Pivo

Report
VÝROBA PIVA
Barbora Šenková, Ondřej Staněk
Biotechnologie rostlin a GMO
Biotechnologie
technologie založené na využívání poznatků
z biologie
 využívají se v zemědělství, potravinářství a
medicíně
 jedná se především o využívání nižších
organizmů
 podle OSN:

 „Biotechnologie
je jakákoli technologie, která využívá
biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k
určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému
specifickému použití.“
Biotechnologie

dělení biotechnologií (na základě oblasti ve
které je použit výsledný biotechnologický
produkt):
červená biotechnologie - využívaná v lékařství a
farmacii
 bílá biotechnologie - aplikovaná při průmyslové
výrobě chemických látek
 zelená biotechnologie – využívaná v zemědělství


Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v
Brně - bakalářský a navazující magisterský
studijní obor BIOTECHNOLOGIE ROSTLIN
PIVO

kvašený slabě alkoholický nápoj vyráběný v
pivovaru z obilného sladu, vody a chmele
pomocí pivovarských kvasinek
(Saccharomyces cerevisiae ssp.)

pivo je vařeno již od nepaměti a je nemožné
určit s jistotou přesně místo, kde bylo
uvařeno první pivo

jako země původu se uvádí Mezopotámie a
to přibližně již v 7. tisíciletí př. n. l.

v současnosti je pivo konzumováno
prakticky na celém světě
PIVO

na území Česka se jedná o
nejkonzumovanější alkoholický nápoj

k roku 2008 drží obyvatelé Česka
přední pozici v průměrné spotřebě
piva na osobu, která dosahuje v
průměru 160 litrů na hlavu za rok
(neuvěřitelných 320 piv za rok)

pivo je považováno za jeden z
českých symbolů a od roku 2008 je
název české pivo chráněno jako
zeměpisné označení
Ingredience pro výrobu piva

ječný slad – český ječmen

voda – tvrdost, obsah minerálů a solí

chmel a koření – chmel dodává aroma a
nahořklou chuť, koření – koriandr, zázvor,
třešně, maliny (Belgie)

kvasnice – zásadní, mění cukr na alkohol,
šlechtění speciálních druhů kvasnic
(výrobní tajemství pivovarů)
Výroba piva
1)
Šrotování
důkladné, ale šetrné rozemletí ječmene, vzniká ječný
slad
2)
Vystírání
smíchání ječného sladu s vodou ve vystírací kádi
3)
Rmutování
převedení všech důležitých složek sladu do tekutiny
zahříváním
4)
Scezování
zbytky pevných částic ze sladu se zachytávají na dně
perforované kádě s filtrem a dále odtéká jen tekutina sladina
Výroba piva
5)
Vaření
sladina se začne vařit v kotlích, kde dochází
především k regulaci hustoty (odpařování vody)
v této fázi se přidává chmel a jiné koření
celková doba vaření bývá obvykle 1,5 hodiny
vařením se ze sladiny stane tzv. mladina
6)
Filtrace I
odfiltruje se chmel a koření (výborné hnojivo)
7)
Hlavní kvašení
zchlazení na 9°C a přidávání KULTURNÍCH
KVASINEK, trvá 2 týdny, na konci odfiltrování většiny
kvasinek
Výroba piva
8)
Dozrávání
probíhá v nerezových tancích nebo dřevěných sudech
v chladných sklepech, měsíc nebo i rok
9)
Filtrace II
důkladným filtrem se zbavuje pivo všech kvasinek a
kalu
10)
Pasterizace
zahřátí piva na 60-70°C a prudké zchlazení –
sterilizace, výhradně pro zvýšení trvanlivosti
Výroba piva

poslední 2 kroky nejsou nutné

bez kroku filtrace II je pivo podle znalců
chutnější a kvalitnější, zůstávají v něm ale
pro někoho nepříjemné kvasinky
(nefiltrovaný Staropramen 12°)
pasterizace u piva do sudů i do láhví a
plechovek – zvýšení trvanlivosti, dle znalců
ztráta typické chuti a kvality
(nepasterizovaná Plzeň 12°)

Děkujeme za pozornost…
a pivo vždy s mírou

similar documents