Internet – historie prezentace

Report
Internet - historie
Co to znamená?
• Jde o složeninu slov inter (mezi) a net (síť)…
• … což můžeme přeložit jako „mezi sítěmi“…
• …protože se v prostředí internetu pohybujeme
mezi mnoha propojenými počítačovými
sítěmi…
• …jak můžeme vidět na následujícím obrázku…
Historie
• Internet začal vznikat již koncem 60. let v USA,
konkrétně v roce 1969 byl spuštěna síť
ARPANET, skládala se však pouze ze 4 počítačů
• Úkolem ARPANETU bylo, aby se její uzly
(počítače) nacházeli na různých místech a síť
tak mohla pracovat dál i při zničení jednoho
(nebo více) z nich v případě války
Historie
• Už v těchto raných dobách předchůdců
internetu existovala služba e-mail, tedy
možnost zasílat si elektronicky různé zprávy,
tehdy samozřejmě pouze textové – první emailový klient byl vytvořen v roce 1972
Historie
• Vzhledem ke svým možnostem byl ARPANET
používán mimo armádu i v prostředí univerzit,
jelikož tehdy nabízel jedinečnou možnost
komunikace mezi vědeckými pracovišti,
postupně se rozšiřoval a nakonec v roce 1983
se od něj armáda oddělila pro svoji čistě
samostatnou síť – MILNET (military network)
Historie
• Do ARPANETU se začalo připojovat stále více
počítačů, stále však šlo hlavně o univerzity a
výzkumné pracoviště
Historie
• V roce 1990 ve výzkumném zařízení CERN
startuje první webová stránka na světě. Stále
je možné ji najít na adrese
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProje
ct.html
• O něco později, v roce 1992 je připojena k
internetu i česká republika, připojeno je však
pouze VUT v Praze
První server na kterém byla umístěna první www stránka
Historie
• V 90. letech se internet komercializuje, začínají
se na něm objevovat první soukromé firmy a
začíná pomalu pronikat do domácností – právě
díky službě internetu – webovým stránkám
• Koncem 90. let je internet již celosvětovým
pojmem a v roce 2000 je k němu připojeno již
okolo 250 milionů uživatelů
Vývoj počtu uživatelů internetu v procentech
• Vývoj internetu je po roce 2000 velice rychlý a
dnes se počet uživatelů internetu počítá na
miliardy
• Zajímavý vývoj tohoto fenoménu můžeme
pozorovat ve Finsku, kde bylo začleněno právo
na přístup k internetu mezi základní občanská
práva…

similar documents