asp_onk_taj_bm_150211_uv_v02

Report
Önkormányzati ASP központ felállítása
projekt
Önkormányzatok tájékoztatása
Szerződésrendszer
Csatlakozási segédletek
BM információs nap
2015.02.11.
Dr. Urbán Viktor
KIFÜ
Szerződésrendszer
Csatlakozási és tesztelési szerződés 12 településsel megkötve 2015.01.31-ig
Csatlakozási szerződés kiküldése további 43 településnek 2015.02.28-ig
Szolgáltatási szerződés és SLA megállapodások 11 településsel 2015. 03.31-ig, 44 további
településsel 2015.04.30-ig
ASP Tájékoztatási portál
http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/
• Általános leírások
• Dokumentumtár
• ASP csatlakozási kézikönyv és mellékletei
• Oktatási segédletek
• Portál tartalommenedzseri kézikönyv
• Szakrendszeri tantermi oktatási anyag
• Migrációs adatstruktúra és leírások
• Hírek
Helyi beszerzések
•
•
•
•
•
•
•
•
Hardver, szoftver beszerzések
• Helyi migráció koordinátor szerepkör
Adatmigráció, adattisztítás, adatteljesség költségei
beszerzésére vonatkozó ajánlás
Tesztelési tevékenységhttp://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/
költségei (ha beszerzett)
• Helyi teszt koordinátor szerepkör
Információ és adatbiztonság megteremtésének költségei
beszerzésére vonatkozó ajánlás
/IT biztonsági szabályzat stb./
• Önkormányzati csatlakozási
Helyi ügyviteli és szabályozási feltételek
kapcsolattartó szerepkör beszerzésére
megteremtésének költségei (ha beszerzett)
vonatkozó ajánlás (projektvezető)
Lakosság és szervezetek tájékoztatásának költségei (ha
• Igazgatásszervezési szerepkör
beszerzett)
beszerzése (szabályozási felt.
Helyi integrációs igények költségei (opcionális)
megteremtése)
Extra oktatások költségei (opcionális)
Helyi beszerzések
Az önkormányzatok migráció és adattisztítás szempontjából releváns feladatai:
Feladat csoport
Feladat
Szerepkör
Eszközkészlet
fejlesztése
Migrációs állományok létrehozása a meghatározott adatstruktúra
szerint
Helyi szakterületi
munkatársak
Forrásrendszeri adatbázisok felmérése
Helyi migráció
koordinátor
Migrációs tesztek helyi (önkormányzati) szintű koordinálása,
szakmai támogatása
Helyi migráció
koordinátor
Migrációs tesztek végrehajtása
Helyi szakterületi
munkatársak
Opcionális: Forrásrendszeri kötegelt adatjavítások
Helyi IT
üzemeltetés
Migráció és adattisztítás helyi üzemeltetési támogatása
Helyi IT
üzemeltetés
Migrációs tesztek és kivételkezelés elfogadása
Jegyző
Migráció
tervezése
Migráció
tesztelése és
kivételkezelés
http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/
Helyi beszerzések 2.
Feladat csoport
Feladat
Szerepkör
http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/
Csatlakozási feladatok
Csatlakozási feladatok
ASP Szolgáltatási portfolió
meghatározása és
szerződéskötés
Beszerzés
Igazgatásszervezési
(szervezeti, ügyviteli)
feltételek biztosítása
Szabályozási
(belső, külső)
feltételek biztosítása
Műszaki - Technológiaiüzemeltetési feltételek
biztosítása
(választott
szakrendszereknek
megfelelően)
Szolgáltatási igény felmérése és részletes szolgáltatásigénylés
- ASP Központ háttérszolgáltatásainak megismerése
- Szakrendszeri és elektronikus ügyintézési szolgáltatások megismerése
- Részletes szakrendszeri és elektronikus szolgáltatási igény meghatározása
- Szolgáltatási szint megállapodások egyeztetése
ASP szolgáltatási szerződés megkötése
Műszaki-technikai feltételek (PC, nyomtató, internet csatlakozás) megteremtéséhez szükséges beszerzések
IT biztonsági feltételek megteremtéséhez szükséges beszerzések (opcionális)
Teszteléshez és migrációhoz kapcsolódó beszerzések (opcionális)
Szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe
- Belső ügyviteli folyamatok igazítása az ASP rendszer által kezelt támogatott folyamatokhoz
Szakrendszeri testreszabási igények felmérése
- Ügyviteli folyamatok testreszabási (paraméterezési) igényeinek meghatározása
- Űrlap testreszabási (paraméterezési) igények meghatározása
- Iratminták testreszabási igényeinek maghatározása
E-ügyintézés rendeletalkotás (opcionális; tájékoztatási anyag készítése elegendő)
Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Iratkezelési szabályzat módosítás
SZMSZ módosítás
Munkaköri leírások módosítása (opcionális)
Műszaki, technikai és üzemeltetési feltételek megteremtése
- Felhasználó oldali műszaki technológiai feltételek (PC, nyomtató, internet csatlakozás) üzembe helyezése
- Lokális önkormányzati IT üzemeltetési környezet kialakítása
Integrációs feltételek megteremtése
IT biztonsági feltételek megteremtése
1 hónap
2 hét
3 hónap
3 hónap
3 hónap
1-2 hónap
1 hónap
1 hónap
3 hónap
1 hónap
1 hónap
1 hónap
2-3 hónap
2 hónap
1 hónap
Csatlakozási feladatok
Felhasználói hozzáférés és jogosultságok kezelése
Rendszerbevezetés
megtervezése, infrastruktúra
kialakítása
Önkormányzati oktatások
Önkormányzat oldali
tesztelések
2 hét
Kiadmányozási iratminták testreszabása
Elektronikus űrlapok megszemélyesítése
1-2 hét
2-3 hét
Szakrendszeri ügyviteli felmérése paraméterezési (testreszabási) igények meghatározása, beállítása
2-3 hét
Oktatások tervezése és ütemezése
Oktatáson résztvevők (kulcsfelhasználók és felhasználók) kijelölése
Tantermi oktatásokon való részvétel
e-learning felület megismerése, e-learning oktatások lebonyolítása
1 hét
1 hét
1 hónap
1-2 hónap
Önkormányzat oldali teszt feladatok tervezése, tesztelők kijelölése
1 hónap
Önkormányzat oldali tesztelése lebonyolítása, dokumentálása
2 hónap
Helyi migrációs igényfelmérés, meghatározása
- Migrálandó rendszerek meghatározása
Önkormányzat oldali migráció Migráció elvégzése:
- Forrásrendszeri adatállomány előállítása
- Adattisztítás, javítás
- Adatok teljes körűségének biztosítása
Régi rendszer leállítása, éles migráció
Éles indítás
ASP éles indítás
Stabilizáció
Belső kommunikáció a Hivatal munkatársai felé
Tájékoztatás, kommunikáció
Lakosság és vállalkozások tájékoztatása
3 hét
1 hónap
1 hét
1-2 nap
1 hónap
2-3 hónap
1-2 hónap
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
dr. Urbán Viktor
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
1011 Budapest, Iskola u. 13.
Tel.: +36 1 795-2840
Email: [email protected]
Web: http://www.kifu.gov.hu

similar documents