1. előadás letöltése - Art

Report
KÁLLÓSEMJÉN
ELHELYEZKEDÉS
 Kállósemjén Nagyközség
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében a 4911.sz. út
mentén Nagykálló és
Nyírbátor között,
a Nyírség szívében
helyezkedik el.
 A megyeszékhelytől,
Nyíregyházától DK
irányban való távolsága 23
km.
 Elérhető közúton
és vasúton egyaránt, a
Nyíregyháza - Mátészalka
vonalon.
 Tipikus főutcás település.
 Az infrastruktúra kiváló.
Kállósemjén
TÖRTÉNELME
 A községet az ősfoglaló Balog-Semjén nemzetség alapította a XI. században.
 Első írásos említése 1271- re tehető, amikor V. László vásárjogot biztosított a falunak.
Az 1335.évi családi osztozkodáskor a Nagy-Semjéniek birtoka lett, ekkor a helység neve is
Nagy-Semjén.
 A XIV. században a Kállay Család birtoka lett.
 1549-ben már Kallo Semian néven említik.
 Az 1567.évi összeíráskor török uralom alatt állt és Kállói-Lewkes János tulajdona volt 37
portával.
 A község újranépesítése a majdnem kihaló Kállay család nevéhez , nevezetesen Kállay
Miklóshoz fűződik.
 A folyamatos fejlődés azt eredményezte, hogy 1939-re 4800 főre gyarapodik a lakosság.
Ebben az időben adott településünk az országnak miniszterelnököt Kállay Miklós
személyében.
 A település nemesi családjai Kállay, Gyulaházy és a Szakolyi családok.
 A mindig mezőgazdasággal foglalkozó nagyközségben az 1979-ben megalakult
mezőgazdasági szövetkezet 1990-ig a legnagyobb foglalkoztatónak számított, 400
dolgozójával.
 1990. után továbbra is az egyetlen megélhetési forrást a föld biztosítja.
 Jelenlegi lakossága 3775 fő.
NEVEZETESSÉGEI
Kállósemjén községnek - építészeti és műemléki szempontból is figyelemreméltó,
három temploma van:
A római katolikus
templom az 1930-as
években épült, korábban
a Boldogságos Szűz
tiszteletére épített
kápolnát említ az írás az
1300-as évekből.
Műemlék jellegű a görög
katolikus templom, a XVIII.
század végén alakították át
késő barokk stílusban.
1317 körül Szent Miklós
tiszteletére szentelték fel.
A református templom
1894.évben épült, azelőtt
kőtemplomuk volt.
MŰEMLÉKEK
I. világháború áldozatainak
emlékműve
Az 1848-as szabadságharc
Emlékműve
Millenniumi Szobor
II. világháború áldozatainak állított emlék
Kállay - Kúria
Történelmi Hársfasor
Kállay Miklós miniszterelnök lakóhelye- településünk műemléke, barokk stílusú. A kastély több mint 200 éves, 1763-ban
építette olasz építő, Salvator és Giuseppe Aprilis, Kállay György megrendelésére.
A II. világháború idején megrongálódott, 1964-re állította helyre a Műemlékvédő Egyesület.
1994-ig diákotthonként működött.
A kastélyhoz tartozó park természetvédelmi terület, különösen értékes benne a hársfasor.
A parkban húzódik meg szerényen az egyszerű, mediterrán jellegű kápolna, mely alatti kripta a Kállay család
temetkezési helye.
Kállay család kastélya
KÁLLAY - CSALÁD
 A XIV. században a Kállay Család birtoka lett a település.
 A település életét, meglétét, fennmaradását, fejlődését
köszönheti a családnak.
 „Apáról – fiúra száll családjukban a tudomány és kultúra támogatásának
hagyománya.” A Balog-Semjén nemből eredő família az évszázadok alatt igen
jelentős szerepet vállalt a magyar történelemben, mind országos, mind megyei,
mind pedig helyi szinten.
 Levéltáruk, amelyet Kállay Ödön a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozott a
13. századig vezeti vissza a történelmüket. A Kállay család tagjai közül a kisebbnagyobb közigazgatási pozíciókon keresztül a miniszterelnökségig sokféle
pozíciót betöltöttek: megyei főszolgabírók, táblabírók, alispánok, főispánok,
miniszterek, országgyűlési követek, képviselők, császári és királyi kamarások
voltak.
 Legkiemelkedőbb szerepet az 1920-30-as évekre kapta a település a családtól,
ekkor egy darabig a család tevékenységének központja is itt volt. Országos
jelentőségű mintagazdaságot hozott létre Kállay Miklós, melyben kiemelt
szerepet kapott a gyümölcsfa- és szőlő termesztés, illetve az állattenyésztés.
 „A Kállay Kúria Versenyképes Turisztikai Attrakciója” – elnevezésű projektet
is ezen dicsőséges évtizedekre alapozva, a család Kúriáját ezen időszakban
meglévő színpompájába szeretnénk és fogjuk is visszaállítani.
KÁLLAY – CSALÁD
KIEMELKEDŐ ALAKJAI




Kállay János
1526-ban II. Lajos egyik testőrparancsnoka volt.
Kállay Béni (1839-1903)
1882-től az Osztrák–Magyar Monarchia
pénzügyminisztere, huszonegy évig tartó minisztersége
példa nélküli. 1878-tól Bosznia-Hercegovina kormányzója
is.
Kállay Rudolf (1853-1920)
1884-től a nagykállói Nyilvános Közkórház sebész
főorvosa, 1887-től kinevezett igazgató főorvosa. Majd a
nyíregyházi Erzsébet Közkórház első igazgató főorvosa,
16 éven át látja el kiemelkedően ezt a feladatot is. 1895-ben
az Országos Közegészségügyi Tanács tagja lett, 1905-ben
királyi udvari tanácsosi címet kapott.
Kállay András (1839-1919)
1886- 1888 között a Felső- Szabolcsi Tiszai Ármentesítő
Társulat elnöke. Tisza Kálmán miniszterelnök felkérésére
1889 júniusában vállalta el a szabolcsi főispánságot.
Kállay Béni
Dr. Kállay Kristóf (1916-2006)
 1951-ben került az Európai
Állattenyésztési Szövetség főtitkári
székébe.
 1958-tól 1967-ig pedig az Európai
Duna Bizottság főtitkára.
 1967-ben magas álláshoz jutott,
kinevezték az ENSZ Mezőgazdasági
és Élelmezésügyi Szervezeténél
(FAO) az európai osztály
vezetőjének.
 Dr. Kállay Kristóf 1943-ban lett
máltai lovag.
 1978-1997 között a Szuverén Máltai
Lovagrend Szentszékhez akkreditált
meghatalmazott minisztere és
rendkívüli nagykövete volt, II. János
Pál pápával személyes, jó
kapcsolatban.
Dr. KÁLLAY MIKLÓS (1887-1967)
 1929- 1931 a Bethlen- kormány
kereskedelemügyi államtitkára,
 országgyűlési képviselő,
 1932- 1935 a Gömbös kormány
földművelésügyi minisztere, tisztségéből
önként távozott.
 1937- 1942 az Országos Öntözésügyi
Hivatal első elnöke, a felsőház tagja,
 1942. március 9. – 1944. március 19.
között Magyarország miniszterelnöke.
Dr. Kállay Miklós
''In asperis et prosperis''
- 800 év Magyarország és Szabolcs megye szolgálatában –
A Kállay kúria versenyképes turisztikai
attrakciófejlesztése
ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0005
PROJEKT CÉLJA
 Kállósemjén település e program keretében indított településfejlesztési
projektet.
 Az Európai Unió által közel 100 %-os intenzitással támogatott beruházás
célja, hogy a település történelmi és kulturális örökségének megőrzésével
segítse elő a térség fejlődését, versenyképességének megteremtését.
 A Kúria jól frekventált helyen, a Nyíregyháza-Nyírbátor főútvonal
mentén, a település központjában helyezkedik el.
 Dr. Kállay Miklós miniszterelnök egykori lakóhelyén olyan turisztikai
helyszín jön létre, mely az országban egyedülálló módon eleveníti fel a 20.
század első felének nagypolgári miliőjét a korszak és a Kállay család
életének, tárgyainak bemutatásával.
 A komplex turisztikai kínálat tartalmas és szórakoztató kikapcsolódást
nyújt majd a hazai és külföldi látogatók számára.
TURISZTIKAI KÍNÁLAT
A beruházással olyan sokrétű turisztikai kínálat jön létre, mely vonzó
lesz a legszélesebb érdeklődői csoportok számára:
 régi játékokat felelevenítő játszóházat,
 sétányokkal övezet parkot,
 a történelem iránt érdeklődőknek a Kállay-család tárgyi
emlékeit bemutató kiállítást,
 a kor hangulatát felidézendő pedig a 20-as 30-as évekből
származó korabeli autót, motorokat és kerékpárokat
tekinthetnek meg és próbálhatnak ki az érdeklődők,
 A kúriában különleges nosztalgiakávézó nyílik meg,
 valamint egy 150 fő befogadására is alkalmas
rendezvényterem kerül kialakításra.
A beruházás várhatóan 2014. év végén fejeződik be és várja első látogatóit!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents