EU-INV-10-3-5 Středověké hospodářství – zemědělství

Report
STŘEDOVĚKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- ZEMĚDĚLSTVÍ
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou
Středověké hospodářství
- zemědělství
http://thumbs.dreamstime.com/thumb_191/11913373065P04IP.jpg
V hospodářství snaha o soběstačnost
rolníci si sami zhotovují výrobky k životu.
Avšak postupně se zpracování specializuje:

dřevo
tesařství
 hlína
hrnčířství
 kov
kovářství
 len, vlna
tkalcovství
Dokonalejší nástroje:
Chomout zvýšil tažnou sílu oproti doposud používanému jhu.
chomout
nárožní jho
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
0/07/Zugochsen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Pferdearbeit
sgeschirr.jpg/330px-Pferdearbeitsgeschirr.jpg
http://curiavitkov.cz/images/zivot/jarmo.jpg
Dokonalejší
nástroje:
raný jednoduchý pluh
http://cea.livinghistory.cz/zivotvm/remesla/zemedelstvi/image004.jpg
vylepšený těžký pluh
krojidlo
odvalovací
radlice
http://stripky.csclubnz.org/200607/03/stredovekypluh.gif
kola
Dokonalejší
nástroje:
brány
http://www.e-stredovek.cz/obr/kol3.jpg
Brány odstranily ruční dorovnávání pole motykou a hráběmi.
Změna systému hospodaření:
Přechod ze systému dvojpolního …
1. rok
osetá
plocha
úhor
2. rok
úhor
http://www.inext.cz/zstipa/archiv/obrazky/kresba.jpg
osetá
plocha
…na trojpolní systém!
1. rok
jař
úhor
ozim
3. rok
2. rok
úhor
ozim
ozim
jař
http://www.inext.cz/zstipa/archiv/obrazky/kresba.jpg
úhor
jař
Důsledky těchto zlepšení:
lepší zpracování půdy
ozim
větší úroda
ozim
zamezení hladomoru !
Je však potřeba dodat, že…
ozim
...zemědělství stále nebylo dostatečně efektivní:
Úhor spásán dobytkem. Znáš výhody?
1.
půda pohnojena pasoucím se
dobytkem
ozim
2.
půda odplevelena
Přesto výnosy až 10x menší oproti dnešku, protože
ozim
nedostatek
hnojiva!
ozim
( malé výnosy = málo potravy pro dobytek = málo dobytka = málo hnoje = bludný kruh )
Vybavení zemědělce v 10.-12. století:
http://www.google.cz/
imgres?q=kosa+12.+st
olet%C3%AD&hl=cs&cl
ient=opera&hs=zg2&sa
=X&rls=cs&channel=su
ggest&biw=1680&bih=
949&tbm=isch&prmd=
ivns&tbnid=Y5G8qDm2
2lY92M:&imgrefurl=htt
p://kosa.navajo.cz/&d
ocid=1rSPLF1J4gHn0M
&w=200&h=276&ei=G
FtaTti8ImP4gTw0vCsBQ&zoom
=1&iact=rc&dur=394&
page=1&tbnh=155&tb
nw=113&start=0&ndsp
=42&ved=1t:429,r:19,s:
0&tx=43&ty=66
pluh
ozim
http://skokan.kvalitne.cz/ZSO/PluzinaZemedelstvi/Orani2.jpg
motyka a srp (na obilí)
kosa (jen na trávu)
dřevěný rýč míval okované pouze ostří
ozim
ozim
http://cea.livinghistory.cz/zivotvm/remesla/zem
edelstvi/image003.jpg
http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/media/jakzili/JS1701002-1.gif
Jedna z forem skladování obilí – zásobní jáma:
 hruškovitý tvar až 3m v zemi
 vypletená proutím,
vymazaná hlínou a vypálená

ozim
vystlána slámou a naplněna obilím
ozim
ozim
http://cea.livinghistory.cz/zivotvm/remesla/zemedelstvi/image014.jp
g
 obilí tak vydrželo až rok, vytvořilo si prostředí proti hnilobě
ozim
Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .
ozim
ozim

similar documents