Rozvíjející větné členy

Report
Anotace
 Materiál tvoří 24 slidů, v nichž i žák osvěží znalosti o
rozvíjejících větných členech a jejich využití
 cílová skupina: 8. roč.
 Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 očekávaný výstup: žák je schopen pracovat se skladebnými
dvojicemi a určovat jednotlivé větné členy, je nutno použít
formu prezentace pro zachování interaktivity
 použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč., Wikipedia
 průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se
žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením
Rozvíjející větné členy
větný člen
rozvíjí
vyjadřuje
příklady
předmět
sloveso, přídavné
jméno
osobu, zvíře, věc,
kterou slovesný děj
zasahuje nebo které
se týká
Věnuje se hudbě.
Je náchylná k
angínám.
Na lavičce seděly děti
kreslící strom.
příslovečné určení
sloveso, přídavné
jméno, příslovce
různé okolnosti děje
a vztahy
Pro nemoc je dnes
zavřeno. Pozorovali
jsme veverku
šplhající po stromě.
Mluvíš moc nahlas.
Rozvíjející větné členy
větný člen
rozvíjí
vyjadřuje
příklady
přívlastek
podstatné jméno
bližší určení,
omezení významu
podstatného jména
Dívali se ven
otevřeným oknem.
Na úpatí hory si
odpočineme.
doplněk
sloveso a zároveň
podstatné jméno
nebo zájmeno
vlastnost nebo stav,
které má jev
označený během děje
nebo které během
děje nabývá
Monika se ráda
směje. Vrátil se
opálený. Udělám to
sama. Viděli nás
bruslit. Jmenovali
ho ředitelem.
Doběhl do cíle jako
první.
Větné členy
 mohou být:
 nerozvité
 rozvité
 několikanásobné
 nerozvitý větný člen
 předložka+podstatné jméno nebo zájmeno (Přijdu během hodiny.
Přistoupil k autu);
 složený slovesný tvar (Být zkoušen není příjemné. Byli bychom přišli);
 zvratné sloveso (Zasmáli jsme se. Rozejděte se.);
 přísudek slovesný složený (Chtěl přijít. Začíná pršet.);
 přísudek jmenný se sponou (Sestra je studentka. Je mi dobře.).
Urči větné členy, řekni, jestli jsou rozvité nebo nerozvité.
Brtník
Po
je
v Evropě
Př
PUM
nejmohutnější
PkS
šelma.
Př
Urči větné členy, řekni, jestli jsou rozvité nebo nerozvité.
Dříve
žil
PUČ
Př
na mnoha
místech
Pks
nyní
se
s ním
PUČ
Př
Pt 7.p
i
u nás,
PUM
můžeme
Př
setkat
Př
PUM
ve
slovenských
Pks
horách.
PUM
Urči větné členy, řekni, jestli jsou rozvité nebo nerozvité.
Medvěd
Po
a
je
oblíbené
Př
v cirkusech
PUM
zvíře
Pks
Př
bývá
Př
slovanských
Pks
miláčkem
Př
pohádek
Pkn
návštěvníků
Pkn
Urči větné členy, řekni, jestli jsou rozvité nebo nerozvité.
Jeho
pohyby
Pks
Po
má
Př
vypadají
jako
Do
Př
dobrácký
Pks
nemotorné
a
Do
výraz.
Pt 4.p
Urči větné členy, řekni, jestli jsou rozvité nebo nerozvité.
Ale
povaha
tohoto
Po
Pks
pěkná
Př
jako
PUZ
bručouna
Pkn
jeho
Pks
není
tak
Př
PUZ
vzhled
Př
Urči větné členy, řekni, jestli jsou rozvité nebo nerozvité.
Jestliže
žije
Př
ošetřovatele,
PUM
i když
v zajetí,
dokáže
PUM
k tomu
Pt 3.p.
se vrhnout
Př
Př
nemá
Př
dokonce
PuMí
žádný
Pks
na svého
Pks
důvod
Pt 4.p.
Urči větné členy, řekni, jestli jsou rozvité nebo nerozvité.
Na
svobodě
PUM
jakmile
PUČ
se
Př
medvěd
Po
člověku
Pt 2.p.
slyší
jeho
Př
Pks
zpravidla
vyhne,
PUZ
Př
kroky.
Pt 4.p.
Najděte všechny skladebné dvojice.
 Kremže (Krems) je velmi malebné městečko.
 Kremže je městečko
 malebné městečko
 velmi malebné
Najděte všechny skladebné dvojice.
 Jeho název si okamžitě vybavíme z názvu kremžské hořčice, ale tu tady
neznají.









název si vybavíme
jeho název
okamžitě vybavíme
vybavíme z názvu
z názvu hořčice
kremžské hořčice
oni neznají
tu neznají
tady neznají
Najděte všechny skladebné dvojice.
 Ve středověku to bylo obchodní centrum, významnější
než Vídeň
 to bylo centrum
 ve středověku bylo
 obchodní centrum
 bylo, významnější než Vídeň
Najděte všechny skladebné dvojice.
 Měšťanské domy, prozrazující zámožnost původních majitelů, se tu
dodnes zachovaly neporušené.









domy se zachovaly
měšťanské domy
domy prozrazující
prozrazující zámožnost
zámožnost majitelů
původních majitelů
zachovaly se tu
zachovaly se dodnes
zachovaly se neporušené
Najděte všechny skladebné dvojice.
 Nejstarší pocházejí ze 16. století.
 domy pocházejí
 nejstarší domy
 pocházejí ze 16. století
Najděte všechny skladebné dvojice.
 Upravené ulice jsou plné obchůdků.
 ulice jsou plné
 upravené ulice
 plné obchůdků
Najděte všechny skladebné dvojice.
 Z rozvalin hradů v okolí si zaslouží zvýšenou
pozornost Dürnstein.
 Dürnstein si zaslouží
 z rozvalin si zaslouží
 z rozvalin hradů
 hradů v okolí
 zaslouží si pozornost
 zvýšenou pozornost
Najděte všechny skladebné dvojice.
 Toto sídlo bylo kdysi vězením.
 sídlo bylo vězením
 toto sídlo
 bylo kdysi
Najděte všechny skladebné dvojice.
 V době křížových výprav tu byl internován Richard Lví
srdce.
 Richard Lví srdce byl internován
 v době byl internován
 v době výprav
 křížových výprav
 tu byl internován
Způsob vyjádření závislosti na členech řídících
shoda – závislý výraz se přizpůsobuje řídícímu a přebírá od
něho:
 pád, číslo, rod
 Dostal nové kolo.
 Chlubila se novými lyžemi.
 Udělal jsem to rád.
 osobu, číslo, rod
 Zajíc utíkal po poli.
 Děti si hrály s míčem
 (My) rozumíme všemu.
Způsob vyjádření závislosti na členech řídících
řízenost – řídící člen určuje, ve kterém pádě bude člen závislý
 Napil se – čeho? – vody.
 Zazpíval – co? – písničku.
 Nemluvili jsme – o čem? – o tom.
slabá závislost=přimykání – řídící člen nevyžaduje doplnění
v jednom určitém tvaru
 Zaparkovali jsme – kde?
před domem.
u chodníku.
na parkovišti.

similar documents