OHYB VLNĚNÍ

Report
OHYB VLNĚNÍ

Ohyb vlnění, neboli difrakce, nastane tehdy, pokud můžeme
pozorovat situaci, kdy na překážku dopadá rovinná vlna a
vlnění dospělo i za překážku.

Stejný jev lze také sledovat v případě, že v překážce bude malý
otvor, kterým se budou vlny šířit i za překážku.

Ohyb vlnění je poměrně složitý jev, jehož podstatu nám
pomůže objasnit Huygensův princip.

Princip je založený na skutečnosti, že každý bod vlnoplochy,
jenž dospěla k překážce, je zdrojem elementárního vlnění.

Elementární se šíří všemi směry – tudíž i do prostoru za
překážku.

Za překážkou nastává interference vlnění, což může způsobit
zvětšení či zmenšení amplitudy.

Uvedený jev je nazýván jako ohyb vlnění.

Ohyb je souvisí s:



Obecně platí:


rozměrem překážky,
vlnovou délkou
ohyb je při určitém rozměru překážky a pozorovatele tím výraznější,
čím větší je vlnová délka.
Směr šíření vlnění je ovlivněn ohybem vlnění na překážkách.
Tento jev je však menší s klesající vlnovou délkou.

similar documents