UGLJIK

Report
UGLJIK
Kruženje ugljika u prirodi
• Fotosinteza: 6CO2 + 6H2O —> C6H12O6 + 6O2
• Stanično disanje C6H12O6 (aq) + 6O2 (g) → 6CO2 (g) + 6H2O(l)
• Služi za oslobađanje energije koja se kasnije
ulaže u proizvodnju adenozid trifosfata.
• Ostatci živih bića koji dospiju duboko
pod površinu zemlje gdje nema kisika,
uz visoku temp. i tlak pougljene.
• Ugljen nastaje karbonizacijom.
Fosilna goriva
• Nafta, ugljen i zemni plin su fosilna goriva.
• Nastaju pretvaranjem uginulih organizama
tijekom milijuna godina u moru.
• Njihovim izgaranjem nastaje ugljikov dioksid i
vodena para.
Kalcijev hidrogenkarbonat
• Ca(HCO3)2
• Nastaje otapanjem kalcijevog karbonata u vodama
koje sadrže ugljikov dioksid.
• Od njega životinje grade ljušture, a kad uginu kalcijev
karbonat se taloži na dno mora.
Ugljen
• Nastaje nagomilavanjem biljnih
ostataka nekadašnjih šuma.
• Umjetni ugljen proizvodi se
zagrijavanjem organskih tvari
procesom suhe destilacije.
Prirodni
Umjetni
Antracit
Koks
Kameni ugljen
Drveni ugljen
Smeđi ugljen
Koštani ugljen
Lignit
Čađa
Treset
Treset
Lignit
Antracit
Kameni ugljen
Smeđi ugljen
Umjetni ugljen
• Katran – služi za dobivanje organskih spojeva
(katranske smole).
• Koks – koristi se u metalurgiji kao gorivo za
postizanje visokih temp.
• Suhom destilacijom kamenog ugljena
dobivaju se 2 produkta u tekućem stanju
(katran i vodeni destilat)
Koks
Koštani ugljen
Drveni ugljen
Čađa
Nafta
• Smjesa spojeva od kojih su najzastupljeniji
ugljikovodici.
• Nalazišta nafte nalaze se duboko u tlu.
• Izvađena nafta doprema se do rafinerija gdje se
prerađuje postupkom frakcijske destilacije.
Zemni plin
• Glavni sastojak mu je metan.
• Koristi se kao gorivo u kućanstvima i u kemijskoj
industriji.
• Plinovodom se dovodi do tvornica i gradske plinske
mreže.
• Smjesa zemnog plina i zraka je eksplozivna.
Učinak staklenika
• Kroz sloj CO2 dolazi svjetlosna energija i
toplina do zemlje, ali taj sloj onemogućava
raspršivanje topline u svemir.
• To izaziva učinak staklenika.
• Posljedice učinka su smanjenje oborina na
globalnoj razini i taljenje leda.
Zanimljivosti
• Petrokemija – grana kemijske industrije u
kojoj se iz nafte i zemnog plina proizvode
ishodne sirovine.
Proizvodi iz ugljena
Napravile: Lea Milić, Ivana Dumančić i Sara Ćavar 8.c

similar documents