dr. Pályi Zoltán

Report
Adó és számviteli változások
2015.
DR. PÁLYI ZOLTÁN
TARTALOMJEGYZÉK
 Társasági adó
 Számvitel
 Art
 Termékdíj
 NETA
Társasági adó
VESZTESÉGELHATÁROLÁS
 A Társasági adó törvény 2014 végéig hatályos rendelkezései szerint az elhatárolt
veszteségek a keletkezésük sorrendjében korlátlanul továbbvihetők.
 2015-től azonban a veszteségek kizárólag a keletkezésüket követő öt adóévben
válnak majd felhasználhatóvá.
 Átmeneti szabályként a 2015 előtt keletkezett veszteségeket a keletkezésük
adóévében hatályos feltételek szerint 2025. december 31-ig lehet felhasználni.
 Az átalakulások során átvett, vagy tulajdonosváltozással érintett adózónál
keletkezett veszteségek felhasználása tekintetében is korlátot nevez meg a törvény.
 A korlát mértéke a társaság a tranzakciót megelőző 3 adóévének, illetve az érintett
adóévnek a jogelőd tevékenységéből származó bevételének arányában határozza
meg a veszteség felhasználásának mértékét.
JÖVEDELEM (NYERESÉG) MINIMUM
Nyereség minimum példák
A vállalat
B vállalat
Adózás előtti eredmény
120
Korrigált adóalap
-20
Minimum nyereség adóalap
34
Új előírás a kiszámításra vonatkozóan (Tao 6.§ 8) bek)
40
45
42
C vállalat
100
80
110
2015. Január 1-től a minimum nyereség számításánál nem vonható le
az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatás, gyakorlatilag az összes bevétel 2%-a az
adóalap.
Például 200 Mrd Ft éves összes bevételnél, 4 Milliárd forint
a minimum nyereség adóalap
Fontos: 2015 és 2016 már referencia időszak!
KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK DEFINÍCIÓJA
Tao törvény 4.§ 23. f) alpont: az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés
egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő
befolyásgyakorlás valósul meg
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Példa: ‚A’ cég tagja egyben ügyvezető (önállóan), de ‚B’ cégben is ügyvezető (önállóan)
Ennek következtében ‚A’ és ‚B’ cég kapcsolt vállalkozás függetlenül attól hogy ‚B’-nek
ki a tulajdonosa (tagja).
Teendő: 15T201T változás bejelentő 2015. január 15-ig
SPORT TÁMOGATÁS ÉS FILM ILLETVE ELŐADÓ-MŰVÉSZETI
TÁMOGATÁS
 Változnak továbbá a látvány-csapatsport, a film és előadó-művészeti támogatás
szabályai is.
 A támogatást a jövőben adóelőlegből, illetve az adóból való rendelkezéssel lehet
érvényesíteni, a támogatást az adóhatóság utalja majd a kedvezményezetteknek. A
dokumentációs kötelezettség külön rendeletben kerül majd tisztázásra. Fontos
szempont, hogy akár 7,5% adójóváírás is kapható a támogatás után
 Az adóelőny a gyakorlatban az adó és adóelőleg megfizetése utáni adójóváírás
formájában érvényesíthető.
 A változás célja az IFRS rendszeréhez történő illeszkedés, azaz IFRS-ben nem rontja
az üzemi eredményt az adott támogatás.
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSA
 Társasági adótörvény 4.§ 16/c: felsőoktatási támogatási megállapodás
 Tao. 3. sz melléklet, B rész 23.pont: vállalkozási tevékenyég érdekében felmerült
ráfordítás a felsőoktatási támogatás (tehát nem adókedvezmény, hanem
adóalapban elszámolható ráfordítás, de fontos hogy legalább 5 évre szóljon a
megállapodás.
 Tao. 7.§ 1) zc) pont szerint a támogatás 50 százaléka adóalap csökkentő
 Igazolás szükséges az adóalap csökkentéshez
 Nem csak pénzbeli támogatás lehet hanem akár eszköz is.
Számvitel
SZÁMVITELI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI
Fontosabb változások
1. Pénzügyi lízing fogalma nem a Ptk-ra hivatkozik hanem a Hpt szerinti fogalmat használja
2. Üzletág értékesítés nettó árbevétel a piaci ár feletti ellenérték
3. Veszteség fedezetéül szolgáló pótbefizetés könyvelése
4. Tőketartalék emelése jegyzett tőkével egyidejűleg
5. Késedelmi kamat (mérlegkészítésig ismertté vált) nem passzív időbeli elhatárolás hanem
kötelezettség (44.§)
Adózás rendje
ADÓZÁS RENDJE – LEGFŐBB VÁLTOZÁSOK
 Ügyletek minősítése (Art 1§ 3a) bekezdése) : Amennyiben az Adóhatóság egy adott
ügyletet (pl. szerződés, tranzakció) az egyik adózónál folytatott ellenőrzés keretén
belül már minősített, úgy a másik adózónál történő vizsgálat során hivatalból
ugyanazt a minősítést köteles figyelembe venni.
 Feltételes adó megállapítás: Csak változatlan tényállás mellett, az adott ügyben
kötelező! A határozathozatalra nyitva álló határidő 75 napról 90 napra, sürgősségi
esetben 45 napról 60 napra nő. Art 132.§
 A személyes konzultáció díja 100 ezer forintról 500 ezer forintra nő, Art 132.§
 Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER), Art 22/E§
 Összesítő jelentés értékhatár figyelembe vétele nélkül is lehet, Art 31/B §
Környezetvédelmi termékdíj
FONTOSABB VÁLTOZÁSOK A SZABÁLYOZÁSBAN
 Új termékek körök:
 egyéb vegyipari termék pl. szappanok, mosószerek, szépségápolási cikkek,
testápolók,
 egyéb műanyag termék pl. művirág, levél és gyümölcsutánzat
 irodai papír pl. nyomtató papír, fénymásolópapír
 Kereskedelmi csomagolás: csak a fémből készült fogyasztói italcsomagolás
maradt a körben
 Új csomagolószerek:
• Műanyag élvédő profil
• Műanyag rugalmas tömlő
• Vasból vagy acélból készült pántoló szalag
• Szórakoztató elektronika tárgyi hatály bővülés: fotovoltaikus elem, vezeték nélküli
infravörös távirányító eszköz
• Csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíj átalánya változott
EGYES TERMÉKDÍJTÉTELEK 2015-BEN
TERMÉKDÍJKÖTELES ANYAGÁRAM
Gumiabroncs
Kenőolaj
Műanyag bevásárló-reklám táska
Reklámhordozó papír
Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat
Szappanok, mosószerek
Szépségápolási, testápoló készítmények
Irodai papír
Díjtétel
2014
(Ft/kg)
Díjtétel
2015
(Ft/kg)
52
112
1800
64
-
57
114
1900
85
1900
11
57
19
Népegészségügyi termékadó
(NETA)
NETA 2015, FONTOSABB VÁLTOZÁSOK
 Népegészségügyi termékadót vetnek ki az alkoholos italokra jelentős részére is
(kivételt képeznek például a mézes, illetve gyógynövényes italok, valamint a
gyümölcs-párlatok.
Alkoholtartalom
tól
1,2
5
15
25
35
45
ig
5
15
25
35
45
adómérték (Ft/l)
20
100
300
500
700
900
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents