javaslat a megvalósításra
Angol nyelven
Eltérő eljárási szabályok, közzétételi
idők
Szabályozó szervek
- Együttműködés a nemzeti szabályozó
szervezet között az ellenőrzés érdekében
- Független és hatékony döntéshozatal
- Panasz vagy saját vizsgálat esetén konzultáció
a másik, érintett szabályozó szervezetekkel
- Intézkedések meghozatala
RECAST: Miért és mikor?
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/2010/EU Irányelve az
egységes európai vasúti térség létrehozásáról
• 2012. november 21.
• 2015. június 16.
VERSENY
FINANSZÍROZÁS
SZABÁLYOZÁS
Szerkezet:
I. Általános rendelkezések
II. Az uniós vasutak fejlesztése
III. A vállalkozó vasúti társaságok engedélyezése
IV. A vasúti infrastruktúra használati díjának felszámítása és az
infrastruktúra-kapacitás elosztása
V. Záró rendelkezések
Mellékletek
RECAST: Hatály
Hatálya kiterjed:
- a vállalkozó vasúti társaságokra,
-a pályahálózat-működtetőkre,
-a kiszolgáló létesítmények üzemeltetőire,
-az engedélyező hatóságokra,
- a kérelmezőkre (már nem megengedő szabály a nem
hozzáférésre jogosultakra!)
Hatály alól kivonhatók:
- Helyi, regionális, városi, elővárosi phm + vv, saját célú
phm + vv
RECAST: Tervezhetőség
2014. december 16-ig – vasúti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó
irányadó stratégia (konzultáció)
Célja: a karbantartás, felújítás és fejlesztés a jövőbeli mobilitási
igényeknek megfelelően, fenntartható finanszírozáson alapulóan
történhessen.
A stratégia min. 5 év, meghosszabbítható
Kapcsolat a Korridor rendelettel (913/2010/EU)
Megvalósítási terv (6 hónap – 2013. május 10.):
• Az árufuvarozási folyosókra vonatkozó célkitűzések
• A közép- és hosszú távú beruházásokat is tartalmazó beruházási
terv
Munkálatok kötelező összehangolása!
Negyedik Vasúti Csomag
2013. január 30. egy átfogó intézkedéscsomagról tett bejelentést az
Európai Bizottság.
Hat jogszabályjavaslatból áll, négy fő területre összpontosít:
• egységes jóváhagyási eljárások a vasutak kölcsönös
átjárhatóságával és a biztonsági kérdésekkel összefüggésben (ERA,
mint egyablakos ügyintézőhely);
• belföldi személyszállítási piac megnyitása;
• vasúttársaságoktól független pályahálózat-működtetők;
• képzett és motivált munkaerő.
Várhatóan:
• az EB elé vitára és elfogadásra 2013. novemberében,
• az EP plenáris ülésére 2014. januárjában kerül.
VPE Kft.

similar documents