Vodstvo České republiky

Report
Anotace
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 6- vodstvo_CR
Prezentace – vodstvo České republiky
Autor
Mgr. Michaela Eisenhammerová
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žáci se seznámí s novými informacemi
o vodstvu České republiky
Speciální vzdělávací potřeby
Ne
Klíčová slova
Jezero, rybník, nádrž, jez, kanál, srážky,
minerální prameny,
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
Výklad, doplňování textu,
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let
Celková velikost
116 kB
Vodstvo České republiky
–
jezera, rybníky, nádrže
Srážky
• jsou zdrojem našich vod,
• v ČR naprší ročně průměrně 680 mm
vody,
• platí pravidlo 1/3 srážek odteče po
povrchu, 1/3 se vsákne pod povrch, 1/3 se
vypaří.
Jez
• Vzniká za účelem zvýšení spádu na
vodním toku,
• byl budován kvůli stále se zvyšující
potřebě energie,
• jsou kovové, hrázděné, dřevěné,
železobetonové, pevné, sklopné,…,
• zadržuje vodu a tím zvyšují její hladinu,
voda je pak odváděna kanálem k
energetickému zdroji.
Kanál
• Vznikali na řekách a potocích,
• sloužili jako přívod vody k mlýnům, na
plavení dřeva, v Třeboňské pánvi
propojovali rybníky,
• nejznámější kanál je Zlatá stoka na
Třeboňsku,
Jezera
Na území ČR jsou různého původu:
• ledovcová: Černé, Čertovo, Plešné,
Prášilské, Laka (Šumava),
•Krasová: Horní jezírko (Macocha),
•Hrazené: Mladotické (Plzeňsko),
•Po těžbě: Kamencové (Chomutov),
•Poříční: Komořanské (u řeky Bíliny),
Rybníky
• Vytvořené člověkem,
• stojatá voda,
• slouží k : chov sladkovodních ryb,
závlahám pozemků, protipožární nádrže,
energetické nádrže, rekreační,…,
• rybníky: Rožmberk (největší), Bezdrev,
Horusický, Velký Tisý, Dvořiště, Záblatský,
Nesyt, Máchovo j., Staňkovský, Velké
Dářko, Svět,…
Přehradní nádrže
• Nejvýznamnější pro vodohospodáře,
• slouží k: získávání levné vodní energie
(Lipno, Orlík, Slapy, Dalešice), zajištění
užitkové a pitné vody (Švihov, Vír) ,
rekreace a energetika zároveň (Slapy,
Lipno, Orlík, Hracholusky, Nové Mlýny),
• Největší přehrada: Lipno (Vltava), Orlík
(Vltava), Nové Mlýny (Dyje, Svratka).
Doplň do mapy rybníky a přehradní nádrže, které
byly v prezentaci jmenovány?
Obr. 1 Vodstvo ČR
Podzemní voda v ČR
• Nejdůležitější jsou minerální vody,
• nejteplejší minerální pramen: Vřídlo v
Karlových Varech (až 73°C),
• které kyselky znáte z prodeje?
………………………………………………………
…………..
• která lázeňská města znáte?
………………………………………………………
……………
Opakování
•
•
•
•
•
•
•
Největší rybník……………………………
Nejteplejší pramen……………………….
Hrazené jezero……………………………
Největší jezero…………………………….
Největší nádrž……………………………..
Co slouží k plavení dřeva………………..
Člověkem vybudovaná nádrž……………
Použitá literatura
1. Obrázky:
• Obr. 1 Vodstvo ČR –
http://www.zemepis.com/images/slmapy/reky3.jpg. –
aktualizováno dne 10.1.2013
2. Text:
• HERINK, Josef a Jiří KASTNER. Školní atlas České
republiky. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2002.
ISBN 80-7011-657-9.
• KASTNER, Jiří, Milan HOLEČEK a Libor KRAJÍČEK.
Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České
geografické společnosti, 2002. ISBN 80-86034-48-8.
• NOVOTNÁ, Marie. Česká Republika. Brno: Scientia,
2001, 145 s. ISBN 80-7183-229-4.

similar documents