Kovács Anett

Report
Az utógondozás szerepe és fontossága az Igazságügyi
Szolgálatnál
Dr. Kunfalvi Zoltán, KIMISZ Főigazgató
Utógondozás szabadulás előtt és után
Kovács Anett
Utógondozás területi koordinátor
KIH
Utógondozó koordinátorok munkavégzésének
helye:
1. Büntetés-végrehajtási intézetben (min 24 óra)
2. Igazságügyi Szolgálatoknál/bérelt irodában/ végzett
tevékenységek:
• Ügyfélfogadás
• Szociális ügyintézés (egyeztetés ISZ, pártfogó felügyelő, iratok
beszerzése…)
• Dokumentálás
A fogvatartottak számára nyújtott szolgáltatások az
egyes szakaszokban:
• Első szakasz: A fogvatartottak toborzása,
tájékoztatása
• motiváció megteremtése, fenntartása, mindezt egyéni
és csoportfoglalkozások keretében
Második
szakasz:
A
felkészítése /tréningek/
fogvatartottak
gyakorlati
• Az egyéni szükségletek, orientáció feltérképezése,
jövőkép kialakítása
• Készség és képesség fejlesztő tréningek
I.
Szociális ügyintézés
• Iratpótlás
• Lakhatási lehetőséggel összefüggő segítségnyújtás
• Szociális és társadalombiztosítási ellátásokhoz való hozzáférés
segítése pl.: nyugdíj ügyek intézése, intézményi elhelyezés
• Jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférés segítése
• Gyámügyi, gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás,
ügyintézés segítése
II. Komplex esetkezelés/egyéni tanácsadás
• Segítő beszélgetés
• Önkéntes és/vagy sorstárssegítő szervezése
• Családi kapcsolatok helyreállítása
• Jóvátételi programok előkészítése, szervezése, megvalósítása
(IMEI-ben nem valósul meg)
• Hozzátartozói csoport szervezése
• Önsegítő csoport facilitálása
• Egyéb egyéni tanácsadás/tájékoztatás (pártfogó felügyelő
tevékenységről, civil és egyházi szervezetek tevékenységéről)
Harmadik szakasz: A fogvatartottak szakképzése
• Szolgáltatások nyújtása.
• A szakma/képzésen részt vevő
motivációjának fenntartása egyéni
foglalkozásokkal.
fogvatartottak
és csoport
Negyedik szakasz: Intenzív utógondozás
1. Kivezető szakasz
2. Szabadulást követő utógondozás
Célja: szabadulásra való felkészítés, motiváció fenntartása.
Önkéntesek bevonása
Település érzékenyítése – műhelymunkák
Család, kisközösségek felkészítése a szabadulásra
Csoportos foglalkozások
• Készség és képességfejlesztő csoportok- életviteli készségek
szinten tartása, javítása
• Resztoratív érzékenyítő csoport- ez az IMEI-ben nem valósul
meg
• Helyi közösség érzékenyítése- területi műhelymunka, jóvátételi
programok
2. Szabadulást követő utógondozás:
Célja: visszailleszkedés a munka világába és a
társadalomba, a motiváció fenntartása
• Szükség esetén pszichológusi segítésnyújtás is
igénybe vehető
Új elemek a projektben
1. Területi bővítés: a projekt országos kiterjesztése, így az egész
börtönpopulációt lefedése.
2. Mentori rendszer fenntartása: melyben az 5.6.2.-ben dolgozó
„régi” kollégák mentor tevékenységet folytatnak különböző
speciális témában, ezzel is segítve az újonnan belépő kollégák
kezdeti nehézségeinek leküzdését, felmerülő problémák
orvoslását, az egységes gyakorlat bevezetését.
3. Célcsoport bővítés:
A TÁMOP 5.6.3. kiemelt projektben minden büntetésvégrehajtási intézet részt vesz, így az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézet is. Az itt elhelyezett fogvatartottak a
már említett speciális csoportokon belül is külön kategóriát
képeznek.
Az
intézetben
kényszergyógykezelt
fogvatartottak
képezhetősége nem tér el az átlag populációtól, de
elengedhetetlen aktuális pszichés állapotuk figyelemmel
kísérése, folyamatos nyomon követése, melynek változása
befolyásolja produktivitásukat, részvételüket a programban.
4. Szolgáltatás bővítés:
Nagyobb hangsúly kerül a helyi közösségekkel való együttműködésre,
melynek kiváló színteret fognak biztosítani a helyi szinten rendszeresen
megszervezésre kerülő területi műhelymunkák. A találkozó résztvevői a
párfogás szakterületén, büntetés-végrehajtási intézetekben, munkaügyi
hivataloknál dolgozó szakemberek, munkáltatók, helyi önkormányzatok,
segítő szervezetek, egyházak képviselői.
Módszer: kerekasztal-beszélgetés formájában, mely alkalmas arra, hogy
a partnerek között érdemi konzultáció, véleménycsere valósulhasson
meg.
Célja: a szabadult utógondozottak társadalmi és munkaerő-piaci
integrációs/reintegrációs esélyeit növelni, továbbá a település
érzékenyítését, motivációját megteremteni.
Szakmai megvalósítók felkészítéseKözigazgatási és Igazságügyi Hivatal
•
•
•
•
•
Nyitó felkészítő: 3nap
Resztoratív technikák tréning: 5 nap
Motivációs interjútechnika tréning: 5 nap
Önkéntesek és sorstárssegítők felkészítése: 4 nap
Önkéntesek és sorstárssegítők ismétlő felkészítése: 2 nap
Megyei Igazságügyi Szolgálatok tájékoztatása
• KIH NYITÓ KONFERENCIA
• MEGYEI VEZETŐK TÁJÉKOZTATÁSA (KIH vezetői értekezlet keretében, emailen, telefonon)
• SZAKMAI HÍRLEVÉL
• SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ
• KIH ZÁRÓ KONFERENCIA
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kovács Anett
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Utógondozás területi koordinátor
"TEtt-program az áldozatokért és a tettesekért"
Tel.: +36/30-869-1141
[email protected]
[email protected]

similar documents