fázování a paralelní chod alternátorů

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_08_B_13
Tematická oblast:
Elektrické stroje – transformátory,
synchronní a komutátorové stroje
Téma:
Fázování a paralelní chod alternátorů
Autor:
Ing. Lukáš Nepokoj
Datum vytvoření:
prosinec 2012
Anotace
Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE
A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s
názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň
jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.
FÁZOVÁNÍ A PARALELNÍ CHOD ALTERNÁTORŮ
 Fázování je proces připojení generátoru do
rozvodné sítě.
 Při připojení generátoru do rozvodné sítě (paralelně
k ostatním generátorům) musí být v každém
okamžiku na obou místech stejná okamžitá hodnota
napětí.
3
FÁZOVÁNÍ A PARALELNÍ CHOD ALTERNÁTORŮ
 Pro dodržení předchozí podmínky musí být na obou
stranách před přifázováním shodné tyto parametry:
 sled fází generátoru a sítě
 fázový posun mezi napětím generátoru a sítě
 kmitočet (frekvence) generátoru a sítě
 efektivní hodnota napětí generátoru a sítě
4
FÁZOVÁNÍ A PARALELNÍ CHOD ALTERNÁTORŮ
 Přifázování generátoru k síti se v současné době
provádí převážně automaticky pomocí speciálních
zařízení.
 Přesná synchronizace – generátor se roztočí na
synchronní otáčky, nastaví se na něm předepsané
parametry a připojí se k síti.
 Samosynchronizace – generátor se roztočí nenabuzený
na téměř synchronní otáčky, připojí se do sítě a okamžitě
přibudí. Alternátor se tak sám vtáhne do synchronizmu.
5
FÁZOVÁNÍ A PARALELNÍ CHOD ALTERNÁTORŮ
 Manuálně je možné přifázovat
dodržení již zmíněných podmínek:
generátor
za
 sled fází kontrolujeme sledovačem fází (asynchronní
motorek, který se při připojení na síť a generátor musí
roztočit stejným směrem)
 fázový posun kontrolujeme pomocí rozdílového voltmetru
(připojeného jedním koncem na síť a druhým na příslušnou
fázi generátoru)
6
FÁZOVÁNÍ A PARALELNÍ CHOD ALTERNÁTORŮ
 Manuálně je možné přifázovat
dodržení již zmíněných podmínek:
generátor
za
 kmitočet měříme na obou stranách pomocí kmitoměrů
(nastavujeme změnou otáček generátoru)
 efektivní hodnotu napětí měříme pomocí voltmetrů jak na
straně generátoru, tak i v síti. Velikost napětí měníme
změnou budicího proudu.
7
FÁZOVÁNÍ A PARALELNÍ CHOD ALTERNÁTORŮ
 Nedodržením fázovacích podmínek vzniknou v
soustavě velké nárazové proudy.
 Tyto proudy pak mají nepříznivé účinky jak pro
generátor, tak pro rozvodnou síť.
8
FÁZOVÁNÍ A PARALELNÍ CHOD ALTERNÁTORŮ
 Po přifázování je možné změnou
buzení generátoru měnit
charakter dodávaného výkonu.
 V přebuzeném
stavu dodává do
sítě i kapacitní
složku výkonu.
 Je možné tak
krýt potřebu
induktivního
jalového výkonu
odběratelů.
9
FÁZOVÁNÍ A PARALELNÍ CHOD ALTERNÁTORŮ
 OPAKOVÁNÍ:
1) Co je to fázování?
……………………………………………………………
2) Jaké podmínky musí být splněny při fázování?
……………………………………………………………
3) Jakými způsoby se automaticky přifázovává alternátor?
…………………………………………………………...
4) Jakým způsobem je možné měnit charakter výkonu
alternátoru? ................................................................
10
FÁZOVÁNÍ A PARALELNÍ CHOD ALTERNÁTORŮ
 Vocabulary:
synchronization – fázování
phase sequence – sled fází
voltage – napětí
frequency – kmitočet (frekvence)
phase angle – fázový posun
power network – elektrická rozvodná síť
11
Použité zdroje
 TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA.
Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.
 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů
autora.
12

similar documents