Kölcsönös Megfeleltetés * változások 2013-ban

Report
Gödöllő, 2013.04.10.
Nagy Attila, GAK Nonprofit Közhasznú Kft.
HMKÁ - 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
Az állandó legelőkön tárgyév szeptember 30-ig
legalább egyszer tisztító kaszálást kell végezni.
(várható előírás)
JFGK 4. - A nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodás
59/2008. (IV. 29.) FVM r.
 Tilos kijuttatni trágyát november 15-től február
15-ig. (Kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol
február 1-jétől a trágyakijuttatás megengedett.)
 Elszivárgás
elleni védelem nélküli ideiglenes
trágyakazal nem létesíthető és nem tartható fenn
november 15.-február 15. között mezőgazdasági
művelés alatt álló táblán.
JFGK 4. - A nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodás
59/2008. (IV. 29.) FVM r.
 Tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-
ig. (Kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol
február 1-jétől a trágyakijuttatás megengedett.)
 Elszivárgás
elleni védelem nélküli ideiglenes
trágyakazal nem létesíthető és nem tartható fenn
október 31.-február 15. között mezőgazdasági
művelés alatt álló táblán.
JFGK 4. - A nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodás
59/2008. (IV. 29.) FVM r.
12%-nál meredekebb lejtésű területre műtrágya és
szervestrágya csak a jogszabályi feltételek mellett
alkalmazható. 17%-nál meredekebb lejtésű területre trágya
nem juttatható ki.
 A) Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésű
területeken csak a külön jogszabály szerinti talajvédelmi
tervben meghatározott erózió elleni védelem biztosításával
juttatható ki trágya.
 B) Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett,
kivéve csúszócsöves (csőfüggönyös) eljárással, melynek
alkalmazása 12%-ig megengedett. Injektálási technológia
17% meredekségig alkalmazható.
 C) Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára
csak haladéktalan bedolgozás mellett juttatható ki, kivéve a
fejtrágyázás műveletét.
JFGK 4. - A nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodás
59/2008. (IV. 29.) FVM r.
12%-nál meredekebb lejtésű területre műtrágya és
szervestrágya csak a jogszabályi feltételek mellett
alkalmazható. 17%-nál meredekebb lejtésű területre trágya
nem juttatható ki.
 A) Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésű
területeken csak a külön jogszabály szerinti talajvédelmi
tervben meghatározott erózió elleni védelem biztosításával
juttatható ki trágya.
 B) Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett,
kivéve csúszócsöves (csőfüggönyös) eljárással vagy
injektálással,
amelyeknek
alkalmazása
12%-ig
megengedett.
 C) Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára
csak haladéktalan bedolgozás mellett juttatható ki, kivéve a
fejtrágyázás műveletét.
JFGK 4. - A nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodás
59/2008. (IV. 29.) FVM r.
Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív
legeltetéses
állattartás
ideiglenes
szálláshelyein
képződött trágya, illetve a karámföld közvetlenül
termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem
szükséges.
JFGK 4. - A nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodás
59/2008. (IV. 29.) FVM r.
Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív
legeltetéses
állattartás
ideiglenes
szálláshelyein
képződött trágya, illetve a karámföld közvetlenül
termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem
szükséges
abban
az
esetben,
ha
a
trágya
felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes
szálláshelyen legalább 6 hónapig biztosított.
59/2008. (IV. 29.) FVM r. egyéb változásai
3. számú melléklet - Nitrátérzékeny területen a tápanyag-
gazdálkodási számításoknál a főbb növények esetében
figyelembe vehető maximális értékek;
A) A tenyészidőszak alatt maximálisan kijuttatható N
műtrágya hatóanyag (kg/ha) főbb szántóföldi növények
esetén termőhelyenként a talaj tápanyag ellátottságának
függvényébe,
számolva
átlagos
termőhelyenkénti
átlagtermésre
59/2008. (IV. 29.) FVM r. egyéb változásai
3. számú melléklet - Nitrátérzékeny területen a tápanyag-
gazdálkodási számításoknál a főbb növények esetében
figyelembe vehető maximális értékek;
A) A tenyészidőszak alatt maximálisan kijuttatható N
műtrágya hatóanyag (kg/ha) főbb szántóföldi növények
esetén termőhelyenként a talaj tápanyag ellátottságának
függvényébe,
számolva
átlagos
termőhelyenkénti
átlagtermésre
59/2008. (IV. 29.) FVM r. egyéb változásai
A
B
C
D
közepes
jó
1. Őszi búza
1.
termőhelyi kategória
gyenge
N ellátottságú talajon
I. mezőségi talajok
2. (csernozjomok)
3. II. barna erdőtalajok
III. réti és öntés talajok
4.
IV. laza és homoktalajok
5.
A
190
170
130
170
170
155
155
125
135
130
120
110
B
C
D
közepes
jó
2. Kukorica
1.
termőhelyi kategória
gyenge
N ellátottságú talajon
I. mezőségi talajok
2. (csernozjomok)
3. II. barna erdőtalajok
III. réti és öntés talajok
4.
IV. laza és homoktalajok
5.
190
170
150
190
180
160
160
150
140
150
130
120
JFGK 18. Az állatjólét - mezőgazdasági haszonállatok védelme
(32/1999. (III.31.) FVM r.)
Annak az állattartónak, aki legalább ötszáz hústermelés
céljából tartott csirkét tart, az állatok jólétéért felelős
személyt kell kijelölnie.
(Az állatjóléti felelősnek a kijelölést követő fél éven belül
állatvédelmi képzésen kell részt vennie, és képesítési
bizonyítványt kell szereznie.)
JFGK 18. Az állatjólét - mezőgazdasági haszonállatok védelme
(32/1999. (III.31.) FVM r.)
Annak az állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából legalább
a) ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét,
b) harminc lovat,
c) ötven szarvasmarhát,
d) száz sertést,
e) száz futómadarat,
f) száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer előállítás céljából
tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállományt,
g) kétszáz juhot,
h) kétszáz kecskét,
i) kétszázötven anyanyulat,
j) kétszázötven prémesállatot,
k) háromszázötven tojótyúkot,
l) ötszáz egyéb baromfit, kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét,
m) ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben,
n) ezer hízónyulat, vagy
o) ötezer fácánt zárt térben tart, az állatok jólétéért felelős személyt kell kijelölnie.
(Azt a személyt lehet állatjóléti felelősnek kijelölni, aki a kijelölést megelőzően
állatvédelmi képzésen részt vett, és képesítési bizonyítványt szerzett.)
JFGK 5. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és
növények védelme (2009. évi XXXVII. tv)
Natura 2000 erdőterületek földhasználati előírásai
 Az erdőtervben szereplő előírásnak megfelelően be kell tartani a
tisztítóvágás, gyérítés, készletgondozó használat, fokozatos felújítóvágás,
szálaló vágás, szálalás esetén az egyes fafajok visszahagyását, az egyedi
jellegzetességgel bíró (különösen odvas, böhönc) faegyedek visszahagyását,
az álló és fekvő holtfa visszahagyását.
 Egészségügyi fakitermelés esetén be kell tartani a legfeljebb 5 m3/ha
mértékig álló és fekvő holtfa visszahagyására vonatkozó erdőtervben
szereplő előírásokat.
 Véghasználat esetén be kell tartani a hagyásfák visszahagyására, valamint a
faállomány élőfakészletének 5 százalékos mértékéig a facsoportok
visszahagyására vonatkozó erdőtervben szereplő előírásokat.
 Be kell tartani az erdőtervben szereplő a fakitermelés elvégzésére vonatkozó
térbeli és időbeli korlátokat.

similar documents