1. óra Pozsony és történelme képekben

Report
Pozsony
1919-től használt csehszlovák, majd szlovák
elnevezéssel Bratislava) hagyományos magyar
koronázó város, jelenleg az 1993-ban létrejött
Szlovák Köztársaság fővárosa, az ország
kulturális, kereskedelmi és ipari központja.
A Duna partján, az ország délnyugati
csücskében, Ausztria és Magyarország
határainak közvetlen közelében, a Kis-Kárpátok
előterében fekszik.
A mai Pozsony látképe
Pozsony és a történelmi Magyarország
Pozsony
elhelyezkedése a
történelmi
Magyarországon
A mai
Magyarország
határa
Trianon után
A történelmi
Magyarország határa
Az 1919-es év rendkívül változatos és
fordulatokkal teli esztendő volt az egy évvel
korábban alakult Csehszlovák Köztársaság
életében. „Különösen bonyolult volt a helyzet az
iparilag legfejlettebb Duna-parti városban,
Pozsonyban. Elsősorban azért, mert a város 80
százalékát alkotó német és magyar lakosok
elutasították az újonnan alakult országot”.
Pozsony szerepe a magyar
történelemben
Pozsony városa már a honfoglalás idején jelentős
szerepet játszott a magyar történelemben.
907. július 4-én a honfoglalást lezáró pozsonyi
csatában a magyar sereg sorsdöntő győzelmet
aratott a jelentős túlerővel felvonuló Keleti Frank
Királyság serege felett. A csatában a németek
hadvezére, Luitpold bajor herceg is elesett. A
megsemmisítő vereséget szenvedő németek az
Enns folyóig kényszerültek visszavonulni, mely ezt
követően 955-ig képezte a határt.
Árpád fejedelem által vezetett, mintegy 40
ezres magyar csapatnak több mint 100 ezer
emberből álló egyesített német sereggel kellett
szembeszállnia. Zseniális hadszervezéssel, a két
és félszeres túlerő ellenére a magyarok
megsemmisítették az ellenfél dunai hajóhadát
és elpusztították a seregét, a bajor királynak is
menekülnie kellett. Árpád ebben az ütközetben
súlyos sérülést szenvedett, s ez nem sokkal
később a halálát is okozta .
A Pannonhalmi Apátság 1002-ben írott
alapítólevelének záradékában Szent István a
pozsonyi vám harmadát az apátságnak
adományozta. Ezen alapítólevél már Poson
néven említi. Az adományt 1137-ben II. Béla
erősítette meg.
Búvár Kund
1051-ben a várat ostromló német hajókat a
magyarok (Búvár Kund mondája)
elsüllyesztették.
1077-ben a várba zárkózott Salamon király I.
Géza seregei elől, aki ki akart békülni vele, de a
tárgyalások közben április 25-én meghalt.
1108-ban V. Henrik német-római császár serege
ostromolta, de Kálmán visszaverte őket.
Várnagya volt 1354-ben Toldi Miklós. A
középkorban a várpalota körül többszörös
falgyűrű épült ki.
1405-ben szabad királyi város, egyetemét 1467-ben Mátyás király
alapította.
1526 után az ország fővárosa lett, itt őrizték a Szent Koronát, itt
koronázták a királyokat, többször volt országgyűlés színhelye. A
Magyar Királyság történetében a mohácsi csata sorsdöntő
változásokat hozott.
Ezek egyikét az egykori főváros, Buda elfoglalása jelentette,
amelynek helyére az 1530-as évektől Pozsony lépett. A Duna parti
szabad királyi város egyszerre lett a török előrenyomulás miatt
apadó területű Magyar Királyság közigazgatásának egyik centruma,
az országgyűlések leggyakoribb színhelye, döntéshozatali és
irányítási központja, röviden „belpolitikai fővárosa”.
Az 1560-as évekre Pozsony emellett a Magyar Kamara
székhelyeként a pénzügyigazgatás egyik országos központja, fontos
egyházi, kulturális műhely is lett.
Végül az egyetlen olyan magyarországi város volt, ahol Ferdinánd
király 1528-tól haláláig többször megfordult.
Reformkor 1825-1848-ig
A felsőtábla épülete
Az alsótábla épülete
A vár
A vár udvara
A koronázó templom a várból
A Szent Márton dóm közelről
Sikátor
A Szent Mihály kapu közelről
A Grassalkovich-kastély

similar documents