Kırmızı Algler (Eda ÇİMENLİ )

Report
KIRMIZI ALGLER
(Rhodophyta)
Eda ÇİMENLİ
EDA ÇİMENLİ
Kırmızı algler ya da Rhodophyta, (Yunancada rhodos ve phytos = kırmızı bitki); deniz alglerinin büyük
bir kısmını oluşturan bir Protista alemi şubesidir.
Kırmızı algler, alglerin en gelişmiş bölümüdür.
Genellikle filamentli veya yaprak şekilli makro alglerdir.
Dünya denizlerinde geniş dağılım gösteren bir gruptur.
Kırmızı alglerin %95 inden fazlası denizlerde yaşar.
EDA ÇİMENLİ
Morfolojik Özellikler
Köksü yapıları ile bentik bölgenin sert substratumlarına kendilerini
tespit ederler.
Kırmızı algler düşük şiddetteki ışıkta da gelişebilirler. Dolayısıyla
diğer alglerden farklı olarak suların daha derin bölgelerinde
yaşayabilirler.
Bütün türleri genellikle fotosentetik autotrofturlar.
Hücrelerin çoğu tek nukleusludur. Ancak bazı ordoların (Gelidiales ve
Rhodymeniales) üyelerinin yaşlı hücrelerinde çok sayıda nukleus
bulunur.
Bütün hücreler geniş merkezi vakuol taşırlar.
Basit formlarda yıldız şeklinde tek bir kromatofor ve renksiz
EDA ÇİMENLİ
pirenoidler bulunabilir.
Kırmızı Alglerin Önemli Özellikleri
• Kırmızı alglerin en önemli
özelliklerinden birisi, sperm
hücreleri dahil, hiçbir hücrenin
kamçı taşımamasıdır. Yaprak
şeklinde gelişmiş tallusları
bulunur.
• Bazı türlerinde, hücre
duvarlarında kalsiyum karbonat
depolanır. Bu türlerden oluşan
resifler, dalgaları keserek,
içlerinde yaşayan canlılara
korunak sağlar.
• Bazılarının pektin yapılı hücre
çeperlerinden "agar agar" adı
verilen polimer yapılı musilaj jel
elde edilir. Besin ve ilaç
endüstrisinde kullanılan türleri de
EDA ÇİMENLİ
vardır.
Kırmızı Alglerde Sınıflandırma
Kırmızı alglerin Rhodophyceae adlı tek bir sınıfı bulunmaktadır. Sistematik yönden ise iki alt sınıfı vardır:
1-BANGIOPYHCİDAE
• Bu altsınıfta yer alan algler daha ilkeldir. Porphyridiales, Bangiales ve Compsogonales adlı üç ordosu bulunmaktadır.
Bangiales sp.
EDA ÇİMENLİ
Porphyra
Porphyra, çoğunlukla nori olarak bilinir, dünyada en geniş çapta tüketilen denizsel üründür.
Çoğunlukla Asya yiyeceği, özellikle Japon yiyeceği olarak bilinir ve Japonya da dev bir nori endüstrisi
olarak başı çeker.
Porphyra çok ilginç heteromorfik yaşam döngüsünün yanı sıra bir algden isteyebileceğiniz her şeye
sahiptir.
Porphyra ‘nın hayat döngüsü özellikle ekonomik değeri nedeniyle incelenmeye başlandığı ilk günden beri
yoğun olarak çalışılan bir konudur.
Porphyra’nın tallus safhası, karposporofit safhası ve Conchocelis safhası olmak üzere üç şekilli hayat
döngüsüne sahip olduğu görüldü. ( tetrasporofit safhası, gametofit safhası, karposporofit safhası)
EDA ÇİMENLİ
EDA ÇİMENLİ
EDA ÇİMENLİ
EDA ÇİMENLİ
2-FLORİDAEOPHYCIDAE (FLORİDAE)
Kırmızı alglerin büyük çoğunluğu bu alt sınıf içinde yer alır.
Tallus yapısı daha gelişmiş olup, hücreler arasında sinaps bulunur.
Bu alt sınıf içinde Acrochaetiales, Nemalionales, Gelidiales, Gigartinales,
Rhodymeniales, Cryptonemiales, Bonnemaisoniales ve Ceramiales adında 8
ordo yer alır.
EDA ÇİMENLİ
Floridae
Gelidiales spp.
Gigartinales spp.
Gelidium spp..
EDA ÇİMENLİ
Cryptonemiales spp.
Floridae
Corallina sp.
Corallina elongata
Chondrus crispus
EDA ÇİMENLİ
Corallina officinalis
Gracilaria salicornia
EDA ÇİMENLİ
Gracilaria
dura
Ceramiaceae sp.
Rhodymeniales sp.
Rhodymenia pseudopalmata
EDA ÇİMENLİ
Rhodymenia palmetta
Lomentaria articulata
Lomentaria orcadensis
Lomentaria catenata
Lomentaria hakodatensis
EDA ÇİMENLİ
Grateloupia sp.
Grateloupia sp. türleri akvaryumlarda en çok
kullanılan kırmızı alglerdendir.
Aşırı derece temiz su isterler.
Balık tırtıklamalarını tolere edemezler.
En iyisi omurgasız türler ya da planktonla beslenen
beslenen balık türleri ile bir arada tutulmalıdır.
Düzenli olarak budanmaları gerekmektedir.
Orta ışık, orta akıntı ister.
EDA ÇİMENLİ
Agar agar ‘ın Kullanım Alanları
Agar su yosunlarından elde edilen bir tür jelatindir. Kelime
olarak Malayca "jel" anlamına gelen "agar-agar" kelimesinden gelmektedir.
Company Name
EDA ÇİMENLİ
EDA ÇİMENLİ
EDA ÇİMENLİ
Carrageenan ‘ın Kullanım Alanları
İrlanda deniz yosunu olarak bilinir. Kırmızı alglerin hücre duvarından elde edilen bir polisakkarittir.
Bu madde mayalama, kozmetik, tekstil, boya endüstrilerinde ve tıp alanında kan pıhtılaştırıcısı olarak kullanılmaktadır.
Rhodophyta’ dan Chondrus crispus cinsinden elde edilir.Yayılım bölgeleri Kuzey Amerika ve Avrupa’nın Atlantik
kıyılarında yetişir. Değişik denizlerde yayılım gösteren çok sayıda türü bulunmaktadır.
EDA ÇİMENLİ
Carrageenan’ın elde edildiği Kırmızı Algler:






Chondrus cirupsus
Euchema
Gigartina
Gracilaria
Hypnea
Laurencia
Dondurmacılıkta renklerin kayboluşunu önlemede, süt üretiminde emülsiyon,
dengelemede ve sütlü çikolatada kakao partiküllerinin asılı durmasında, çorba,
salata, meyve suyu, salça vb. ürünlerin kalitesini düzeltmede, tatlıların ve süt
pudinginin bileşiğini oluşturmada, diş macununda bir bağlayıcı olarak ve dişlerin
parlatılmasında, boyacılık, tekstil, kozmetik ve deri endüstrisinde emülsiyon
dengelemede kullanılır.
EDA ÇİMENLİ
Funorinin Kullanım Alanları
•
Kırmızı alglerden elde edilir. Kağıt ve elbiseler için
yapıştırıcı olarak kullanılır.Kimyasal olarak sülfat
ester grubunu içermesi dışında agar agar’a
benzemektedir.
EDA ÇİMENLİ
EDA ÇİMENLİ
EDA ÇİMENLİ
Kaynakça
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Su Bitkileri I Ders Kitabı- Semra Cirik, Şükran Cirik, Meltem Conk Dalay
(Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:61, 2007-İZMİR)
http://www.scribd.com/doc/31486851/Alglerin-ekonomik-onemi
www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/.../Rhodophyta.htm
www.tolweb.org/Rhodophyta
www.seaweed.ie/algae/rhodophyta.htm
www.botany.hawaii.edu
www.oceanlink.info/.../Rhodophyta.html
www.akuaturk.com
www.acikbilim.com/
oceanacidification.wordpress.com/
www.aquaticplantcentral.com/?page_id=11
www.genelbiyoloji.com/
EDA ÇİMENLİ

similar documents