Česká centrála cestovního ruchu

Report
(ČCCR)
Co je to ČCCR
 Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu (ČCCR)
byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní
turistické destinace na zahraničním i domácím trhu.
Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí
turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty.
Organizace spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Od 1.
srpna 2003 její oficiální název zní Česká centrála cestovního
ruchu – CzechTourism (dále jen CzechTourism nebo agentura
CzechTourism).
Cestovní ruch
 V souladu s dlouhodobými výzkumy z oblasti cestovního ruchu
směřuje CzechTourism převážnou část svých aktivit na země, které
patří v současné době mezi hlavní zdrojové trhy příjezdového
turistického ruchu do ČR. Těmi jsou v první řadě sousední státy České
republiky ( Rakousko, Slovensko, Polsko) a dále pak evropské země s
vysokým počtem turistů vyjíždějících do zahraničí (Belgie, Francie,
Itálie, Nizozemsko, Velká Británie a Španělsko). Od roku 2003 se
CzechTourism zaměřuje také na oblast Skandinávie. Rozhodujícími
zámořskými trhy jsou především Japonsko, Kanada a USA. Aktivity
agentury se rozšiřují i na další potenciální trhy, jež představují zejména
země Středního východu a jihovýchodní Asie. Aktuálně je velký zájem
o ČR také v Rusku, Ukrajině a pobaltských státech.
Strategie
 V rámci svého poslání vytváří agentura CzechTourism
aktuální a střednědobé strategie prezentace České
republiky v zahraničí. Začátkem roku 2004 vstoupila v
platnost nová Strategie propagace České republiky, která se
soustředila na propagaci tzv. národních produktů. Bylo
vytipováno pět míst (Praha, Karlovy Vary, Český Krumlov,
skalní města a Olomouc) s nabídkou fakultativních výletů
do jejich okolí a dva časové produkty (Vánoce, Velikonoce).
Produkty
 V roce 2007 se agentura od teritoriálně a časově vymezených
témat přesunula k obecněji definovaným produktům. Těmi
jsou Bohatství historie (hrady, zámky, technické a církevní
památky), České medicínské lázeňství, Aktivní dovolená (golf,
cyklistika, adrenalinové sporty, ale i rybaření nebo pěší
turistika), Kongresový, korporátní a incentivní cestovní ruch a
Zážitková dovolená (gastronomie, hudba, festivaly). V rámci
aktivní dovolené se CzechTourism cíleně soustředí na propagaci
golfové turistiky. Velkým úspěchem pro český golf bylo získání
titulu Neobjevená golfová destinace roku 2007 na veletrhu
International Golf Travel Market ve Španělsku (listopad 2006),
který byl České republice udělen International Association of
Golf Tour Operators (IAGTO)(Mezinárodní sdružení operátorů
zájezdů). Rozmach golfové turistiky dosvědčuje i nový
slogan Czech Republic - The Golf Republic.
zastoupení CzechTourism
 Českou republiku dnes v zahraničí reprezentuje 25 zastoupení
CzechTourism (Argentina, Belgie, Čína, Finsko, Francie, Itálie,
Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Maďarsko, Mexiko, Německo
2x, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko,
Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Velká Británie) a otevření
dalších (např. ve Skandinávii a Pobaltí) se připravují. Aktivity
zahraničních zástupců, kteří spolupracují s profesionály v
cestovním ruchu a s prestižními médii v zahraničí, se soustředí
na prezentaci České republiky jako atraktivní turistické
destinace. Desítky akcí pro veřejnost jsou důkazem toho, že
nezapomínají ani na individuálního turistu. Ze zemí, kde
agentura CzechTourism již zřídila svá zastoupení, přijíždí v
současné době do České republiky přes 80 % turistů.
ČR
 Česká republika má velký potenciál v kongresové
turistice, protože nabízí služby na světové úrovni a
zároveň se řadí k nejbezpečnějším světovým destinacím. Z
tohoto důvodu pracuje CzechTourism i na prezentaci ČR
jako ideální země pro kongresovou a incentivní turistiku.
Marketingové aktivity odboru kongresové a incentivní
turistiky zahrnují jednak tematické prezentace a
workshopy ve vytipovaných destinacích, jednak účast na
řadě veletrhů cestovního ruchu.
Vysvětlivky cizích slov
 incentivní turistika - turistika za odměnu
rozvíjející se oblast turistiky - firmy platí svým dobrým
zaměstnancům, nebo klientům, zákazníkům pobyt v
nějaké atraktivní lokalitě, zpravidla se speciálním
programem
 Korporátní - komunikace mezi členy jedné
korporace(grupy, firmy)
adresa
 Staroměstské nám. 6, 110 00 Praha-Staré Město V ČR
 Zdroje:
 http://www.133premier.cz
 http://www.kudyznudy.cz/
 www.czechtourism.cz/

similar documents