Glattfelder Béla: A KAP jövője 2013 után

Report
A KAP jövője 2013 után
Glattfelder Béla
európai parlamenti képviselő
AGROMashEXPO
2013. január 31., Budapest
1
A KAP két fő kihívása
• A 21. század elején két fő kihívás áll a KAP előtt
– élelmiszerbiztonság: a világ népessége a jelenlegi 7 milliárdról 2050-ig
9,5 milliárd főre emelkedik
– energiabiztonság: nő a mezőgazdaság részesedése az
energiatermelésben
• biomassza (biogáz)
• bioüzemanyagok
– Brazíliában az összes cukortermés 50%-át bioetanol-gyártásra használják fel
2
Költségvetési viták
• Reform = pénzelvonás
– a reformokkal a gazdák mindig rosszul jártak
• KAP költségvetése körüli viták
– Teljes megszüntetés (brit és skandináv álláspont): a gazdáknak nincs
szükségük támogatásra (Gyurcsány 2009 Davos)
– KAP megvédése: a támogatások szintjének legalább 2013-as szinten
történő megőrzése
• Európai Parlament határozatai
• Magyar elnökség tanácsi határozata
• 2014-2020-as költségvetés
– egy dolog biztos: a KAP támogatás csökkenni fog
3
KAP-hoz benyújtott módosítók
4
A KAP szerkezete
• I . Pillér
– közvetlen kifizetések (területalapú támogatások)
– piaci intézkedések
• II. Pillér
– vidékfejlesztés
5
A közvetlen kifizetések újraelosztása
Európai Bizottság
* Calculated on the basis of all direct aids on the basis of
Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation
and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and
potentially eligible area 2009
* A 73/2009. EU rendeletben lefektetett összes közv. kif., (moduláció és fokozatos bevezetés után, kivéve POSEI/kisebb égeitengeri szigetek és gyapot) és a potenciálisan támogatható terület (2009) alapján számolva
** A közv. kif. rendelet-tervezet II. mellékletében lefektetett 2019-es (2020 költségvetési év) támogatás és a potenciálisan
támogatható terület (2009) alapján számolva
Forrás: Európai Bizottság – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság
6
A közvetlen kifizetések újraelosztása
7
A közvetlen kifizetések új rendszere
„Capping”
(mindenre vonatkozik, kivéve: zöldítés)
Kötelező keresztmegfeleltetés
Termeléshez kötött
támogatás
Kedvezőtlen adottságú
területek támogatása
• Számos ágazatban
• Nemzeti boríték 5%-a (SPS),
ill. 10%-a (SAPS)
(nem kötelező)
• Kedvezőtlen természeti
adottságok (pl. hegyvidék)
• Nemzeti boríték max. 5%-a (nem
kötelező)
Kisgazda támogatás
• Egyszerűsítés: igénylések
benyújtása és ellenőrzések
Fiatal gazdák támogatása
• 5 éven keresztül adható
• Tevékenység beindítására
• Nemzeti boríték max. 2%
• < 40 év alatt
• Átalányösszeg, a tagállam
által megállapított
feltételekkel
„Zöldítés”
• Vetésszerkezet diverzifikálása
• Állandó legelő fenntartása
• „Ökológiai fókusz”-terület
• A nemzeti boríték max.
10%-a (nem kötelező)
• Nemzeti boríték 30%-a
(kötelező)
Alaptámogatás
• Adott tagállamban v. régióban • 2014-től új jogosultságok kiosztása
hektáronként azonos összegű • Aktív farmer def.
kifizetés
VAGY
Forrás: Európai Bizottság – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság
8
Alaptámogatás
Európai Bizottság
•
Nemzeti boríték 50-55%-a
EP Mezőgazdasági Bizottsága
•
Új tagállamok: saját választásuk
alapján SAPS 2020-ig
•
Jogosultság megszerzése
→ Magyarországon (AKI
számításai szerint): 53%
(143€/ha)
– azonos összegű, területalapú
– régi tagállamok: SPS még 5 évig
•
Jogosultság megszerzése
– feltétel: legalább egy SAPS
igénylés 2009-ben, 2010-ben,
vagy 2011-ben
– eredeti kiosztás: 2014. május
– feltétel: legalább egy SAPS igénylés
2011-ben
•
Nemzeti tartalék
– alaptámogatás boríték 3%-a
– elsősorban fiatal gazdák
•
Nemzeti tartalék
– első évben 3%, de utána lehet
több is
– fiatal gazdák és új belépők
9
A közvetlen kifizetések új rendszere
„Capping”
(mindenre vonatkozik, kivéve: zöldítés)
Kötelező keresztmegfeleltetés
Termeléshez kötött
támogatás
Kedvezőtlen adottságú
területek támogatása
• Számos ágazatban
• Nemzeti boríték 5%-a (SPS),
ill. 10%-a (SAPS)
(nem kötelező)
• Kedvezőtlen természeti
adottságok (pl. hegyvidék)
• Nemzeti boríték max. 5%-a (nem
kötelező)
Kisgazda támogatás
• Egyszerűsítés: igénylések
benyújtása és ellenőrzések
Fiatal gazdák támogatása
• 5 éven keresztül adható
• Tevékenység beindítására
• Nemzeti boríték max. 2%
• < 40 év alatt
• Átalányösszeg, a tagállam
által megállapított
feltételekkel
„Zöldítés”
• Vetésszerkezet diverzifikálása
• Állandó legelő fenntartása
• „Ökológiai fókusz”-terület
• A nemzeti boríték max.
10%-a (nem kötelező)
• Nemzeti boríték 30%-a
(kötelező)
Alaptámogatás
• Adott tagállamban v. régióban • 2014-től új jogosultságok kiosztása
hektáronként azonos összegű • Aktív farmer def.
kifizetés
VAGY
Forrás: Európai Bizottság – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság
10
Zöldítés
Európai Bizottság
• Vetésszerkezet
– > 3 ha
• legalább háromféle növény
• legnagyobb: max. 70%
• legkisebb: min. 5%
EP Mezőgazdasági Bizottsága
• Vetésszerkezet
– 10 és 30 ha között
• legalább kétféle növény
• legnagyobb: 80%
– > 30 ha
• legalább háromféle növény
• legnagyobb: max. 75%
• két legnagyobb együtt: max. 95%
• Állandó legelő
– üzemszinten kötelező fenntartani
• Ökológiai célterület
– legalább 7%
– élővizek melletti védőzóna,
erdősített, vagy ugaroltatott terület,
tájképi elemek (pl. élősövény)
• Állandó legelő
– tagállami szinten kötelező
fenntartani
• Ökológiai célterület
–
–
–
–
> 10 ha
2014-2015: 3%
2016-tól: 5%
2018-tól: Biz. jav. Alapján, EP és
Tanács jóváhagyásával: max. 7%
– + nitrogén-megkötő növények (pl.
lucerna, borsó, szója)
11
Zöldítés
Európai Bizottság
• Automatikus mentesülés
(ekvivalencia)
– Natura 2000
– biogazdálkodó
EP Mezőgazdasági Bizottsága
• Automatikus mentesülés
(ekvivalencia)
–
–
–
–
–
Natura 2000
elegendő,
ha a terület
biogazdálkodó
egy része
AKG-program
állandó kultúrák
terület legalább 75%-a állandó
legelő, vagy kaszáló, ill. vízzel
borított (rizs) és a fennmaradó rész
kisebb mint 50 ha
12
A közvetlen kifizetések új rendszere
„Capping”
(mindenre vonatkozik, kivéve: zöldítés)
Kötelező keresztmegfeleltetés
Termeléshez kötött
támogatás
Kedvezőtlen adottságú
területek támogatása
• Számos ágazatban
• Nemzeti boríték 5%-a (SPS),
ill. 10%-a (SAPS)
(nem kötelező)
• Kedvezőtlen természeti
adottságok (pl. hegyvidék)
• Nemzeti boríték max. 5%-a (nem
kötelező)
Kisgazda támogatás
• Egyszerűsítés: igénylések
benyújtása és ellenőrzések
Fiatal gazdák támogatása
• 5 éven keresztül adható
• Tevékenység beindítására
• Nemzeti boríték max. 2%
• < 40 év alatt
• Átalányösszeg, a tagállam
által megállapított
feltételekkel
„Zöldítés”
• Vetésszerkezet diverzifikálása
• Állandó legelő fenntartása
• „Ökológiai fókusz”-terület
• A nemzeti boríték max.
10%-a (nem kötelező)
• Nemzeti boríték 30%-a
(kötelező)
Alaptámogatás
• Adott tagállamban v. régióban • 2014-től új jogosultságok kiosztása
hektáronként azonos összegű • Aktív farmer def.
kifizetés
VAGY
Forrás: Európai Bizottság – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság
13
Egyéb támogatások
Európai Bizottság
• Fiatal gazdák támogatása
EP Mezőgazdasági Bizottsága
• Fiatal gazdák
– nemzeti boríték max. 2%-a, nem
kötelező
– max. 25 ha
• Termeléshez kötött támogatások
– nemzeti boríték 2%-a, kötelező
– max. 100 ha
• Termeléshez kötött támogatások
– taxatív lista: nincs benne a dohány,
sertés, baromfi
– nemzeti boríték max. 10%-a
• Kisgazda támogatás
– Mo.-on ≈ 1 000 €
– tagállamnak kötelező alkalmazni
– DE: gazdának nem kötelező belépni
– bármely mezőgazdasági termék
(Annex I.)
– nemzeti boríték max. 15%-a
•
Kisgazda támogatás
– max. 1 500 €
– Tagállam dönthet, hogy alkalmazza
– DE: ahol alkalmazzák, ott kötelező
belépni, akinek a támogatása
< 1 500 €
14
„Capping”
• „Capping”: nagyobb kifizetések összegének csökkentése
• 150 és 200 ezer euró közötti rész 20%-kal,
• 200 és 250 ezer euró közötti rész 40%-kal,
potenciálisan érintett gazdaságok
száma: 569
• 250 és 300 ezer euró közötti rész 70%-kal,
• 300 ezer euró feletti rész 100%-kal csökkenne → potenciálisan érintett gazdaságok
száma: 183
– beleszámít: alaptámogatás, termeléshez kötött, fiatal gazda támogatás
– nem számít bele: zöldítés
– csökkenteni lehet az alkalmazottak munkabérével és járulékaival (+ EP:
alvállalkozók díjával)
Pl. egy gazdaság éves támogatása 250 000 euró, ebből 75 000 eurót „zöldítés” címén kap, és emellett kifizet 30 000 eurót
munkabérekre.
Ebben az esetben a „capping”-köteles támogatási összeg 250 000 – 75 000= 175 000 euró lesz, de ebből még levonható 30 000
munkabér jellegű juttatás. Így viszont a támogatás már 150 000 euró alá kerül, azaz nem kell a „capping”-et alkalmazni
– tagállamon belül, vidékfejlesztésre lehet átcsoportosítani
15
A KAP szerkezete
• I . Pillér
– közvetlen kifizetések (területalapú támogatások)
– piaci intézkedések
• II. Pillér
– vidékfejlesztés
16
Piaci intézkedések
Európai Bizottság
• Cukorkvóták
– megszűnnek a 2014/15-ös gazdasági
évet követően
• Szőlőtelepítési jogok
– megszűnnek 2015-től
• Tejpiac
– kvótarendszer 2015-ös
megszűnése után nincs direkt
piacszabályozás
EP Mezőgazdasági Bizottsága
• Cukorkvóták
– Fennmaradnak a 2019/20-as
gazdasági évig
– + 30 000 t izoglükóz
Magyarországnak
• Szőlőtelepítési jogok
– fennmaradnak 2030-ig
• Tejpiac
– Kvótarendszer 2015-ös megszűnése
után:
• Bizottság dönthet úgy, hogy
legalább három hónapig
– többlet-támogatást nyújt azon
termelőknek, akik 5%-kal
csökkentik a termelésüket az előző
évhez képest
– Illetéket ró ki azokra a termelőkre,
akik 5%-kal növelték a
termelésüket az előző évhez képest
– Mo.-on 2015-ig lehetőség nyílik a
termelés bővítésére
17
A KAP szerkezete
• I . Pillér
– közvetlen kifizetések (területalapú támogatások)
– piaci intézkedések
• II. Pillér
– vidékfejlesztés
18
Vidékfejlesztés
Európai Bizottság
EP Mezőgazdasági Bizottsága
• Klímavédelmi célokra (megújuló
• Klímavédelmi célokra (megújuló
energiák, biodiverzitás stb.)
energiák, biodiverzitás,
kötelező legalább a források 25%biogazdálkodás stb.) kötelező
át fordítani
legalább a források 25%-át
fordítani
– preambulumban, tagállamok szerint
jogilag nem kötelező
• Öntözési beruházások
– legalább 25%-os vízhasználatcsökkenés
• AKG
– a zöldítéshez képest
többletkövetelményt kell teljesíteni a
támogatáshoz
– jogszabályszövegben, jogilag
kötelező
• Öntözési beruházások
– nincs 25%-os vízhasználatcsökkentési előírás →
új beruházások is támogathatók
• AKG
– „kettős támogatás”: támogatható a
zöldítés feltételéül szabott
kötelezettség teljesítése is
19
Megújuló energia a mezőgazdaságban
20
http://glattfelder.fidesz-eu.hu/
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
22

similar documents