proposal projek

Report
POLITEKNIK UNGKU OMAR
Takwim
Project
JJ514
Course
Outline
Project 1
Flow
Chart
Syllabus
 Pastikan pelajar telah mendaftar kursus JJ514 Project 1.
 Untuk mendapatkan kepastian telah mendaftar, pelajar boleh menyemak nama pada
senarai kehadiran dari pensyarah kursus yang di ambil daripada ipuo ataupun
meminta bantuan daripada penasihat akademik masing2 untuk menyemak status
pendaftaran.
 Kegagalan pelajar mendaftar dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan
pelajar dikecualikan daripada kursus JJ514.
 1 kumpulan maksimum 4 orang
 Setiap kumpulan perlu menyediakan proposal projek (4 ahli = 4
proposal minimum)
 Tajuk projek adalah bebas tidak terikat kepada program.
 Proposal perlulah mengandungi sekurang-kurangnya tajuk, pengenalan
kepada projek, pernyataan masalah, objektif, skop dan juga lakaran
projek 3D berserta ukuran.
 Ahli kumpulan adalah tetap sehingga ke semester 6.
 Setiap kumpulan perlu mendapatkan penyelia projek (hari
jumaat minggu ke-3 due date)(BORANG Up-Pro 1)
 Proposal perlu dibawa bersama semasa proses
mendapatkan penyelia.
 Setiap kumpulan boleh memilih penyelia dikalangan
Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik
Ungku Omar.
 Borang Up-Pro 1 cadangan tajuk projek berserta proposal +
CD perlu dihantar ke unit projek pada jumaat minggu ke-3
sebelum pukul 5.00 ptg setelah mendapat pengesahan
penyelia.
 Sebarang penukaran tajuk projek mestilah dimaklumkan
kepada unit projek terlebih dahulu berserta alasan yang
kukuh dan perlu mengisi semula borang Up – pro 1
Up-Pro 1
 Segala borang dan dokumen yang berkaitan dengan projek 1 boleh
didapati di dalam blog www.unitprojekjkm.blogspot.com &
Facebook (UnitProjek Jkm Puo)
 Setiap pelajar adalah digalakkan untuk melawat ke blog & fb ini setiap
hari supaya dapat mengikuti segala maklumat serta perkembangan
terkini berkaitan projek.
Email, FB
& Blog
1. TAJUK / TITLE
 Mestilah ringkas dan menggambarkan identiti projek.
(Cth: Power Jack/ Smart Table/ Mesin Pembuat Kek)
2. PERNYATAAN MASALAH/ PROBLEM STATEMENT
 Pelajar perlu menyatakan sesuatu masalah yang mereka ingin selesaikan.
 Cara menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut adalah dengan
membina atau menghasilkan satu projek.
3. OBJEKTIF / OBJECTIVE
 Menerangkan tentang apa yang ingin dicapai dalam menghasilkan
projek.
 Menjurus kepada penyelesaian masalah yang dinyatakan.
 Maksimum 3 objektif.
 Objektif perlulah di capai setelah projek siap pada semester 6.
4.



SKOP / SCOPE
Merupakan limitation/had terhadap projek.
Skop mestilah jelas dan bersesuaian dengan projek.
Bilangan skop adalah tidak terhad asalkan menepati ciri-ciri projek
yang dibuat.
 Had-had projek biasanya dari segi pengguna, kefungsian, kuasa,
tempat, jenis dan sebagainya yang bersesuaian.
Slide
Proposal
5.




Sketching
& circuit
LAKARAN PROJEK / PROJECT SKETCHING
Mestilah jelas menggambarkan bentuk projek secara fizikal.
Di sertakan dengan ukuran atau dimensi.
Perlu di labelkan setiap komponen yang dilakarkan.
Lukisan menggunakan perisian seperti autocad, inventor dan
sebagainya dibenarkan.
Peringatan kepada pelajar :
Projek yang dipilih mestilah memenuhi kehendak kurikulum projek.
1. BORANG CADANGAN TAJUK PROJEK
Up – pro 1
2. BORANG PEMBENTANGAN PANEL
Present Panel
3. BORANG KELULUSAN PROJEK
(perlu present kali ke-2)
Project
Endorsements

similar documents