polární pás - Základní škola a Mateřská škola Lutín

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola
Lutín příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Dana Dostálová
Název:
EU_32_DOS_PR45_018
Téma:
Přírodověda 4. a 5. ročník
Ročník:
5.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
26.1.2013
Ověřeno:
8.2. 2013
polární pás
rovník
polární pás
*rozkládá se v nejsevernější a nejjižnější části zeměkoule.
*podnebí je studené, krajina je většinou pokrytá ledem
Arktida - polární pustina kolem severního pólu
Antarktida - polární pustina kolem jižního pólu
Kde žijeme ?
Tundra
hned za mírným pásem, sníh krátce taje , půda však nerozmrzne
žádné stromy, hlavně mechy a lišejníky
Polární záře
Polární
pustina
nachází se kolem pólů , nerostou zde žádné rostliny
Živočichové :
medvěd lední, tuleň, mrož, tučňák,
liška polární, sovice sněžná
Poznáš nás ?
Rostliny: mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny / břízy, vrby /
Jaro na Yukoně
Anotace:
Výkladová a opakovací hodina na téma - Polární pás. Žáci poznávají
živočichy, podnebí a rostliny.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní tvorbou autora.
zdroje:
http://www.google.cz/imgres?q=pol%C3%A1rn%C3%ADpustina&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=677&tbm=isch&t
bnid=U0Vj-y7ePXEiEM:&imgrefurl=http://vlcice6.blog.cz/0810/polarnipustina&docid=ZicjrS_S3Si2cM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Arthur_Harbor__Antarctica.JPG&w=2272&h=1704&ei=nmwFUZfWOIrIswaOyoC4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:89&iact=rc
&dur=932&sig=115019620231662971564&page=1&tbnh=183&tbnw=259&start=0&ndsp=6&tx=193&ty=60
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=p%C3%B3ly+zem%C4%9Bpisn%C3%A9&source=images&cd=&cad=rja
&docid=POISXziCo0K0fM&tbnid=LfQdnRPWHJoJM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fnevergiveup.cz%2Fnorthandsouth%2Fcs%2Fhomepage&ei=Sm4FUe7WM87jt
QbU_YDYDA&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNE1NuDBf5su1O898XjGqbkhLV1CgQ&ust=1359396811
575264
Zdroje:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/GRACE_globe_animation.gif
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=arktida&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qr4DeN46FtOI
LM&tbnid=cDDmECQDNgqFKM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fnovazeme2010.ning.com%2Fxn%2F
detail%2F4828127%3AComment%3A139280%3Fxg_source%3Dactivity&ei=b3MFUbHaHIiGswbY1
YCYAw&psig=AFQjCNG-NufWzkm6KA-ycld1v6NDhqwR3A&ust=1359398127904230
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=pol%C3%A1rn%C3%AD+kruh+%C5%BEivo%C4%8Dich+ro
stliny&source=images&cd=&cad=rja&docid=2a2ky0z_TIt8EM&tbnid=aw8PW4F2faZjM:&ved=&url=http%3A%2F%2Ffrotik.blog.cz%2F0708&ei=U5oFUaHaMNTJ0AWj94CYDA&psig=A
FQjCNEKSOcoFeqMVWOXrRIIe03QZAvyMQ&ust=1359408084639842
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=pol%C3%A1rn%C3%AD+kruh+%C5%BEivo%C4%8Dich+ro
stliny&source=images&cd=&cad=rja&docid=kaQQDPjaMRpJaM&tbnid=nq0uv_jz5hCv8M:&ved=&url
=http%3A%2F%2Fpriroda-zvirata.jex.cz%2Fthema%2Fvegetacni-pasma%2Fpolarnipustiny&ei=U5oFUaHaMNTJ0AWj94CYDA&psig=AFQjCNEKSOcoFeqMVWOXrRIIe03QZAvyMQ&u
st=1359408084639842
Literatura: Matyášek, Štiková, Trna, Přírodověda pro 5. ročník, Nová škola, Brno 2004

similar documents