Maantiereitin mittaaminen

Report
Maantiereittien mittaus
Otsikko 2
Maantiereittien mittaaminen
Määritelmät:
Mittaus varmistaa, että reitti on vähintäinkin
ilmoitetun mittainen.
Mittauksella määritetään reitti, joka on lyhin
mahdollinen varmasti riittävän pitkä reitti.
Maantiereitin mittaaminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Reitin määrittely
Kalibrointisuoran määrittely
Alkukalibrointi
Reitin mittaus
Loppukalibrointi
Laskutoimitukset
Korjaukset ja määritykset
Mittauksen dokumentointi
Maantiereitin mittaaminen
Varusteet:
Polkupyörä
Jones-mittari
Teräsmittanauha
Lämpömittari
Jousivaaka
Laskin
Muistiinpanovälineet
Reppu
Liitu
Spraymaali
Vasara & nauloja
Maalarinteippi
Lamppu
Turvaliivi
Eväät
Työkalut
Maantiereitin mittaaminen
Jones-counter:
Polkupyörään asennettuna ainoa hyväksytty
maantiereittien mittaustapa (2013).
Ei mittaa suoraan matkaa, vaan pyörän
pyörimiseen suhteutettua lukua. Mitatun reitin
lukemia verrataan tunnetun kalibrointimatkan
antamiin tuloksiin.
Yksinkertainen, luotettava, toistettava
Maantiereitin mittaaminen
Polkupyörä:
Kapearenkainen (rengaspaineet)
Jarru molemmissa pyörissä
Helppo ajaa
Mittasuhteet (pysähtyminen, ajoasento)
Maantiereitin mittaaminen
Reitin määrittely:
Hahmotelma (järjestäjät)
Yksiselitteinen & yksinkertainen
Lakien mukainen (luvat)
Reittikartta. Lähtö- ja maalipaikan korkeudet.
Kulkureitit (mutkat, tie, tien osa, jalkakäytävä)
Rajoitteet (merkitseminen)
Maantiereitin mittaaminen
Kalibrointi:
Kalibrointisuora on tarkasti mitattu suora, jota
käytetään pyörän kalibroimiseen.
- suora
- hyväpintainen (reitin mukainen)
- tasaisessa maastossa
- (200) 300 – 500m pituinen
- mitattavalla reitillä tai reitin lähellä
- esteetön (merkit ajoreitillä)
Maantiereitin mittaaminen
-Mittaaminen teräsmittanauhalla (min 30 m)
kahteen suuntaan (merkit nauhassa: 20C, 50N)
- Lämpötilakorjaukset (taulukko)
- Keskiarvot mittauksista
- Kalibrointisuoran merkitseminen (naulat), kiinteät
merkit (kaivonkansi tms.)
Maantiereitin mittaaminen
Korjauskertoimet, cm
Mittasuoran pituus
Lämpötila
300
400
35
-5
-7
30
-3
-5
25
-2
-2
20
0
0
15
2
2
10
3
5
5
5
7
0
7
9
-5
9
12
-10
10
14
500
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
15
17
600
-10
-7
-3
0
3
6
9
12
15
17
700
-12
-8
-4
0
4
8
12
16
20
24
800
-14
-9
-5
0
5
9
14
19
23
28
900
-16
-10
-5
0
5
10
16
21
26
31
1000
-17
-12
-6
0
6
12
17
23
29
35
Maantiereitin mittaaminen
PYÖRÄN KALIBROINTI:
- rengaspaineet tarkistettava
- 4 kalibrointiajoa ennen mittauksia (keskiarvo)
- 4 kalibrointiajoa mittausten jälkeen (keskiarvo)
- samat varusteet kuin mitatessakin
- mittarin asemointi (veto päällä)
- toisto samalla tavalla
Maantiereitin mittaaminen
Course measurement data sheet
Course name:
Measurer:
Helsinki City Run
Kari Ristanen
ALKUKALIBROINTI
kalibrointisuoran pituus (a)=
ajokerta
1
2
3
4
alku
loppu
erotus
523996 520975,5
3020,5
520831 517810,5
3020,5
517790 514770,5
3019,5
514038 511017
3021
Date:
17.5.2013
Time:
18:00 - 22:00
Temperatur
e:
17
200 m
keskiarvo
((1+2+3+4)/4)=(b)
1000 m Jones-mittarilla (b/a*1000)=©
mittausvakio sis. SCFF (c*1,001) =(d)
3020,375
15101,875
15116,977
Maantiereitin mittaaminen
SCPF = short cource prevention factor (1,001)
Ensikertaa mitattaessa
Lähtöpaikan korkeus – maalipaikan korkeus
Maksimissaan metri / kilometri
10 km = 10 m
21,0975 km = 21 m
42,195 km = 42 m
Maantiereitin mittaaminen
REITIN MITTAAMINEN:
Käytetään alkukalibroinnin mittausvakiota
(sis.SCPF)
Kiertosuunnalla ei merkitystä, jos lähtö- tai
maalipaikka kiinteä, mitataan muutettavissa
olevaan päähän.
Väliaikapisteet, mittarin lukeman laskeminen
valmiiksi.
Maantiereitin mittaaminen
Haluttujen pisteiden määrittelyt (kiinteät paikat)
- kilometrimerkinnät
Mittauksen välipisteiden kirjaaminen (reittiseloste)
- selkeät paikat
Maantiereitin mittaaminen
SPR, shortest possible route.
Lyhin mahdollinen reitti, jota juoksija voi
seurata tulematta hylätyksi.
Varmistaa, että kaikki juoksijat juoksevat
vähintäänkin ilmoitetun kilpailumatkan.
Maantiereitin mittaaminen
Mitatun reitin tulee olla lyhin mahdollinen reittiä
rajoittavien ”esteiden” rajoissa.
Mittausetäisyys reunasta 30 cm (jalkakäytävän
reuna, päällysteen reuna, tien laita, erilaiset
merkitsemisrakenteet tms.)
”Jännitetty jousi tai köysi”
Maantiereitin mittaaminen
Maantiereitin mittaaminen
Maantiereitin mittaaminen
Maantiereitin mittaaminen
Maantiereitin mittaaminen
Maantiereitin mittaaminen
Maantiereitin mittaaminen
Useamman kierroksen kilpailut!
Maantiereitin mittaaminen
Loppukalibrointi, välittömästi mittauksen päätyttyä.
Kartoitetaan mahdolliset muutokset mittauksen
aikana
- lämpötila
- rengaspaineet
Maantiereitin mittaaminen
LOPPUKALIBROINTI
ajokerta
1
2
3
4
alku
loppu
erotus
174620
171600
3020
171377 168356,5
3020,5
168104 165081,5
3022,5
164035 161012,5
3022,5
PÄIVÄN VAKIO ((d+g)/2) = h
keskiarvo
((1+2+3+4)/4)=(e)
1000 m Jones-mittarilla (b/a*1000)= (f)
mittausvakio sis. SCFF (c*1,001) =(g)
15119,4794
3021,375
15106,875
15121,982
Maantiereitin mittaaminen
Maanreitin pituuden laskeminen:
(Loppulukema – alkulukema) / päivän vakio =
Reitin mitattu pituus
Maantiereitin mittaaminen
Reitin mitan lopullinen säätäminen:
- Lähdön / maalin siirto
- Kääntöpisteiden käyttö / siirto
- Reittimuutokset
Maantiereitin mittaaminen
Lähes kaikki muutokset vaikuttavat myös
välipisteiden etäisyyksiin!
Kääntöpisteen siirto tuplaa matkaa!
Useammalla kierroksella moninkertaistaa!
Maantiereitin mittaaminen
DOKUMENTOINTI
Mittaamisen lopputuloksella ei ole mitään virkaa,
jos ei tiedä, mitä on mitannut!
Dokumentaation täytyy yksiselitteisesti kertoa
ulkopuoliselle, kuinka reittiä kuljetaan.
Kartat, kuvat, sanallinen kuvaus
Maantiereitin mittaaminen
Lähtö, maali, kääntöpaikat, väliaikapisteet
Tarkka sijainti, etäisyys jostain kiinteästä
paikasta.
Väliaikaiset esteet, ohjaukset yms. sijainnit
Maantiereitin mittaaminen
DOKUMENTIT:
Sertifikaatti
Mittausyhteenveto
Mittauskertomus
Kalibrointisuoran määrittely (sijainti, mittaustapa)
Kalibrointipöytäkirja
Mittauspöytäkirja
Reittikartta, mahdolliset liitteet
Maantiereitin mittaaminen
Esteen kiertäminen
Maantiereitin mittaaminen
Maantiereitin mittaaminen

similar documents