b1_cadq_fra_bygning_til_bim-model

Report
FRA BYGNING TIL BIM-MODEL
16. SEPTEMBER 2013
Morten Strandgaard,
Cad-Q
Søren Aage Nørmølle,
Landmålergården
Få en BIM-model i renoveringssager
Cad-Q og Landmålergården tilbyder en
service, hvor du modtager en færdig
BIM-model til din ombygning eller
renoveringssag.
Landmålergården opretter med
laserudstyr en 3D punktsky. Cad-Q
omdanner efterfølgende skyen til
objektmodel klar til brug og videre
projekteringen.
Cad-Q og Landmålergården viser
eksempler på projekter, hvor
løsningen har været anvendt.
2
LaserScanning
Søren Nørmølle,
afdelingschef, Landmålergården
Hvad er en LaserScanning / en PunktSky?
En digital geometrisk model af fysiske karakteristika
 Med simplest mulige geometri: punkter
 Med ganske få egenskaber: farvekode og laser-reflektion
 Med ekstremt høj informationstæthed
1) Som den geometriske del af den digitale model?
2) Som grundlag for den intelligente geometriske model?
Kilde: cowi.dk
3) Som grundlag for definition af specifikke objekter?
4) Som dokumentation?
LaserScanning i BIM -processen
Dokumentation
Objekt specifikation
Projektgrundlag
- til BIM-model
Morten Strandgaard
Project Manager
Cad-Q
Cad-Q viser vejen fra bygning til BIM
Processtyring
For at sikre at alle parter bliver
tilfredse med det endelige produkt,
har vi en række punkter, som vi går
igennem før projektstart.
11
Cad-Q viser vejen fra bygning til BIM
•
•
Processtyring
De mange delprocesser og
håndtering af de enkelte parter, der
deltager i processen håndterer vi.
Cad-Q leverer efter aftalt
specifikation den færdige model.
•
12
Fordele 3D skanne vs. manualt opmåle
•
Med 3D skanning sikrer man større
sikkerhed for korrekt bygningsregistrering
Ved hjælp af sammenligning med
eksisterende 2D tegninger og
fotoregistrering opnås sikkerhed for
korrekt registrering.
•
13
Med digitale modeller ved forvaltning
•
•
Tilgang til korrekt information
Stor nytte for driftspersonale og
forvaltning
Besparende, mindre fejl og højere
kvalitet
Videregiv og gør information
tilgængelig
Grundlag for beregninger og tilbud
Fordel for lejere og brugere
•
•
•
•
14
Informationsniveau
Informationsniveau 1
Ide og programmering - dispositionsforslag
Informationsniveau 2
Skematisk design – projektforslag
Informationsniveau 3
Konceptuelt design
Informationsniveau 4
Detaljeret design
Informationsniveau 5
Planlægning produktion
15
Eksempler på skanning
Sveriges Riksdag vælger 3D skanning
Et af Europas største laser skannings
projekter er Sveriges Riksdag med
2500 opstillinger
Projektet udføres af Cad-Q sammen
med vores svenske
samarbejdspartner Simple Works.
Sveriges Riksdag, Ledamotshuset 20 000 m²
17
Grunde til at vælge skanning til BIM
•
Stort renovering- og
ombygningsbehov
Ikke pålideligt tegningsgrundlag
Kvalitet på tegningsarkiv varierer
kraftigt
3D informationer savnes
Bygningerne er komplicerede med
mange niveauskift
Mulighed for paradigmeskift til BIM
•
•
•
•
•
18
Renovering af skole
Også mindre projekter egner sig
19
Renovering af skole
Også mindre projekter egner sig
20
Samlet ydelse – din sikkerhed
•
Når du handler med Cad-Q og
Landmålergården modtager du en
samlet ydelse
Så er du sikker på et homogent
projekt uden overraskelser
Du modtager en BIM-model på
Informationsniveau 2
•
•
21
Yderligere information?
• Kom forbi på standen
• Kontakt os på landmaalergaarden.dk
• Kontakt os på cad-q.dk
Morten Strandgaard
Søren Aage Nørmølle
Project Manager
Mobil 29467681
[email protected]
Afdelingschef
Direkte 88208759
[email protected]
Yderligere information?
• Kom forbi på standen
• Kontakt os på landmaalergaarden.dk
• Kontakt os på cad-q.dk
Morten Strandgaard
Søren Aage Nørmølle
Project Manager
Mobil 29467681
[email protected]
Afdelingschef
Direkte 88208759
[email protected]

similar documents