IMOBILIZACIJE PRELOMI U DE*JEM UZRASTU FRACTURA

Report
PRIPREMA I PODELA IMOBILIZACIJA
PRELOMI U DEČJEM UZRASTU
FRACTURA ANTEBRACHII
Univerzitetska dečja klinika Beograd
Beograd 9. Decembar 2011
Dragan Zarić
IMOBILIZACIJE DELIMO NA PRIVREMENE I STALNE
PRIVREMENA
IMPROVIZOVANA
-delovi odeće
-karton
-razne daske
-poveske
STANDARDNA
-Kramerova
-Tomasova
-Behlerova
-Braunova
-Diteriksova
-Špatula
-drvena
-aluminijumska
STALNA IMOBILIZACIJA
MATERIJAL
-gipsani zavoj 5,10,15,20cm / 3m
-vata
-zavoj 5,8,10,12,15cm / 5m
-pamučna čarapa
-podmetači za plastični gips
-plastični gips 5,7,10,12,cm / 3m
ALAT
-makaze
-nož
-klešta
-oscilatorna testera
VRSTE GIPSA
MEDICINSKI
-lako se postavlja i oblikuje
-lako se skida
-ne sme se kvasiti
-nije toksičan
-jeftin
PLASTIČNI
-lakši i čvršći
-može se kvasiti
-cirkularan
-puno opterećenje za 20 minuta
-teže se skida
-skup
ZAŠTITNA OPREMA
GIPS SALA
POSTAVLJANJE GIPSANE IMOBILIZACIJE
-hirurg / ortoped
-medicinski tehničar / gipser
-longeta 1/2 2/3 ekstremiteta
-cirkularni gips pun obim ekstremiteta
-količina potrošenog materijala
-dela tela
-obima
-dužine ekstremiteta
PODELA GIPSANIH IMOBILIZACIJA
OTVORENE (LONGETE)
ZATVORENE (CIRKULARNI GIPS)
-podlakatne
-coxo femoralni gips
-nadlakatne
-human position
-podkolene
-desault gips
-nadkolene
-sermiento
-lako se revidiraju
-teško se revidiraju
-komplikacije
-iskustvo u radu
FIKSACIONI ZAVOJ
IMOBILIZACIJA ŠPATULOM
IMOBILIZACIJA KOD PRELOMA KLJUČNE KOSTI
IMOBILIZACIJA KRAMEROVOM ŠINOM
PRIPREMA LONGETE
POSTAVKA LONGETE
PODLAKATNA I NADLAKATNA LONGETA
POSTAVKA CIRKULARNOG GIPSA
CIRKULARNI GIPS
DESAULT CIRKULARNI GIPS
ORTOPEDSKI STO
HUMAN POSITION CIRKULARNI GIPS
COXO FEMORALNI GIPS
SKIDANJE GIPSANE IMOBILIZACIJE
MAKAZAMA
OSCILATORNOM TESTEROM
OSCILATORNA TESTERA
FRACTURA ANTEBRACHII
KARAKTERISTIKE PRELOMA
-prelom obe kosti podlaktice
-jak i intezivan bol
-otok podlaktice
-abnormalan položaj
-nemogućnost pokreta
-spada u ozbiljne povrede
-ortopedski ili hirurški
PRIJEM I OBRADA PACIJENTA
-prijem (kartoteka)
-pregled hirurga / ortopeda
-privremena imobilizacija
-rendgen dijagnostika
FRACTURA ANTEBRACHII
-većina zarasta bez komplikacija
-komplikacije kod težih preloma
-povređena okolna tkiva
-otežana supinacija i pronacija
-oštećen radialni nerv
-otok ruke
-pseudoartroza (lažni zglob)
-Sudecov sindrom
TRETMAN
-konzervativan
-repozicija
-postavljanje imobilizacije
-dobro modelovan gips
-ruka u neutralnom položaju
-šaka u blagoj ili većoj fleksiji
-lakat pod uglom od 90°
-kontrolni snimak kroz gips
-saradnja ortopeda i gipsera
KONTROLA PRELOMA
-rendgen dijagnostika
-kontrola imobilizacije
*bez tegoba
*otok
*stezanje oko palca
*dekubit
*oštre ivice
-imobilizacija 4 nedelje
-teži prelomi duže
-funkcionalni podlakatni gips
-skidanje gipsa
-fizikalni tretman
NA KRAJU
-medicinski tehničar gipser, specifično zanimanje
-učenje tokom radnog veka od starijih i iskusnijih kolega
-ne postoji posebna škola za ovo zanimanje
-nezainteresovanost zdravstvenih ustanova za edukaciju gipsera
-razvijanje ortopedije i traumatologije
-kontinuirana edukacija
-kursevi
-seminari
-prezentacije
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents