Slide 1

Report
Bersama Kita Jayakan
Bersama Kita Jayakan
Bersama Kita Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Daerah
Gombak
Selangor
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
KATE GORI GUNA
TANAH
MAJLIS
PERBANDARAN
SELAYANG (MPS)
MAJLIS
PERBANDARAN
AMPANG JAYA
KAWASAN
RANCANGAAN
TEMPATAN MPS DAN
MPAJ
KELUASAN
( Hektar )
PERATUS
(%)
KELUASAN
( Hektar )
PERATUS
(%)
KELUASAN
( Hektar )
PERATUS
(%)
Perdangangan
264.97
0.51
177.53
1.26
442.50
0.67
Perindustrian
1,566.76
2.99
155.51
1.10
1,722.27
2.59
Kediaman
3,675.69
7.02
1,570.35
11.11
5,246.04
7.90
Institusi dan Kemudahan
Masyarakat
1,192.51
2.28
246.71
1.74
1,439.22
2.17
Rekreasi dan kawasan
lapang
1,277.45
2.44
442.05
3.13
1,719.50
2.59
Infrastruktur dan Utiliti
917.97
1.75
236.56
1.67
1,154.53
1.74
Rangkaian Perhubungan
3.543.16
6.77
1.329.44
9.40
4,872.60
7.33
Pertanian
11,325.80
21.64
0.00
0.00
11,325.80
17.04
Badan Air
797.67
1.52
231.83
1.64
1,029.50
1.55
Kawasan Hutan
24,026.99
45.91
7,245.71
51.24
31,272.71
47.04
Tanah Kosong
3,745.53
7.16
2,503.91
17.71
6,249.47
9.40
JUMLAH
52,334.51
100.00
14,139.63
100.00
66,474.14
100.00
Sumbar : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Selayang Dan Majlis Perbandaran
Bersama Kita Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Daerah
Gombak
Selangor
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
LEMBANGAN
SG.SELANGOR
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
MASALAH BANJIR
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
ISU BERKAITAN
SIGNIFIKAN
Banjir
√
Sungai Dan Koridor
√
Pantai
X
Sumber Air Dan Alam Sekitar
√
Saliran Bandar
√
Ramalan Dan Amaran Banjir /
Kemarau
√
Pengairan dan Saliran Pertanian
X
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
ISU DAN MASALAH
ISU-ISU BERBANGKIT
1. Pembangunan terlalu hampir dengan Sg.Kuang/Sg.Kundang
disebabkan kurang pemantauan rizab sungai.
2. Pemberian hak milik tanpa mengambil kira rizab sungai
(tiada pengwartaan)
3. Keruntuhan tebing sungai akibat arus deras
4. Pembuangan sampah oleh penduduk disekitar kawasan
kampung dan perumahan
5. Tiada penyelenggaraan berkala terhadap sistem saliran
di kawasan perumahan/kampung
Bersama Kita
Jayakan
ISU DAN MASALAH
CABARAN DAN KEKANGAN
1. Ketiadaan rizab
2. Pembangunan yang pesat
3. Msalah utiliti dan infrastruktur yang merentasi sungai
mengganggu aliran air ketika puncak
4. Kekurangan kakitangan Jabatan untuk urusan pemantauan
5. Komitmen dan kerjasama diantara penduduk dengan
agensi-agensi yang berkaitan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
ISU
Banjir
KETERANGAN
Masalah banjir yang sering berlaku di kg melayu/Sg.Kundang
Sungai dan Koridor
Pencerobohan rezab Sg.Kuang dan Sg.Kundang
Pantai
Ttada berkaitan
Sumber Air dan Alam
Kualiti air yang tidak memuaskan
Saliran Mersa Alam
Sistem saliran yang tidak begitu sempurna seperti kawasan
perumahan Kg.Melayu Kundang
Ramalan dan Amaran
Bagi Banjir dan
Kemarau
Pengairan dan
Saliran
Pertanian
Pencerobohan rezab Sg.Kuang dan Sg.Kundang
Pencerobohan rezab Sg.Kuang dan Sg.Kundang
Bersama Kita
Jayakan
Analisis Aduan dalam
Sub-Lembangan Sg.Selangor
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Banjir
Sungai &koridor
Pantai
Sumber Air & Alam
Sekitar
Saliran Bandar
Rumusan Aduan
1. Majoriti aduan adalah berkenaan Sungai & Koritor iaitu 45%
2. Yang ke-2 tertinggi adalah berkaitan banjir dan saliran bandar.
3. Aspek hakisan pantai dan pengairan dan saliran pertanian tidak berkaitan untuk daerah ini.
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Jangka Pendek / kerja yang boleh dilaksanakan segera dan mempunyai impak serta-merta
( 1 – 6 bulan )
Rationale
BI
ANGGARAN
TINDAKAN
&
JADUAL
STATUS
L
KOS ( RM )
Outcom
1
Kerja- kerja membuang
Kelodak Sg.Kundang
2
Kerja-kerja yang menghalang
Aliran di parit Utama
Sungai Kundang
JUMLAH
200, 000
Bersama Kita
Jayakan
Jangka Sederhana / Kerja yang boleh dilaksanakan dalam tempoh pertenghan ( 6 hingga
24 bulan )
Rationale
BI
ANGGARAN
TINDAKAN
&
JADUAL
STATUS
L
KOS ( RM )
Outcom
1
Kerja-kerja
Penyelenggaraan R.O.W
Sg.Kundang
2
Membina kolam tebatan
Banjir Kg.Melayu
Sri Kundang
JUMLAH
2.5 JUTA
Bersama Kita
Jayakan
Jangka Panjang / kerja yang memerlukan perancangan , pengumpuan data dan analisa yang
( 2 tahun ke atas )
Rationale
BI
ANGGARAN
TINDAKAN
&
JADUAL
STATUS
L
KOS ( RM )
Outcom
1
Kerja-kerja menaiktaraf
Tebing Sg.Kundang hingga
ke Sg.Kuang
2
Kajian mengenai sistem
Saliran keseluruhan
Kawasan Sg. Kundang
3
Menaiktaraf jambatan
JKR yang merintasi
Sg.Kundang
JUMLAH
15 JUTA
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Bersama Kita
Jayakan
Kajian
Sistem saliran sedia ada
Bersama Kita
Jayakan
Makulumat GIS
Rumusan
TERIMA KASIH

similar documents