Letöltés

Report
ALAPOZÁS
2010-2011 TAVASZI FÉLÉV
Dr. Móczár Balázs
Budapest
2014. tavasz
1. RAJZFELADAT-ÉPÜLET SÍKALAPOZÁSA
2. TALAJOK TALAJFIZIKAI PARAMÉTEREI.
3. ALAPRAJZ-HELYSZÍNRAJZ
4. FÚRÁS- ÉS RÉTEGSZELVÉNYEK.
4. FÚRÁS- ÉS RÉTEGSZELVÉNYEK.
5. TALAJVÍZ VISZONYOK, KÉMIAI ÖSSZETÉTEL.
Talajvíz tervezési szintje (GWLd):
GWLd=GWLk+0,5m
6. ALAPOZÁSI SÍK ÉS KIINDULÁSI ADATOK FELVÉTELE
Alapozási sík felvétele:
FL=pps-padozat vastagsága-alaptest magassága
Padozat vastagsága:
10-15cm
Alaptest kiindulási méretei:
Halaptest=0,5-0,7m
Balaptest=1,0-1,5m
7. TEHERFELVÉTEL
Sávalap esetén:
Vízszintes és függőleges erők.
Pontalap esetén:
Függőleges erők.
Függőleges erő meghatározása:
7. TEHERFELVÉTEL
Vízszintes erő meghatározása:
f=Ghk/(Gvk+Qvk)
exk=f*hsáv
Beff=B-2*exk
8. TALAJTÖRÉSI ELLENÁLLÁS SZÁMÍTÁSA,
ALAPTEST SZÉLESSÉG MEGHATÁROZÁSA
8. TALAJTÖRÉSI ELLENÁLLÁS SZÁMÍTÁSA,
ALAPTEST SZÉLESSÉG MEGHATÁROZÁSA
Talajtörési ellenállás tényezői:
Alaki tényezők:
Teher ferdeségét figyelembe
vevő tényezők:
sávalap
pilléralap
Felülnézet
csúszólapok
csúszólap
VV==1000
906 kN
kN
H = 423 kN
Ferde terhelés esetén :
ic , iq , ig < 1
Ferde erő = 1000 kN
Erő ferdeség, q = 25o
A csúszólap laposabb és rövidebb
8. TALAJTÖRÉSI ELLENÁLLÁS SZÁMÍTÁSA,
ALAPTEST SZÉLESSÉG MEGHATÁROZÁSA
Az alapsík alatti talaj hatékony térfogatsúlyának tervezési értéke:
Takarási nyomás az alapozási síkon (hatékony geosztatikai nyomás a
legkisebb takarásból):
q = g.Df
Megnövekedett
Csúszólap-hossz
Általában a szilárdság
a mélységgel növekszik
9. ALAPTEST SZÉLESSÉGI ÉS MAGASSÁGI MÉRETÉNEK
MEGHATÁROZÁSA
B kiszámítása (előzetesen, kezdő felvételnél):
Sávalap másodfokú egyenlet (Beff2)
Pontalap harmadfokú egyenlet (B3)
B=Beff+2*exk
B számítása iterálással, addig változtatva a méreteket (B és a
hozzá tartozó h (magasság)), amíg
0,95*Rd < Vd < Rd
10. ALAPTEST MAGASSÁGI MÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA
11. SÜLLYEDÉSSZÁMÍTÁS
Az alaptestek alatti feszültségek meghatározása:
SÁVALAP
σ0:
PONTALAP
Előterhelés az alapozási síkon
(korábban működő, hatékony geosztatikai nyomás)
11.1. LAMELLÁKRA OSZTÁS
Az alaptest alatt közvetlenül 20 cm-es lamellák:
• sávalap esetében 2B-ig,
• pontalap esetében 1,5B-ig,
Mélyebben 40 cm-es lamellák.
Lamella váltás:
• talajrétegeknél
• GWLk-nál
11.2. FESZÜLTSÉGSZÁMÍTÁS KARAKTERISZTIKUS PONT
ALATT (KANY-TÁBLÁZAT)
SÁV
B
Z
PONT
11.2. FESZÜLTSÉGSZÁMÍTÁS KARAKTERISZTIKUS PONT
ALATT (KANY-TÁBLÁZAT)
SÁV
11.3. FESZÜLTSÉGCSÖKKENÉS ÁBRÁZOLÁSA
Metszéspont=határmélység (m0)

similar documents