Iskolánkról

Report
Iskolánkról:
1912-13.
100 év üzenete
2012-13.
21, 22, 23… Látszólag egy egyszerű számsor, valójában az
iparista összetartozás talán legismertebb szimbóluma.
Diákok ezrei énekelték és éneklik ma is szalagavatón, érettségi
találkozón vagy az évente megrendezésre kerülő Iparista
Majálison. 100 év, 9 elnevezés, 8 igazgató, több száz tanár és sok
ezer diák – jelenleg 650 – akiknek a fülében vissza-visszacseng a
ballagások alkalmával évtizedek óta elhangzó jó tanács:
„Keressétek egymást.”
Hogy miért? Mert iparistának, zipernowskys öregdiáknak
lenni rang. Közös múltat jelent, és közös jelent. Összetartozást.
Szaktudást. Segíteni akarást és azt a biztos tudatot, hogy a 100
éves iskola kapuja nyitva áll a jelen és a múlt diákjai előtt;
megújuló képzéseivel, tanáraival és diákjaival együtt
visszavárja azokat, akik itt mondtak búcsút diákéveiknek.
…akik örömmel térnek vissza hozzánk…
Baja Ferenc
miniszter
Koltai Dénes
egyetemi tanár,
dékán
Bock József
borász
Cserti József
fizikus
Glöckler Oszvald
Nobel-békedíjas fizikus
Oláh László
vállalkozó, USA
Sztipanovits János
Ribli Zoltán
sakknagymester, akadémikus, egyetemi
tanár, USA
olimpiai bajnok
Felkészítés az érettségi vizsgára
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről:
A szakközépiskolai érettségi :
• kötelező a 4 közismereti érettségi vizsgatárgyból
TOVÁBBÁ
• a szakközépiskola ágazata szerinti szakmai
vizsgatárgyból
Ez a végzettség az OKJ-ról szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint
munkakör betöltésére képesít.
Az érettségi vizsgabizonyítvány kiadásához
2016. január 1-től 50 óra közösségi szolgálat teljesítése is
szükséges.
Érettségit követően
• Szakképesítés (1 év)
• OKJ-ról szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerinti végzettség:
1. Gépgyártástechnológiai technikus
2. Mechatronikai technikus
3. Elektronikai technikus
4. CAD-CAM informatikus
Ágazati képzés:
Gépészet ágazat
Elektrotechnika-elektronika
ágazat
Informatika ágazat
Gépészet
A 9. évfolyamon alapfokú kézi
forgácsolási technológiák
elsajátítása zajlik.
Később megismerkedhetsz a gépi
forgácsolási alapeljárásokkal
(esztergálás, marás, gyalulás,
vésés, köszörülés).
CNC gépeink segítségével
érdekes, bonyolult, az emberi kéz
által megalkothatatlan
munkadarabokat tudsz legyártani.
Elektrotechnika-elektronika
• 9 – 12. évfolyam: szakmai alapozás;
• Cél: érettségi – technikum - felsőoktatás;
Tanórán kívül:
• 9 – 12. évfolyam: szakkörök (programozás,
áramkörépítés, versenyfelkészítés stb.)
• Technikum: üzemlátogatások (pl. atomerőmű,
Videoton, Kodály Központ, TV-torony, hőerőmű
stb.)
+
+
=
MŰKÖDŐKÉPES
TERMÉK
Informatika
• az érettségi követelményeit elsajátítani
• a szakmai vizsgára felkészülni
• az önképzés képességét kialakítani
• innovatív technológiákat megismerni
• nemzetközi programokban részt venni
• testvériskolai kapcsolatokat ápolni
Dátumok, felvételi eljárás
Pontszámítás:
I. A központi írásbelin szerezhető:
matematika: (50  0,8) = max. 40 pont
magyar nyelv: (50  0,4) = max. 20 pont
II. Hozott pontok (7. év vége és 8. félév) :
matematika, magyar, fizika, informatika
osztályzatok összege, ami max. 40 pont lehet.
Így érhető el összesen 100 pont.
Dátumok, felvételi eljárás
2014. december 9. :
jelentkezési határidő a központi felvételire
2015. január 17. (10 óra):
központi írásbeli
2015. január 22. (14 óra):
pótló időpont
2015. február 5-ig:
értesítés az eredményekről
2015. február 13-ig:
megküldik az általános iskolák a
jelentkezési lapokat.
2015. március 11-ig:
ideiglenes rangsor kihirdetése (honlap,
kifüggesztve is)
2015. március 16-17.:
az általános iskolában módosítható a
jelentkezések sorrendje.
2015. április 24.:
végleges rangsor
Felvételi felkészítő:
2014. november 4 - 2015. január 13.
(9 alkalom)
keddenként: 15:00-tól 16:30-ig
alkalmanként:
1 matematika óra
1 magyar óra
Közösségépítés, közösségi élet
Szecskatábor, szecskaavató, Zipernowsky-nap,
egészségnap, véradás
Külföldi projektek:
Eszék, Split, Bregenz,
Sepsiszentgyörgy
Külföldi projektek:
•Bregenz (Ausztria)
•Zágráb (Horvátország)
•Villafranca di Verona (Olaszország)
Iskolai szociális munkás/ifjúságvédelmi
felelős által ellátott feladatok:
• egyéni esetkezelések (pályaválasztás, krízisintervenció,
életvezetési tanácsadás),
• közösségépítő-, személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások,
• családokkal végzett munka, családlátogatás,
• pályázatírás (Útravaló-Macika)
• közösségi programok szervezése (egészségnap, füstmentes-nap),
• hátrányos helyzetű tanulók támogatása (szociális ügyintézés),
• facilitáció,
• kapcsolattartás/delegálás ifjúsági/gyermekvédelmi/szociális
intézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálatok,
Gyámhivatal, Pártfogó Felügyelet, Gyermekideg-gondozó Intézet,
Drogambulancia, Területi Szociális Központok, Rendőrség,
ÁNTSZ, védőnői szolgálat, háziorvosok),
• prevenciós munka, egészségfejlesztés.
KÖSZÖNJÜK
A
FIGYELMET!

similar documents