3. A Imagine Logo alapjai ( + érdekességek)

Report
IMAGINE LOGO
MŰVELETEK A TEKNŐSSEL
 Jobb
klikk
(pontosan kattints)
a teknősre.
 „t1” a teknős neve
(mivel több teknős is
létrehozható)
 Mozgatás opcióval
áthelyezhető a
teknőc bárhova a
rajzlapon.
LEGEGYSZERŰBB PARANCSOK
Művelet
Parancs (példa)
Megjegyzés
Előre
e_100
Hátra
h_100
A teknőc csak előre
és hátra tud haladni!
Balra
b_90
Jobbra
j_90
Egyhelyben marad,
csupán elfordul.
törölkép
Mindent letöröl!
haza
-
Tollat fel
tf
Tudsz rajzolni!
Tollat le
tl
Nem tudsz rajzolni!
trd_h_90
Használata után a
tollat le kell tenni!
tsz!_0 ---- tsz!_15
0-tól 15-ig adhatóak
meg alapszínek 0
fekete 15 fehér
tv!_5
1 a legvékonyabb
Rajzlap törlése
Teknőcöt a kezdő
pozícióba
Radírozás
Tollszín
Tollvastagság
BONYOLULTABB PARANCSOK
Művelet
Parancs (példa)
Megjegyzés
ism_3[e_50_j_90]
AZ ismétlés művelete
a [] zárójelek közötti
egyszerű feladatokat
végzi el annyiszor,
ahányszor a [ zárójel
előtt megadtuk neki!
ism_10[e_20_j_20]
Ismétlés
ism_360[e_1_j_1]
e_véletlenszám_500
Véletlen szám
megadása
j_véletlenszám_360
Várakozás
várj_1000
Ebben a példában a
teki előre megy 0500-ig valamilyen
távolságot.
Ebben a példában a
teki elfordul jobbra 0360-ig valamennyit,
vagyis akár teljesen
körbefordul!
A következő feladat
elvégzése előtt vár
kb. 1 másodpercet.
ALAKZATOK KÉSZÍTÉSE – A HÁROMSZÖG
ism 3[e 100 j 120]
360:3=120
ALAKZATOK KÉSZÍTÉSE – A NÉGYZET
ism 4[e 100 j 90]
360:4=90
ALAKZATOK KÉSZÍTÉSE – AZ ÖTSZÖG
ism 5[e 100 j 72]
360:5=72
ALAKZATOK KÉSZÍTÉSE – A HATSZÖG
ism 6[e 100 j 60]
360:6=60
ALAKZATOK KÉSZÍTÉSE – A KÖR
ism 360[e 1 j 1] vagy
kör 115 {a kör átmérője}
360:360=1
ÉRDEKESSÉGEK – SZÍNES FIRKÁLÓ
törölkép ism 50000 [tsz! véletlenszám 15 b
véletlenszám 360 e véletlenszám 20 j véletlenszám 360
e véletlenszám 20 j véletlenszám 360 e véletlenszám
20]
ÉRDEKESSÉGEK – SZÍNES KÖR FIRKÁLÓ
törölkép ism 50000 [tsz! véletlenszám 15 kör
véletlenszám 50 tf j véletlenszám 360 e véletlenszám
50 tl]
ÉRDEKESSÉGEK – SZÍNES „ESŐ”
törölkép ism 5000 [tsz! véletlenszám 15 kör 50 tf b 90
h 1 tl tölt tf j véletlenszám 360 e véletlenszám 500 tl
várj 100]
ÉRDEKESSÉGEK – KARIKÁK
törölkép ism 18[kör 100 e 20 j 20]
ÉRDEKESSÉGEK – KIS VIRÁG RAJZOLÓ LASSÚ
törölkép ism 4 [e 10 b 90 ism 360 [e 1 j 1 várj 10] j 180
várj 10]
ÉRDEKESSÉGEK – CSIPKÉZETT NÉGYZET
törölkép tsz! 0 ism 4 [ism 3 [ism 2[e 25 j 90] ism 2[e 25
b 90]] j 90 ]
ÉRDEKESSÉGEK – SZÍNES NÉGYZET RAJZOLÓ
VÉLETLENSZERŰ SZÍNEKKEL
ism 4[ism 4[e 50 j 90 ism 4[ism 4[e 50 j 90 ism 4[ism
4[e 50 j 90 ism 4[ism 4[tsz! véletlenszám 15 e 50 j 90]tf
j 45 e 5 tl tsz! véletlenszám 15 tölt tf h 5 b 45 tl j 90]]j
90]]j 90]]j 90]
ÉRDEKESSÉGEK – PLUSSZ JEL
ism 4[ism 2[e 50 j 90] e 50 b 90]
ÉRDEKESSÉGEK – SZÍNES 6SZÖG RAJZOLÓ
ism 1000 [törölkép ism 3[ism 3[ism 2[ism
6[tsz! 15 e 50 j 60 várj 10] tsz! véletlenszám
14 tf j 20 e 20 tl tölt tf h 20 b 20 tl] b 60]] j
180 várj 1000]
A pirossal
kiemelt számokat
ha módosítod
egyéb
alakzatokat is
készíthetsz.
Például:
8szög: 45-45
ÉRDEKESSÉGEK –HATSZÖG RAJZOLÓ
törölkép
ism 6[ism 6[e 50 j 60] b 60]

similar documents