54-P - Základní škola Rožďalovice

Report
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977
Řešení úloh v testech Scio
z obecných studijních předpokladů
zadaných ve školním roce 2012/2013
pro 9. ročník (36. – 44. úloha)
IV.
označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_OSP.9.054
Metodické pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr. Roman Kotlář
Vytvořeno: říjen 2012
Určeno pro 9. ročník
Sumář učiva za 2. stupeň
Téma: řešení úloh testů Scio
Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva
při řešení úloh testů Scio
Forma: žáci pracují samostatně
Pomůcky: počítač, dataprojektor
Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu
Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit
nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného zisku bodů (Lze pracovat
i ve skupinách, kdy můžeme aktivně pracovat s odlišnými pozicemi členů
skupiny.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného
řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v
případě rovnosti získaných bodů.
Úloha č. 36 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2012)
Společné zadání pro úlohu č. 36-40
Graf zobrazuje výškové profily tří
horských turistických tras rozdělených do
deseti časově stejně dlouhých úseků.
Výškové údaje jsou uvedeny v metrech. V
případě, že změna nadmořské výšky v
průběhu jednoho úseku byla větší než 200
metrů, byli turisté přepravováni v daném
úseku autobusem.
Celkem v kolika úsecích všech tří turistických tras nedošlo ke změně nadmořské výšky?
A) v jednom úseku; B) ve dvou úsecích; C) ve třech úsecích; D) ve čtyřech úsecích;
E) v pěti úsecích
Řešení:
Na modré trase jednou.
Na zelené trase dvakrát.
Na hnědé trase ani jednou.
Tedy celkem 1+2=3.
Správnou odpovědí je varianta C).
Úloha č. 37 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2012)
Společné zadání pro úlohu č. 36-40
Graf zobrazuje výškové profily tří
horských turistických tras rozdělených do
deseti časově stejně dlouhých úseků.
Výškové údaje jsou uvedeny v metrech. V
případě, že změna nadmořské výšky v
průběhu jednoho úseku byla větší než 200
metrů, byli turisté přepravováni v daném
úseku autobusem.
V závěru kolika úseků byla nadmořská výška trasy A nižší než nadmořská výška trasy B?
A) v závěru jednoho úseku; B) v závěru tří úseků; C) v závěru čtyř úseků; D) v závěru pěti
úseků; E) v závěru šesti úseků
Řešení:
Zelená trasa A měla v závěru úseku nižší nadmořskou výšku než modrá trasa B celkem 5
krát.
Správnou odpovědí je varianta D).
Úloha č. 38 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2012)
Společné zadání pro úlohu č. 36-40
Graf zobrazuje výškové profily tří
horských turistických tras rozdělených do
deseti časově stejně dlouhých úseků.
Výškové údaje jsou uvedeny v metrech. V
případě, že změna nadmořské výšky v
průběhu jednoho úseku byla větší než 200
metrů, byli turisté přepravováni v daném
úseku autobusem.
U které turistické trasy došlo k největší změně nadmořské výšky mezi počátkem prvního
úseku a koncem posledního úseku a o kolik metrů to bylo?
A) u trasy A o 100 m; B) u trasy C o 100 m; C) u trasy B o 200 m; D) u trasy A o 200 m;
E) u trasy C o 200 m
Řešení:
Počátek trasy A byl 1500 m n.m. a konec 1300 m n. m., rozdíl je 200 metrů.
Počátek trasy B byl 1000 m n.m. a konec 1100 m n. m., rozdíl je 100 metrů.
Počátek trasy C byl 500 m n.m. a konec 400 m n. m., rozdíl je 100 metrů.
Správnou odpovědí je varianta D).
Úloha č. 39 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2012)
Společné zadání pro úlohu č. 36-40
Graf zobrazuje výškové profily tří
horských turistických tras rozdělených do
deseti časově stejně dlouhých úseků.
Výškové údaje jsou uvedeny v metrech. V
případě, že změna nadmořské výšky v
průběhu jednoho úseku byla větší než 200
metrů, byli turisté přepravováni v daném
úseku autobusem.
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
A) Trasa C měla na konci každého úseku nejnižší nadmořskou výšku.
B) Největší změnu nadmořské výšky měla v některém ze svých úseků trasa A.
C) Trasa B měla na konci posledního časového úseku nejvyšší nadmořskou výšku.
D) Na trase B jeli turisté pouze jeden úsek autobusem.
E) Trasy A a C měly na konci některého úseku shodnou nadmořskou výšku.
Řešení:
Největší změnu nadmořské výšky měla v některém ze svých úseků trasa A a bylo to 600
metrů (1500-900=600).
Správnou odpovědí je varianta B).
Úloha č. 40 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2012)
Společné zadání pro úlohu č. 36-40
Graf zobrazuje výškové profily tří
horských turistických tras rozdělených do
deseti časově stejně dlouhých úseků.
Výškové údaje jsou uvedeny v metrech. V
případě, že změna nadmořské výšky v
průběhu jednoho úseku byla větší než 200
metrů, byli turisté přepravováni v daném
úseku autobusem.
Kolik celkem úseků nepřekonali turisté na trase C autobusem?
A) dva úseky; B) tři úseky; C) čtyři úseky; D) šest úseků; E) sedm úseků.
Řešení:
1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., tedy celkem 7.
Správnou odpovědí je varianta E).
Úloha č. 41 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2012)
Společné zadání pro
úlohu č. 41-44
Marek se řízl o
skleněný střep a do rány
mu začínají pronikat
bakterie. Jsou černé a
bílé a každá má na sobě
číslo, které určuje, jak
je silná. Síla černých
bakterií se mezi sebou
sčítá, ale síla bílých se
mezi sebou násobí! Řez
již hlídá bílá krvinka
(na obrázku šedivá
vpravo dole), která je
schopná zabít takový
počet bakterií, které
mají celkovou sílu
menší nebo rovnu 25.
Jakou sílu mají všechny černé bakterie na obrázku?
A) 33; B) 34; C) 40; D) 42; E) 47
Řešení:
4+2+8+1+8+3+2+5+1+3+5=47
Správnou odpovědí je varianta E).
Úloha č. 42 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2012)
Společné zadání pro
úlohu č. 41-44
Marek se řízl o
skleněný střep a do rány
mu začínají pronikat
bakterie. Jsou černé a
bílé a každá má na sobě
číslo, které určuje, jak
je silná. Síla černých
bakterií se mezi sebou
sčítá, ale síla bílých se
mezi sebou násobí! Řez
již hlídá bílá krvinka
(na obrázku šedivá
vpravo dole), která je
schopná zabít takový
počet bakterií, které
mají celkovou sílu
menší nebo rovnu 25.
Kolik jednotlivých bakterií na celém obrázku má vlastní sílu vyšší než 3?
Do výsledku nezahrnujte bakterie s označením „?“.
A) 3 bakterie; B) 5 bakterií; C) 7 bakterií; D) 8 bakterií; E) 11 bakterií.
Řešení:
Sílu vyšší než 3 má 5 černých a 3 bílé bakterie, tedy 5+3=8.
Správnou odpovědí je varianta D).
Úloha č. 43 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2012)
Společné zadání pro
úlohu č. 41-44
Marek se řízl o
skleněný střep a do rány
mu začínají pronikat
bakterie. Jsou černé a
bílé a každá má na sobě
číslo, které určuje, jak
je silná. Síla černých
bakterií se mezi sebou
sčítá, ale síla bílých se
mezi sebou násobí! Řez
již hlídá bílá krvinka
(na obrázku šedivá
vpravo dole), která je
schopná zabít takový
počet bakterií, které
mají celkovou sílu
menší nebo rovnu 25.
Jakou sílu má jedna bílá bakterie nacházející se již nyní v Markově těle,
jestliže mají obě bílé bakterie jednotlivě stejnou sílu a dohromady tvoří
polovinu síly všech bakterií nyní se nacházejících v Markově těle?
A) 3; B) 5; C) 6; D) 8; E) 9
Řešení:
5+3+1=9, což je síla černých bakterií. A síla bílých je také 9, což
dává součin 3x3. Jedna bílá bakterie má sílu 3.
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 44 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2012)
Společné zadání pro
úlohu č. 41-44
Marek se řízl o skleněný
střep a do rány mu začínají
pronikat bakterie. Jsou
černé a bílé a každá má na
sobě číslo, které určuje,
jak je silná. Síla černých
bakterií se mezi sebou
sčítá, ale síla bílých se
mezi sebou násobí! Řez již
hlídá bílá krvinka (na
obrázku šedivá vpravo
dole), která je schopná
zabít takový počet bakterií,
které mají celkovou sílu
menší nebo rovnu 25.
Jedna bílá krvinka pohltí bakterie o celkové síle 25, aniž by ji to zabilo (síla
26 je již smrtelná). Nejvýše kolik bílých bakterií, každou o síle 5, by mohly
pohltit 4 bílé krvinky, aby to ani jednu z nich nezabilo?
A) 8 bílých bakterií; B) 10 bílých bakterií; C) 16 bílých bakterií
D) 30 bílých bakterií; E) 32 bílých bakterií
Řešení:
Jedna bílá krvinka maximálně pohltí 2 bílé bakterie, protože jejich síla je 5.5=25. tedy 4 bílé
krvinky mohou pohltit 4.2=8 bílých bakterií.
Správnou odpovědí je varianta A).

similar documents