Document

Report
Pagrindinės
sakinio dalys
Parengė mokytoja Rūta
Bakūnienė
2012 m.
Veiksnys - sakinio dalis, kuri nurodo, kas
veikia sakinyje ir atsako į klausimą kas?
Veiksnys braukiamas vienu brūkšniu.
Pvz.: Miškas ošia. Upė teka.
Tarinys – sakinio dalis, kuri nurodo,
ką veikėjas veikia ir atsako į
klausimus: ką veikia? Ką veikė? Ką
veikdavo? Ką veiks?
Tarinys braukiamas dviem brūkšniais.
Pvz.: Miškas ošia. Upė teka.
Sugalvok veiksnius ir užrašyk
sakinius į sąsiuvinį.
... linguoja.
... spindi.
... ūžia.
... plaukia.
...šypsosi.
Nurašyk. Pabrauk veiksnius ir tarinius.
Atėjo auksaspalvis ruduo. Medžiai puošiasi
spalvotu rūbu. Danguje dar tebesišypso
saulė. Dangumi plaukia
debesėliai. Į
mokyklą jau susirinko vaikai ir mokytojai. Jie
džiaugiasi naujais mokslo metais ir saulėtu
rudeniu.
Su draugu susikeiskite sąsiuviniais ir
pasitikrinkite. Iškilus nesutarimams, klausk
mokytojo.
Jei klaidų nėra – šaunumėlis.
Jei 1-2 klaidos, jau pažįsti veiksnį ir tarinį.
Jei klaidelių daugiau – dar reikia padirbėti.

similar documents