Søndre Skoles værdigrundlag

Report
Gennem
RESPEKT
ENGAGEMENT
FÆLLESSKAB
skaber vi tryghed og trivsel, så vi alle kan opnå høj faglighed
Vi sætter ekstra fokus på:
• at arbejde med det det gode skolemiljø
• at arbejde med god adfærd og respektfulde
relationer mellem eleverne og lærerne
• at arbejde ud fra en antimobbestrategi
• at have forståelige ordensregler
Det gode skolemiljø
Vision:
• people school / international skole
• følge med udviklingen i samfundet
• en af de bedste skoler, som inspirerer / efterlignes af andre skoler
• alle er glade for skolen og anerkender hinanden som ligeværdige
• løfte i flok
• læring ikke kun for testning
• ”et godt sted at være – et godt sted at lære”
God adfærd og respektfulde relationer mellem
personalet og børnene/de unge
Vision:
• god information og kommunikation
• alle respekteres for det, de er
• plads til alle
• tillid
• alle føler sig værdifulde
• assertiv tilgang (jeg er ok – du er ok)
• mennesket først
Antimobbestrategi
Vision
• alle føler sig trygge
• hurtig indgriben
• (for)- forståelse
• magt bruges – men misbruges ikke
• nul-tolerance diskuteres
Ordensregler
Vision:
• plads til alle
• udvise respekt / respekt for omgivelserne
• deltage aktivt og positivt
• godt selvværd og indre styring
• basis for tillid – når den er der, så skabes tryghed
• skolen fremstår udadtil og indadtil som præsentabel og autentisk
Poesi om trivsel
- Et barn, som kritiseres, lærer at fordømme
- Et barn, som får klø, lærer at slås
- Et barn, som hånes, bliver genert
- Et barn, som udsættes for ironi, får dårlig samvittighed
- Et barn, som opmuntres, lærer selvtillid
- Et barn, som mødes med tolerance, lærer at påskønne
- Et barn, som oplever fair play, lærer retfærdighed
- Et barn, som oplever tryghed, bliver tillidsfuldt
- Et barn, som er elsket, lærer at føle kærlighed til hele verden
SØNDRE SKOLE – GRINDSTED – VÆRDIREGELSÆT 2012

similar documents