Zespół Szkół w Słupnie

Report
Podsumowanie projektu edukacyjnego
„Mądre żywienie – zdrowe pokolenie”
Słupno, 21 marca 2014 r.
Tegoroczny projekt edukacyjny klas drugich
Gimnazjum realizowany był w ramach projektu
„Szkoła Promująca Zdrowie”
 Listopad 2009 r. – propozycja przystąpienia naszej
szkoły do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”,
zapoznanie Rady Pedagogicznej z jego ideą.
 Styczeń
2010 – poparcie pomysłu przez Radę
Pedagogiczną oraz rodziców i uczniów wyrażone w
ankiecie.
CZYM JEST SZKOŁA PROMUJĄCA
ZDROWIE?
Szkoła Promująca Zdrowie
to taka, która stwarza warunki i podejmuje działania
sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności
szkolnej, czyli promująca zdrowy styl życia.
 środowisko, w którym nie tylko uczymy się i pracujemy,
ale żyjemy – nawiązujemy relacje, odnosimy sukcesy,
ponosimy porażki, odpoczywamy i bawimy się.
 miejsce, w którym przygotowujemy się nie tylko do dalszej
nauki, pracy, ale też do życia dorosłego, podejmowania
decyzji i dokonywania „zdrowych” wyborów.
Szkoła promująca zdrowie umożliwia każdemu aktywne
uczestnictwo w działaniach na rzecz zdrowia.
Podstawą jej działania jest dostrzeganie oraz rozwiązywanie
problemów lokalnych.
Zdrowie - stan dobrego samopoczucia fizycznego,
psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby,
kalectwa lub niepełnosprawności.
Czynniki warunkujące zdrowie:
środowisko 20%
służba zdrowia 10%
czynniki genetyczne 20%
STYL ŻYCIA 50%
Zdrowie:
fizyczne, psychiczne,
duchowe, społeczne.
 Marzec
2010 r. – konkurs na szkolne
uczestnictwa w programie – zwycięskie hasło:
hasło
ZDROWE ŻYCIE WARTO MIEĆ, TRZEBA TYLKO
TROCHĘ CHCIEĆ!
 Maj
2010 r. – zgłoszenie Zespołu Szkół do
Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 Lipiec 2010 r. – wpisanie naszej szkoły na listę szkół
kandydujących do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Rok szkolny 2010/2011:
Kolorowe Dni – promowanie wartości odżywczych
różnych warzyw i owoców oraz zabawa w przebieranie
się w kolory danych warzyw lub owoców.
Obchody:
Światowego Dnia Mleka,
Światowego Dnia Żywienia i Walki z Głodem,
Światowego Dnia Życzliwości,
Dnia Walki z Otyłością.
„Festyn Rodzinny” – z okazji Światowego Dnia Rodziny
promowanie zdrowego odżywiania i zdrowego spędzania
czasu wolnego z bliskimi.
Przystąpienie do programu promującego sport oraz
ruch fizyczny dla każdego „Trzymaj Formę”.
Podsumowanie rocznej pracy promującej zdrowy styl
życia i odżywiania.
Rok szkolny 2011/2012:
„Festyn Smaków” – comiesięczne zadania konkursowe
połączone z promocją wartości odżywczych wybranych
owoców i warzyw: jabłka, pomidora, marchewki, ogórka,
gruszki, winogrona, truskawki.
Rajd Rowerowy organizowany w ramach programu
„Trzymaj Formę”.
Rok szkolny 2012/2013:
Promocja zdrowego stylu życia:
Obchody „Dnia Soków” wraz z samodzielnym ich
przygotowywaniem
Dzień Walki z Hałasem
Rodzinny Piknik Ekologiczny
Szkolny turniej wiedzy „Wiem, co jem”,
„Dzień Chleba”,
Rok szkolny 2013/2014:
Promocja zdrowego odżywiania:
„Drugie śniadanie, bojowe zadanie” - konkurs na
prezentację przepisu wykonania zdrowego drugiego
śniadania do szkoły.
Udział w projektach edukacyjnych: „Zdrowo jem, więcej
wiem” – uczniowie SP oraz „ Żyj smacznie i zdrowo” –
uczniowie Gimnazjum.
Budowanie dobrej atmosfery w szkole poprzez promocję
właściwych postaw i zachowań:
„Tydzień uprzejmości” zakończony szkolnym
plebiscytem na najsympatyczniejszego ucznia
i nauczyciela w szkole
„Szkoła pełna kultury” – happening plakatowy, którego
celem było grupowe wykonanie przez klasy plakatu
reklamującego kulturalne zachowanie w różnych
sytuacjach.
PROMOCJA ZDROWIA
SZKOŁA
ZDROWY STYL ŻYCIA
WSPÓŁDZIAŁANIE
SUKCES

similar documents