a prezentáció letöltése

Report
Svéd Kir.
Norvég és dán Kir.
Napóleon hadjáratai
1811-ig
Friedland
1806-1807 1807
Porosz
Varsói
Kir. Nagyhercegség
Jéna
Rajnai1806
Szövetség1805
1807-1808
Franciaország
spanyolországi
hadjárat
Spanyolország
Austerlitz
1805
Wagram
Habsburg Birodalom
1809 1809
Marengo
1800
1796-1797
itáliai hadjárat
Trafalgár 1805
1798-1799
egyiptomi
hadjárat
1
t
F
f
Svéd Kir.
Norvég és dán Kir.
Hadjáratok 1812-től
Borogyino
1812
Waterloo Lipcse Porosz Varsói
1815 1813 Kir. Nagyhercegség
Párizs
Párizs
Rajnai
1814
Szövetség
Franciaország
Moszkva
Habsburg Birodalom
O
h
N
h
Spanyolország
Elba
1815
A kontinentális zárlat (1806)
„1. A brit szigeteket zárlat alatt állónak nyilváníttatnak.
2. A brit szigetekkel mindennemű kereskedelem, mindennemű
kapcsolat tilos. Minek következtében az Angliába vagy angol
embernek címzett vagy angol nyelven írt levelek és csomagok nem
továbbíttatnak és elkoboztatnak.
3. Mindennemű angol alattvaló, bármiféle rendű és rangú is legyen,
akit saját vagy a szövetséges csapatok által elfoglalt területeken
találunk, hadifogolynak nyilváníttatik.
4. Mindennemű üzlet, mindennemű áru, mindennemű vagyon,
bármiféle is legyen, amely angol alattvaló tulajdonát képezi,
elkoboztatik […]
7. Semmiféle hajó, amely Angliából vagy gyarmatairól jön, vagy amely
jelen dekrétum kihirdetése után ott járt, nem fogadható be semmiféle
kikötőbe sem.
Melyik a helyes válasz?
1. Mit jelentett a Napóleon által kihirdetett kontinentális zárlat?
a)Európa nem kereskedhet más földrészekkel.
b)A Franciaországgal szövetséges államok nem léphetnek Angliával semmilyen jellegű
kapcsolatba.
c)Európa országai nem köthetnek szövetséget az Amerikai Egyesült Államokkal.
2. Ki volt Napóleon második felesége?
a)Mária Lujza
b)Mária Antoinette
c)Josephine
3. Ki volt a franciák ellen felvonuló koalíció fővezére Waterloo-nál?
a)Wellington
b)Kutuzov
c)Blücher
Megoldások
1. Mit jelentett a Napóleon által kihirdetett kontinentális zárlat?
a)Európa nem kereskedhet más földrészekkel.
b)A Franciaországgal szövetséges államok nem léphetnek Angliával semmilyen jellegű
kapcsolatba.
c)Európa országai nem köthetnek szövetséget az Amerikai Egyesült Államokkal.
2. Ki volt Napóleon második felesége?
a)Mária Lujza
b)Mária Antoinette
c)Josephine
3. Ki volt franciák ellen felvonuló koalíció fővezére Waterloo-nál?
a)Wellington
b)Kutuzov
c)Blücher

similar documents