Volní procesy - Střední Zdravotnická Škola Písek

Report
Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420
397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0580
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_13
Tematická oblast:
Psychologie a pedagogika
Cílová skupina
žáci školy
Téma:
Vůle
Anotace:
Vůle jako duševní síla člověka
Autor:
Mgr. Olga Koutenská
Datum vytvoření:
15.08.2012
Volní procesy
 „ Nemusíte být ničím,
 ale musíte být chtít vším “
 Někteří lidé mají pevnou vůli – mají
jasný cíl v životě i v práci
 Jiní lidé mají slabou vůli – váhají který
cíl si mají vybrat. A když už si cíl
vyberou, nedokážou překonat překážky
Vůle
 Slovo vůle označuje soubor
psychických procesů a vlastností, které
vedou k dosažení cílů, zvláště v
situacích, kdy je třeba překonávat
překážky.
 S pojmem vůle se pojí tyto vlastnosti:
rozhodnost, cílevědomost, iniciativa,
trpělivost, vytrvalost a zodpovědnost.
 Vůle – je to duševní síla, kterou člověk
usměrňuje své duševní děje a své
jednání
 Člověk si dokáže určit cíl a dosáhnout
jej
 Zvířata si také dokážou vytknout cíl,
ale dosažení cílů má charakter jen
pudů a potřeb
 Člověk používá myšlení, řeč
Postoj člověka k plnění úkolů
 Postoj člověka může být vyjádřen slovy:
 A) já chci – člověk je pro danou věc
motivován. Úsilí vyvíjí s potěšením
 B) já musím- dosažení tohoto cíle je
obtížnější. První překážku, kterou
člověk musí překonat je nechuť. Zvenčí
přichází povel „ ty musíš “. Člověku
chybí svobodné rozhodnutí.
Projevy vůle
 Odvaha – překonat bolest, strach
 Vytrvalost
 Tvrdohlavost- trvá na svém, i když mu
to všichni rozmlouvají
 Vynalézavost – člověk nachází nové
prostředky, cesty
Srovnání impulsivního a
volního jednání
 Impulsivní jednání – zkratkovité jednání
- impuls - akce
 Volní jednání – impuls – rozvažováné –
akce
 Volní jednání je ovlivněno
temperamentem, povinností, morálkou
Průběh volního jednání
 1) Jednodušší forma – tam, kde je jasný
cíl a jedinec si to dobře uvědomuje (je
třeba převléknout lůžko nemocnému,
jdu to udělat)
 2) složitější forma – má několik stádií:
 A) Vytyčení cíle – je třeba ho vyhledat
 B) Posuzování motivů – zevních
(okolí) i vnitřních (já, proč to chci, co
mi to přinese
Rozhodnutí – rozhodnout se pro
jeden konkrétní cíl a uvědomit si
cesty a překážky
 D) Uskutečnění – dosažení cíle,
důsledná kontrola činností a
překonávání překážek
 E) Kontrola činnosti – na celé cestě k
cíli až do jeho dosažení. Opravdu se
nám podařilo splnit původní záměr??
 C)
Vůle je spjata s:
 Fantazijními představami
 Myšlením
 City
 Řečí
 Síla vůle se pozná podle toho, kolik
překážek je člověk schopen překonat,
aby dosáhl cíle.
Poruchy vůle
 Hyperbulie – extrémně silná vůle
vynakládaná na dosažení
nepřiměřených cílů
 Hypobulie – oslabená vůle
 Abulie – vystupňované oslabení vůle,
nedostatek impulsů pro nějaké jednání
Zdroj

PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium
Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0.
 ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná
psychologie pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN 80-862-92.
 ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ
CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium
Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.

similar documents